Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Bratislava-Staré Mesto, IČO 31364501 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", ktorý sídli na adrese Klemensova 8, Bratislava-Staré Mesto a má pridelené IČO 31364501.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" so sídlom na adrese Klemensova 8, Bratislava-Staré Mesto bol založený v roku 1993.


Základné informácie o Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", IČO 31364501

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
IČO 31364501
Adresa Klemensova 8 Bratislava 813 61
Deň zápisu 31.12.1993
Právna forma Iná právnicka osoba
Konanie:
Za Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" koná navonok generálny riaditeľ Ing. Miroslav Kocák, bytom Lemešany 158, 082 03 Lemešany 28.9.2016
Za Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" koná navonok generálny riaditeľ Mgr. Tibor Šimoni, MBA, bytom Dolichénska 1555/5, 850 09 Bratislava - Rusovce 20.8.2016 27.9.2016
Za Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" koná navonok generálny riaditeľ Mgr. Tibor Šimoni, MBA, bytom Novohorská 9594/1E, 831 06 Bratislava. 8.6.2016 19.8.2016
Za Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" koná navonok generálny riaditeľ Mgr. Tibor Šimoni, MBA, r.č.740807/6687, bytom Novohorská 9594/1E, 831 06 Bratislava. 10.5.2016 7.6.2016
Za Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" koná navonok generálny riaditeľ Ing. Dušan Šefčík, bytom Bystrická 30, 902 01 Pezinok. 1.1.2015 9.5.2016
Za Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" koná navonok generálny riaditeľ Ing. Štefan Hlinka, r.č. , bytom Tatranská 34, 080 01 Prešov. 3.5.2012 31.12.2014
Za Železnice Slovenskej republiky, Bratislava koná navonok generálny riaditeľ Ing. Vladimír Ľupták, r.č. , bytom Slovenská 393/13, 900 31 Stupava. 21.10.2010 2.5.2012
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ Ing. Štefan Hlinka, r.č. XXXXXXX/XXXXX bytom Tatranská 34, 080 01 Prešov. 11.4.2008 20.10.2010
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ Ing. Dalibor Zelený, bytom Na Milíři 405, 560 03 Česká Třebová. 3.11.2006 10.4.2008
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ Ing. Milan Solárik, bytom Haanova 2614/48, 851 04 Bratislava. 10.8.2006 2.11.2006
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ Ing. Roman Veselka, r.č. XXXXXXX/XXXXX, bytom Botanická 4, 917 00 Trnava. 7.8.2003 9.8.2006
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ Ing. Ladislav Saxa, r.č. XXXXXXX/XXXX, bytom Rovníkova 1456/4, 040 12 Košice. 10.1.2002 6.8.2003
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ Ing. Andrej Egyed, r.č. XXXXXXX/XXXX, Lachova 16, Bratislava. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jediný zástupca Ing. Ladislav Saxa, r.č. XXXXXXX/XXXX, Rovníkova 4, 040 12 Košice. 18.1.1999 9.1.2002
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ Ing. Andrej Egyed, r.č. XXXXXXX/XXXX, Lachova 16, Bratislava. 21.12.1998 17.1.1999
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok JUDr. Michal Lazar, bytom Karadžičova 45, 811 07 Bratislava. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jediný zástupca Ing. Viliam Vysočáni, r.č. XXXXXXX/XXXX, bytom Kukučinova 1409, 960 01 Zvolen. 22.7.1997 20.12.1998
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Michal Lazar, bytom Karadžičova 45, 811 07 Bratislava. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jedíný zástupva Ing. Vladimír Kandra, bytom Miškovecká 1025/17, Košice. 30.6.1997 21.7.1997
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Ing. Bartolomej Sinai, Cesta pod Hradovou 24, 040 01 Košice. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jedíný zástupva Ing. Vladimír Kandra, bytom Miškovecká 1025/17, Košice. 17.6.1997 29.6.1997
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Ing. Bartolomej Sinai, Cesta pod Hradovou 24, 040 01 Košice. 28.5.1997 16.6.1997
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Ing. Bartolomej Sinai, Cesta pod Hradovou 24, 040 01 Košice. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jediný zástupca Ing. Pavol Dráč, bytom Zúpkova 715, Košice. 3.3.1997 27.5.1997
