Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s., Zvolen, IČO 31615783 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s., ktorý sídli na adrese Môťovská cesta 11, Zvolen a má pridelené IČO 31615783.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. so sídlom na adrese Môťovská cesta 11, Zvolen bol založený v roku 1994.


Základné informácie o Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s., IČO 31615783

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
IČO 31615783
Adresa Môťovská cesta 259/11 Zvolen 960 03
Deň zápisu 1.10.1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Menom spoločnosti konajú spoločne predseda a podpredseda predstavenstva. 4.4.2008
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva, okrem prevodov nehnuteľného majetku, kde za spoločnosť konajú a podpisujú spoločne predseda a podpredseda predstavenstva. 24.9.2005 3.4.2008
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva vo všetkých veciach. Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. 15.5.1996 23.9.2005
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 30.9.1994 14.5.1996
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.9.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov, v súlade s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 13 zo dňa 16.6.1994 v súlade s ust. zák. č. 92/1991 Zb. a v znení neskorších predpisov. . Stary spis: Sa 730 30.9.1994
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.5.1995 bola schválená zmena stanov. 11.9.1995
. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 16.02.1996 bola schválená zmena stanov. 15.5.1996
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom 15.10.1996 bola schválená zmena stanov. 11.2.1997
. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 3.4.1997 schválilo zmenu stanov. 15.5.1997
. Valné zhromaždenie konané dňa 30.4.1998 schválilo zmenu stanov. 27.5.1998
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.4.1999 bola schválená zmena stanov. 12.7.1999
. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 28.12.2001 prijalo zmenu stanov akciovej spoločnosti. 29.11.2002
. Valné zhromaždenie konané 9.5.2002 schválilo zmenu stanov. 2.10.2003
. Na valnom zhromaždení dňa 29.4.2003 bola schválená zmena stanov a vyhotovené ich úplné znenie. 8.10.2003
Základné imanie:
11 899 776,65 EUR Rozsah splatenia: 11 899 776,65 EUR 1.12.2009
358 535 000 Sk 15.5.1997 30.11.2009
236 648 000 Sk 30.9.1994 14.5.1997

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
IČO 31615783
Adresa Môťovská cesta 259/11 Zvolen 960 03

Kontakty na Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s., Zvolen, IČO 31615783

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Môťovská cesta 259/11 Zvolen 960 03 od  30.9.1994 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
96001 Zvolen, Môťovská cesta 259/11

Predmet činností Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s., IČO 31615783