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Ing. Bartolomej Sinai, Cesta pod Hradnou 24, 040 01 Košice. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jediný zástupca Ing. Pavol Dráč, bytom Fábryho 7, Košice. 6.11.1996 2.3.1997
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa jeho jediný zástupca Ing. Pavol Dráč, bytom Fábryho 7, Košice. 16.5.1995 5.11.1996
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa zastupuje novonok v plnom rozsahu práv a povinností jeho jediný zástupca Ing. Ján Halaj, bytom Milana Rastislava Štefánika 245, 960 01 Zvolen. 13.2.1995 15.5.1995
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Ing. Albert Vereš, bytom Cígeľská 18, 83106 Bratislava. generálneho riaditeľa zastupuje navonok v plnom rozsahu práv a povinností jeho hediný zástupca Ing. Ján Halaj, bytom Milana Rastislava Štefánika 295, 96001 Zvolen. 27.9.1994 12.2.1995
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ, 31.12.1993 26.9.1994
Ďalšie právne skutočnosti:
Železnice Slovenskej republiky boli zriadené Ministerstvom dopravy, spojov a verejných prác SR v zmysle Zák. č. 258/93 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky ako právny nástupca Železníc Slovenskej republiky š.p. Základné imanie 28 863 632 576 Sk. Starý spis: 720 31.12.1993
Správna rada ŽSR schválila zriadenie vnútorných organizačných zložiek dňa 27.1.1994 a uznesenie č 13/94 a dňa 28.7.1994 uznesenie č. 51/94. 27.9.1994
Základné imanie : 37 874 037 576 Sk Rozhodnutím ministerstva dopravy, spojov a verejných práv SR číslo 115/94 z 22.9.1994 bola vyňatá dňom 30.9.1994 časť majetku podniku Železnice Slovenskej republiky v hodnote 344 724 tis. Sk vecne zodpovedajú- cej časti odštepného závodu Železničné opravovne a strojárne Trnava. Zároveň týmto rozhodnutím bol dňom 30.9.1994 prevedený uvedený majetok s príslušným podielom aktív a pasív, právami, povinnosťami a záväzkami vymedzenými v privatizačnom projekte /i neznámymi/ okrem práv pdľa § 16 Zák. č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na fond národného majetku SR. Rozhodnutím ministerstva dopravy, spojov a verejných práv SR číslo 116/94 z 22.9.1994 bola vyňatá dňom 30.9.1994 časť majetku podniku Železnice Slovenskej republiky v hodnote 260 313 tis. Sk vecne zodpovedajú- cej časti odštepného závodu Železničné opravovne a strojárne Zvolen. Zároveň týmto rozhodnutím bol dňom 30.9.1994 prevedený uvedený majetok s príslušným podielom aktív a pasív, právami, povinnosťa 28.9.1994
Rozhodnutím správnej rady konanej v dňoch 28.7.1994, 28.2.1994 a 29.9.1994 bolo schválené zriadenie odštepných závodov. 13.2.1995
Uznesenia z 10. pravidelného zasadnutia Správnej rady ŽSR, ktoré sa konalo dňa 28.7.1994, Uznesenie zo 17. pravidelného zasadnutia Správnej rady ŽSR, ktoré sa konalo dňa 15.12.1994, Uznesenie zo 4. mimoriadného zasadnutia Správnej Rady ŽSR, ktoré sa konalo 31.1.1995, Záznam z pravidelného zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 4.5.1995, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti. 16.5.1995
Záznam z 9. pravidelného zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 29. a 30.6.1995. Záznam z 11. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 19.7.1995. 12.10.1995
Záznam z 15. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 9.11.1995 na ktorom bolo schválené zrušenie odštepných závodov. 17.1.1996
Odvolací dekrét č.j. 726/95 - 120/67 zo dňa 8.1.1996. Menovací dekrét č.j. 726/95 - 610 zo dňa 25.1.1996. Odvolací dekrét č. 5606/M - 96 zo dňa 9.9.1996. Menovací dekrét č. 5607/M - 96 zo dňa 9.9.1996. Záznam z mimoriadného zasadnutia Správnej rady konaného dňa 9.9.1996. 6.11.1996
odvolací dekrét zo dňa 22.10.1996. menovací dekrét zo dňa 22.10.11996. 3.3.1997
Výpis zo záznamu z 18. zasadnutia Správnej rady konaného dňa 19.12.1996. Záznam z 2. zasadnutia Správnej rady konaného dňa 11.2.1997, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení niektorých odštepných závodov a o zriadení nových odštepných závodov. Správna rada schválila k 1.1.1997 zrušenie odštepných závodov: - ŽSR Prevázdkové riaditeľstvo Košice - ŽSR Prevázdkové riaditeľstvo Zvolen - ŽSR Prevázdkové riaditeľstvo Žilina - ŽSR Prevázdkové riaditeľstvo Bratislava - ŽSR Železničné prekladisko Čierna nad Tisou - ŽSR Mostný obvod Bratislava - ŽSR Mostný obvod Košice - ŽSR Tatranské lanové dráhy Tatranská Lomnica - ŽSR Ústav rozvoja železníc Bratislava - ŽSR Železničné zdravotníctvo Bratislava. Menovacie a odvolacie dekréty vedúcich odštepných závodov. 24.3.1997
Zázna zo 4. zasadnutia Správnej rady, ŽSR zo dňa 17.3.1997, odvolací dekrét č. 309/M-97 zo dňa 21.3.1997. 28.5.1997
Záznam zo 7. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 9. 6.1997. 17.6.1997
Záznam z mimoriadného valného zhromaždenia Správnej rady z 19.6.1997. Menovací dekrét č. 796/M - 97 zo dňa 19.6.1997. 30.6.1997
Zápisnica z 10. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 24.6.1997. Menovací dekrét č. 824/M - 97 zo dňa 26.6.1997. Odvolací dekrét č. 823/M - 97 zo dňa 26.6.1997. 22.7.1997
Odvolací dekrét zo dňa 29.7.1997 č. 2659/97 - 610. Menovací dekrét zo dňa 1.8.1997 č. 2659/97 - 60. 29.9.1997
Rozhodnutie Spravnej rady ŽSR zo dňa 27.11.1997 o schválení vnútorných organizačných jednotiek ŽSR - odštepných závodov Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava a Stredisko riadenia informačnej sústavy Bratislava. 10.2.1998
Odvolací dekrét č. 6/98610 zo dňa 25.3.1998. Menovací dekrét zo dňa 25.3.1998. 3.7.1998
Záznam z 3. mimoriadneho zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 11.3.1998. Záznam z 12. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 30. júla 1998. 22.9.1998
Rozhodnutie správnej rady zo dňa 14.12.1998. 21.12.1998
Odvolací dekrét zo dňa 12.1.1999 č. 6/99 - 610. Menovací dekrét zo dňa 26.4.1999 č. 6/99 - 610. 10.6.1999
odvolací dekrét zo dňa 6.9.1999 č. 6/99-610 menovací dekrét zo dňa 6.9.1999 č. 6/99-610 odvolací dekrét zo dňa 27.10.1999 č. 6/99-610 menovací dekrét zo dňa 27.10.1999 č. 6/99-610 13.12.1999
- Odvolací dekrét č. 6/2000- 610 zo dňa 24.3.2000 - Menovací dekrét č. 6/2000-610 zo dňa 29.3.2000 5.6.2000
Rozhodnutie správnej rady z 8.9.2000 o rozšírení predmetu činnosti. 6.11.2000
Záznam z 3. zasadnutia správnej rady zo dňa 8.2.2001. 20.2.2001
Rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 1493/310-99/Do zo dňa 30.11.1999, Licencia Telekomunikačného úradu SR č. 16743/2000 zo dňa 7.2.2001 - právoplatné dňa 9.2.2001, Záznam z 2. zasadnutia Správnej rady ŽSR, konaného dňa 17.2.2000, Záznam z 5. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 1.3.2001. 22.5.2001
Záznam z 8. zasadnutia Správnej rady ŽSR v dňoch 3. a 4.4.2001, Odvolací dekrét č. 6/2001-610 zo dňa 20.3.2001, Menovací dekrét č. 6/2001-610 zo dňa 20.3.2001, Záznam z 10. zasadnutia Správnej rady ŽSR dňa 3.5.2001. 23.5.2001
Záznam z prijatia rozhodnutia Správnej rady ŽSR per rollam. Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 50 z 26.6.2001. 19.7.2001
Záznam z 19. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 11.10.2001, z 21. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 6.12.2001, menovací dekrét Ing. Ladislav Ondruš dňom 1.1.2002, Ing. Ján Klotton dňom 1.1.2002, Ing. Tibor Matis dňom 1.1.2002. Záznam z 22. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 19.12.2001, menovací dekrét Ing. Ladislav Saxa dňom 1.1.2002, odvolací dekrét Ing. Andrej Egyed dňom 1.1.2002. 10.1.2002
Záznam z druhého zasadnutia správnej rady konaného dňa 7.2.2002. 1.7.2002
Záznam z 5. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 4.4.2002. Záznam zo 6. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 7.5.2002. Osvedčenie vydané dňa 14.1.2002 Dráhovým správnym úradom - MDPaT. 30.8.2002
Zákonom č. 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti, a.s., a o zmene a doplnení zákona Náradnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z.z. bol zo ŽSR vyňatý nasledovný majetok, ktorý bol použitý na založenie Železničnej spoločnosti a.s. - divízia železničných koľajových vozidiel, - divízia osobnej prepravy, - divízia nákladnej prepravy, - tatranské lanové dráhy, - obchodno-prekládkové centrum, - odúčtovňa tržieb železníc, - ústredie. Správna rada na zasadnutí zo dňa 7.11.2002 schválila zrušenie nasledovných odštepných závodov: - ŽSR Divízia železničných koľajových vozidiel Bratislava, - ŽSR Divízia nákladnej prepravy Košice, - ŽSR Divízia osobnej prepravy Košice, - ŽSR Tatranské lanové dráhy, - ŽSR Obchodné - prekládkové centrum Čierna nad Tisou, - ŽSR Odúčtovňa tržieb železníc Košice, - ŽSR Divízia dopravnej cesty Bratislava 13.12.2002
Správna rada na zasadnutí zo dňa 11.02.2003 rozhodla o znížení základného imania na hodnotu 21.725.249.281 Sk a o rozšírení predmetu činnosti. 24.3.2003
Záznam z 10. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR, zo dňa 10.6.2003. Odvolací dekrét č. 1447/M-2003 zo dňa 10.6.2003, menovací dekrét č. 1767/M-2003 zo dňa 9.7.2003. Záznam z 13. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 9.7.2003. Ukončenie poverenia č. 1766/M-2003 zo dňa 9.7.2003. Poverenie č. 1448/M-03 zo dňa 10.6.2003. 7.8.2003
Menovcí dekrét č. 1306/2003 - 510/156 zo dňa 22.9.2003. Záznam z 22. zasadnutia správnej rady zo dňa 25.11.2003. 4.6.2004
Dohoda o skončení pracovného pomeru č. 327/2004 - 0511/110 z 15.1.2004. Menovací dekrét č. 408/2004 - 511/178 z 20.1.2004. 9.6.2004
Výpis zo záznamu z 1. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 14.1.2004. Výpis zo záznamu z 3. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 19.2.2004. 17.6.2004
Odvolací dekrét č. 1099/2004-510 zo dňa 01.06.2004. Menovací dekrét č. 1098/2004- O 510 zo dňa 01.06.2004. 2.7.2004
Odvolací dekrét č.1270/2004-511/1130 zo dňa 30.06.2004. Menovací dekrét č.1271/2004-511/1133 zo dňa 01.07.2004. 5.8.2004
Funkcia vedúceho odštepného závodu PhDr. Vojtecha Kulcsára skončila 01.01.2005. 2.2.2005
Odvolací dekrét č.111/2005-511/16 zo dňa 4.1.2005. Menovací dekrét č.111/2005-511/17 zo dňa 4.1.2005. 9.2.2005
Odvolací dekrét č. 1711/2004-511/1728 zo dňa 1.1.2005. 19.3.2005
Výpis zo záznamu 13. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 23.6.2005. Výpis zo záznamu z 15. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 25.8.2005. 8.10.2005
Odvolací dekrét č. 520/2005/510/1665. Menovací dekrét č. 111/2005-511/1667 zo dňa 20.12.2005. 12.1.2006
Výmaz odštepných závodov ŽSR-Stredné odborné učilište železničné Košice, ŽSR-Stredné odborné učilište železničné Bratislava a ŽSR-Stredné odborné učilište železničné Trenčín z obchodného registra, na základe zmlúv o zmene zriaďovateľa a rozhodnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 18.01.2006. 4.3.2006
Výpis zo záznamu 11. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 27.07.2006. 10.8.2006
Výpis zo záznamu z 9.zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 29.6.2006. Nariadenie generálneho riaditeľa č. 23/2006 -zrušenie VOJ Stredisko informatiky. 15.8.2006
Odvolací dekrét č. 518/2006-511/1376 zo dňa 22.9.2006. Menovací dekrét č. 518/2006-511/1384 zo dňa 26.9.2006. 5.10.2006
Výpis zo záznamu zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 23.10.2006. 3.11.2006
Odvolací dekrét Č. 518/2006-511/1595 zo dňa 14.11.2006. Poverovací dekrét Č. 518/2006-511/1596 zo dňa 14.11.2006. Odvolací dekrét Č. 518/2006-511/1597 zo dňa 14.11.2006. Menovací dekrét Č. 518/2006-511/1598 zo dňa 14.11.2006. 1.12.2006
Na základe rozhodnutia ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra Vážneho č. 180 zo dňa 08. novembra 2006, Dohody o postúpení pohľadávok zo dňa 10. novembra 2006 a výpisu zo záznamu z 18. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 09. novembra 2006 sa zvyšuje základné imanie Železníc Slovenskej republiky na sumu 24,105.920.062,- Sk. 6.12.2006
Výpis zo záznamu z 5. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 06.04.2006 - zmena v predmete podnikania. Koncesná listina zo dňa 24.05.2007. 3.7.2007
Výpis zo záznamu z 13. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 06.09.2007. 12.10.2007
Poverenie generálneho riaditeľa pre riaditeľa odštepného závodu ŽSR - Závodu protipožiarnej ochrany železníc Bratislava na výkon funkcie zo dňa 18.2.2008. 25.6.2008
Poverenie generálneho riaditeľa ŽSR pre riaditeľa odštepeného závodu ŽSR - Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava na výkon funkcie zo dňa 1.7.2008. 16.7.2008
Výpis zo záznamu zo 6. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 25.6.2009. 16.7.2009
Odvolací dekrét číslo 14098/2010/O510 zo dňa 16.07.2010. Menovací dektrét číslo 14100/2010/O510-1 zo dňa 16.07.2010. 28.7.2010
Výpis zo záznamu z mimoriadneho 8. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 12.10.2010. Odvolací dekrét číslo 17809/2010/OÚ/z.40906-M zo dňa 12.10.2010. Menovací dekrét číslo 17809/2010/OÚ/z.41279-M zo dňa 12.10.2010. 21.10.2010
Odvolací dekrét zo dňa 15.12.2010. Menovací dekrét zo dňa 15.12.2010. Poverenie zo dňa 20.12.2010 2.2.2011
Výpis zo zasadnutia správnej rady zo dňa 31.3.2011. 16.4.2011
Odvolací dekrét č. 09654/2011/O510 zo dňa 10.06.2011. Menovací dekrét č. 09727/2011/O510-1 zo dňa 10.06.2011. 23.6.2011
Výpis zo zasadnutia správnej rady zo dňa 25.05.2011. 29.6.2011
Odvolací dekrét č. 19136/2011/O510 zo dňa. 28.09.2011. Menovací dekrét č. 19137/2011/O510 zo dňa 28.09.2011. 12.10.2011
Odvolací dekrét č. 12164/2012/OÚ/z.23961-M zo dňa 25.04.2012. Menovací dekrét č. 12164/2012/OÚ/z.23962-M zo dňa 25.04.2012 3.5.2012
Rozhodnutie generálneho riaditeľstva o odvolaní riaditeľa odštepného závodu zo dňa 20.06.2012. 12.7.2012
Rozhodnutie generálneho riaditeľstva o vymenovaní riaditeľa odštepného závodu zo dňa 20.06.2012. 12.7.2012
Rozhodnutie generálneho riaditeľa zo dňa 13.08.2012. 8.9.2012
Výpis zo zasadnutia správnej rady zo dňa 14.09.2012. 30.11.2012
Výpis z 5. zasadnutia správnej rady zo dňa 30.05.2013. 21.6.2013
Výpis z 8. zasadnutia Správnej rady ŽSR 4.11.2015
Výpis zo 4. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 03.05.2016 10.5.2016
Základné imanie:
800 169 954,92 EUR 7.7.2009

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
IČO 31364501
Adresa Klemensova 8 Bratislava 813 61

Kontakty na Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Bratislava-Staré Mesto, IČO 31364501

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Klemensova 8 Bratislava 813 61 od  31.12.1993 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
81361 Bratislava-Staré Mesto, Klemensova 8

Predmet činností Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", IČO 31364501

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
zriaďovanie a prevádzkovanie železničných telekomunikačných a rádiových sietí 31.12.1993
údržba a opravy dopravných prostriedkov, výroba, údržba a opravy špeciálnych strojov zariadení a materiálu vrátane revízií a diagnostiky 31.12.1993
poskytovanie služieb v reštauračných, ubytovacích, a kultúrnych zariadeniach 31.12.1993
automatizované spracovanie údajov a ich prenos 31.12.1993
metrologické výkony a defektoskopia, diagnostika a meranie fyzikálnych veličín, geodetická a kartografická činnosť 31.12.1993
zabezpečovanie činnosti vedúceho odborového normalizačného strediska v železničnej doprave 31.12.1993
výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia elektrických a elektronických zariadení vrátane revízií a diagnostiky 31.12.1993
prekládka tovarov, preväzovanie kolajových vozidiel a zmena prepravnej úpravy prepravovaných tovarov pri zmene rozchodu železníc 31.12.1993
zabezpečovanie osobitnej zdravotnej starostlivosti o pracovníkov vybraných profesií 31.12.1993
projektová činnosť v investičnej výstavbe 16.5.1995
inžinierska činnosť 16.5.1995
reklamná a propagačná činnosť 16.5.1995
kopírovacia a fotografická činnosť 16.5.1995
organizačné zabezpečenie a vzdelávania 16.5.1995
psychologické služby neklinického charakteru 16.5.1995
prevádzkovanie cestovnej kancelárie 16.5.1995
liečebno-preventívna starostlivosť 16.5.1995
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 12.10.1995
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ 3.7.1998
sprostredkovateľská činnosť 3.7.1998
prenájom nehnuteľností 3.7.1998
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla 6.11.2000
výkon skúšok dráhových vozidiel pre železničné a špeciálne dráhy 22.5.2001
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb 22.5.2001
činnosť účtovných poradcov 23.5.2001
vedenie účtovníctva 23.5.2001
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 23.5.2001
automatizované spracovanie dát 23.5.2001
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware a software 23.5.2001
príprava mládeže na povolanie a činnosti súvisiace s touto prípravou 23.5.2001
prevádzkovanie železničných dráh a lanových dráh podľa osobitného predpisu 31.7.2002
činnosti súvisiace s prevádzkovaním železničných dráh a lanových dráh 31.7.2002
výstavba, úpravy a údržba železničných dráh a lanových dráh vrátane zariadení ekologického charakteru 31.7.2002
prevádzkovanie dopravy na dráhe na účely výstavby, úprav a údržby železničných dráh a lanových dráh 31.7.2002
prevádzkovanie dopravy na dráhe na účely poskytovania manipulačných služieb, obslužných dopravných služieb a obslužných prepravných služieb pre prevádzkovateľov dopravy na dráhe 31.7.2002
výskumná a vývojová činnosť pre stavbu a prevádzkovanie všetkých dráh 30.8.2002
výskumná a vývojová činnosť pre prevádzkovanie dopravy na všetkých dráhach 30.8.2002
udržiavanie, vystavovanie a predvádzanie historických koľajových vozidiel pre železničné a špeciálne dráhy, včítane traťových strojov a špeciálnych zariadení 30.8.2002
prevádzkovanie dopravy osôb nostalgickými vlakmi na železničných a špeciálnych dráhach 30.8.2002
poskytovanie lekárenskej starostlivosti 30.8.2002
obstarávanie služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov 24.3.2003
prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby 17.6.2004
pohostinská činnosť 17.6.2004
čistenie prádla 17.6.2004
vykonávanie revízií určených technických zariadení tlakových 8.10.2005
vykonávanie prehliadok, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových 8.10.2005
vykonávanie prehliadok, revízií a skúšok strojno-mechanických častí zdvíhacích zariadení 8.10.2005
dodávka elektriny, distribúcia elektriny 31.8.2006
technik požiarnej ochrany 9.2.2007
špecialista požiarnej ochrany 9.2.2007
prevádzka verejných hygienických zariadení - toalety 12.10.2007
upratovacie služby 12.10.2007
prenájom cestných vozidiel 12.10.2007
prenájom stavebných strojov a mechanizmov 12.10.2007
demolácie a zemné práce 12.10.2007
manipulácia s nákladom - prekladanie bremien 12.10.2007
čistenie kanalizácie 12.10.2007
kladenie potrubia mechanizmami 12.10.2007
lešenárske práce - montáž a demontáž 12.10.2007
betonárske práce 12.10.2007
maliarske a natieračské práce 12.10.2007
výkon skúšok dráhových vozidiel pre železničné, špeciálne dráhy a električkové dráhy 16.7.2009
výkon posudzovania zhody so schváleným typom dráhových vozidiel 16.7.2009
vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh, dráhových podnikov a odbornej prípravy rušňovodičov, okrem prevádzkovateľov lanových dráh, trolejbusových a električkových dráh 16.4.2011
vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov 16.4.2011
vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach plynových pre zamestnancov prevádzkovateľa dráh a dráhových podnikov 16.4.2011
vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach 16.4.2011
vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach tlakových pre zamestnancov prevádzkovateľa dráh a dráhových podnikov 16.4.2011
vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných pre zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a dráhových podnikov 16.4.2011
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 01.1- Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov 16.4.2011
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 05.1- Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo riadenie prevádzky 16.4.2011
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 06.1- Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov 16.4.2011
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 10.3- Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti 16.4.2011
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 01.2- Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov 16.4.2011
posudzovanie psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov 16.4.2011
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odboroch psychológia, pracovná a organizačná psychológia, poradenská psychológia, dopravná psychológia 16.4.2011
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru 29.6.2011
oprava a kontrola požiarnych vodovodov 29.6.2011
oprava a kontrola požiarnych hydrantov 29.6.2011
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva 30.11.2012
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti 30.11.2012
vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 30.11.2012
plynárenstvo- dodávka plynu 21.6.2013
prevádzkovanie špeciálnych dráh 1.7.2015
činnosti súvisiace s prevádzkovaním špeciálnych dráh a výstavbou, úpravou a údržbou špeciálnych zariadení 1.7.2015
vydavateľská činnosť 4.11.2015
overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov železničných a špeciálnych dráh a zamestnancov prevádzkovateľov dopravy na železničných a špeciálnych dráhach a vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 24.3.2003 15.4.2011
overovanie psychologickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov železničných a špeciálnych dráh a zamestnancov prevádzkovateľov dopravy na železničných a špeciálnych dráhach a vydávanie osvedčenia o psychologickej spôsobilosti 24.3.2003 15.4.2011
poskytovanie lekárskej starostlivosti 23.5.2001 29.8.2002
vnútroštátna nákladná cestná doprava 3.7.2007 15.4.2011
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava 3.7.2007 15.4.2011
zubná technika 8.10.2005 30.6.2015
preprava kombinovanou dopravou 31.12.1993 30.7.2002
stavba a údržba železničných tratí vrátane stavieb na dráhe a zariadení ekologického charakteru 31.12.1993 30.7.2002
preprava osôb a vecí na celoštátnych dráhach, zriaďovanie a prevádzka celoštátnych dráh 31.12.1993 30.7.2002
činnosti súvisiace s prevádzkou celoštátnych dráh 31.12.1993 30.7.2002
zriaďovanie a prevádzkovanie dráh osobitného určenia 31.12.1993 30.7.2002
vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo 31.12.1993 30.7.2002

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Projektovanie stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 31.12.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2002
2. Inžinierska činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 31.12.1993
3. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 31.12.1993
4. Kopírovacia a fotografická činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 31.12.1993
5. Organizačné zabezpečenie vzdelávania
Deň vzniku oprávnenia: 31.12.1993
6. Psychologické služby neklinického charakteru
Deň vzniku oprávnenia: 31.12.1993
Deň zániku oprávnenia: 30.9.1995
Prevádzkarne:
   Bratislava-Staré Mesto, Šancova 110 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Bajkalská 41 (Zrušená)
7. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
Deň vzniku oprávnenia: 31.12.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1970
Prevádzkarne:
   Bratislava-Staré Mesto, Šancova 110 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Bajkalská 41 (Zrušená)
8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
Deň vzniku oprávnenia: 31.12.1993
Prevádzkarne:
   81316 Bratislava-Staré Mesto, Klemensova 8 (Zrušená dňom 9.1.2012)
   07643 Čierna nad Tisou, Železničná stanica Čierna nad Tisou (Zrušená dňom 7.7.2014)
   96002 Zvolen, M.R.Štefánika 295/2 (Zrušená dňom 19.1.2012)
   07643 Čierna nad Tisou, UB-400, Hlavná 6 (Zrušená dňom 7.7.2014)
9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod/
Deň vzniku oprávnenia: 31.12.1993
10. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 31.12.1993
11. Činnosť účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 2.4.2001
12. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 2.4.2001
13. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 2.4.2001
14. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 2.4.2001
15. Poradenská a kozultačná činnosť v oblasti hardware a software
Deň vzniku oprávnenia: 2.4.2001
16. Vzdelávacia činnosť v oblasti dopravy
Deň vzniku oprávnenia: 11.4.2001
17. Poskytovanie ubytovacích služieb v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
Deň vzniku oprávnenia: 15.5.2002
Prevádzkarne:
   06201 Vysoké Tatry, Starý Smokovec, žel. stanica
   91401 Trenčianska Teplá, Železničná 277
   Bratislava-Nové Mesto, Šancová 102/A
   04001 Košice-Staré Mesto, Bajzova 14
   Vysoké Tatry, Tatranská Štrba, Partizá
   06601 Humenné, Staničná 13 (Zrušená dňom 20.9.2006)
   97201 Bojnice, Rekreačná 10 (Zrušená dňom 20.7.2009)
   07643 Čierna nad Tisou, UB-400, Hlavná 6 (Zrušená dňom 7.7.2014)
   82109 Bratislava-Ružinov, Bajkalská 41 (Zrušená dňom 20.7.2009)
18. Obstarávanie služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov
Deň vzniku oprávnenia: 4.3.2003
19. Prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby
Deň vzniku oprávnenia: 13.2.2004
Prevádzkarne:
   Košice-Staré Mesto, Masarykova 9
20. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 15.4.2004
Zodpovedný zástupca: Mgr. Kristián Ravinger
Michal Ravinger (Zrušený dňom 21.7.2014)
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Bajkalská 41
   Bratislava-Ružinov, Bajkalská 41
   Strečno, Sokolská 375
   Štrba, Tatranská Štrba
   01001 Žilina, Ul. 1. mája /závodná kuchyňa/ 34 (Zrušená dňom 7.7.2014)
   81316 Bratislava-Staré Mesto, Klemensova 8 (Zrušená dňom 9.1.2012)
21. Čistenie prádla
Deň vzniku oprávnenia: 15.4.2004
22. Zubná technika
Deň vzniku oprávnenia: 30.6.2005
Deň zániku oprávnenia: 14.3.2015
Zodpovedný zástupca: Daniela Macháčková (Zrušený dňom 14.3.2015)
Prevádzkarne:
   04001 Košice-Staré Mesto, Kasárenské námestie 11 (Zrušená dňom 14.3.2015)
   04001 Košice-Staré Mesto, Bajzova 14 (Zrušená dňom 14.3.2015)
23. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
Deň vzniku oprávnenia: 10.3.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Zuzana Hudáková
Igor Petrenka (Zrušený dňom 21.7.2014)
24. Technik požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 19.1.2007
Zodpovedný zástupca: RSDr. Jozef Mališka
25. Špecialista požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 19.1.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Ábel
26. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 31.5.2007
Deň zániku oprávnenia: 7.3.2011
Zodpovedný zástupca: Jozef Krutý (Zrušený dňom 7.3.2011)
27. Vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 31.5.2007
Deň zániku oprávnenia: 7.3.2011
Zodpovedný zástupca: Jozef Krutý (Zrušený dňom 7.3.2011)
28. Prevádzka verejných hygienických zariadení - toalety
Deň vzniku oprávnenia: 26.9.2007
29. Upratovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 26.9.2007
30. Prenájom cestných vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 26.9.2007
31. Prenájom stavebných strojov a mechanizmov
Deň vzniku oprávnenia: 26.9.2007
32. Demolácie a zemné práce
Deň vzniku oprávnenia: 26.9.2007
33. Manipulácia s nákladom - prekladanie bremien
Deň vzniku oprávnenia: 26.9.2007
34. Čistenie kanalizácií
Deň vzniku oprávnenia: 26.9.2007
35. Kladenie potrubia mechanizmami
Deň vzniku oprávnenia: 26.9.2007
36. Lešenárske práce - montáž a demontáž
Deň vzniku oprávnenia: 26.9.2007
37. Betonárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 26.9.2007
38. Maliarske a natieračské práce
Deň vzniku oprávnenia: 26.9.2007
39. Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
Deň vzniku oprávnenia: 8.6.2011
40. Oprava a kontrola požiarnych vodovodov
Deň vzniku oprávnenia: 8.6.2011
41. Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
Deň vzniku oprávnenia: 8.6.2011
42. Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva
Deň vzniku oprávnenia: 14.11.2012
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Zeman
43. Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
Deň vzniku oprávnenia: 14.11.2012
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Zeman
44. Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
Deň vzniku oprávnenia: 14.11.2012
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Zeman
45. Vydavateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 16.10.2015

Hodnotenie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", IČO 31364501


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", IČO 31364501

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image