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
údržba a opravy dopravných prostriedkov 11.9.1995
výroba, opravy a údržba špeciálnych strojov a zariadení v doprave (koľajových) 11.9.1995
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely 11.9.1995
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností 11.9.1995
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku 11.2.1997
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti 15.5.1997
čalunícke práce 27.5.1998
organizovanie kurzov a školení 27.5.1998
vydávanie certifikátov o overovaní bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov v prevádzke, stanovených STN 21 0700 2.10.2003
podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľných živností 8.10.2003
faktoring a forfaiting 8.10.2003
automatizované spracovanie dát 8.10.2003
reklamná a propagačná činnosť 8.10.2003
rekonštrukcia, výroba, prestavba, modernizácia, údržba a opravy železničných koľajových vozidiel a sústredené opravy komponentov železničných koľajových vozidiel pre železničné vozidlá hnacie, špeciálne a osobné 11.11.2010
vykonávanie technických kontrol dráhových vozidiel železničných a špeciálnych dráh 31.7.2014
nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel 31.7.2014
vykonávanie určených činností: montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky pre elektrické zariadenia železničných dráh 31.7.2014
vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových 31.7.2014
vykonávanie montáží, opráv, revízií, skúšok a prehliadok oceľových konštrukcií určených technických zariadeni zdvíhacích a dopravných 31.7.2014
zváranie dráhových vozidiel 31.7.2014
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie elektrických zariadení nad 1000 V 31.7.2014
revízie elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy "A", revízie elektrických trakčných zariadení hnacích vozidiel nezávislej vozby a železničných koľajových vozidiel 31.7.2014
defektoskopické kontroly a diagnostika materiálov 31.7.2014
kalibrácia meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel 31.7.2014
veda, výskum a vývoj v strojárskej výrobe 31.7.2014
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 31.7.2014
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 31.7.2014
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 31.7.2014
sprostredkovani obchodu a služieb v rozsahu voľných živností 31.7.2014
pohostinská činnosť 31.7.2014
podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľných živností 31.7.2014 4.11.2014
faktoring a forfaiting 31.7.2014 4.11.2014
automatizované spracovanie dát 31.7.2014 4.11.2014
reklamná a propagačná činnosť 31.7.2014 4.11.2014
kalibrácia meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel 8.10.2003 30.7.2014
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku 31.7.2014 4.11.2014
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti 31.7.2014 4.11.2014
čalunícke práce 31.7.2014 4.11.2014
organizovanie kurzov a školení 31.7.2014 4.11.2014
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zhromažďovanie, úprava a odpredaj za účelom druhotného využitia odpadu kódu 35103 - O - železný šrot, vrátane dopravných prostriedkov a zariadení /najmä lokomotívy a vozový park, lietadlá, plativdlá/ určených na využitie ako druhotná surovina zatriedený ako ostatný odpad 20.4.1999 30.7.2014
kalibrácia v zmysle Vyhlášky č. 69/1991 Zb.-meradlá: dĺžky, elektrických veličín, tlaku a teploty 12.7.1999 7.10.2003
rozvod elektriny, rozvod tepla 2.10.2003 30.7.2014
veda, výskum a vývoj v strojárskej výrobe 27.5.1998 30.7.2014
údržba a opravy dopravných prostriedkov, výroba, údržba a opravy špeciálnych strojov, zariadení a materiálu vrátane revízií a diagnostiky 30.9.1994 10.9.1995
metrologické výkony a defektoskopia, diagnostika a meranie fyzikálnych veličín 30.9.1994 10.9.1995
výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia elektrických a elektronických zariadení vrátane revízií a diagnostiky 30.9.1994 10.9.1995
poskytovanie služieb v reštauračných, ubytovacích a kultúrnych zariadeniach 30.9.1994 10.9.1995
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností 31.7.2014 4.11.2014
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 11.9.1995 30.7.2014
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností 11.9.1995 30.7.2014
poskytovanie závodného stravovania 11.9.1995 30.7.2014
cestná nákladná doprava 2.11.1995 30.7.2014
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava 2.11.1995 30.7.2014
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 2.11.1995 30.7.2014
zhromažďovanie a úprava odpadu kódu 52 101 - odpadová akumulátorová kyselina 2.11.1995 30.7.2014
zvarovanie koľajových vozidiel a vyhradených koľajových zariadení v doprave 11.9.1995 30.7.2014
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení (tlakové) 11.9.1995 30.7.2014
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení (zdvíhacie) 11.9.1995 30.7.2014
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie elektrických zariadení nad 1000 V 11.9.1995 30.7.2014
revízie elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy "A", revízie elektrických trakčných zariadení hnacích vozidiel nezávislej vozby a železničných koľajových vozidiel 11.9.1995 30.7.2014
defektoskopické kontroly a diagnostika materiálov 11.9.1995 30.7.2014

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Údržba a opravy dopravných prostriedkov
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Libor Žlnka
Ing. Ondrej Bielek (Zrušený dňom 19.3.2008)
Ing. Boris Suja (Zrušený dňom 12.10.2011)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11
2. Výroba, opravy a údržba špeciálnych strojov a zariadení v doprave (koľajových)
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Libor Žlnka
Ing. Ondrej Bielek (Zrušený dňom 19.3.2008)
Ing. Boris Suja (Zrušený dňom 12.10.2011)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11
3. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Ondrej Bielek (Zrušený dňom 19.3.2008)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11
4. Zvarovanie koľajových vozidiel a vyhradených koľajových zariadení v doprave
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubomír Kováč (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11 (Zrušená)
5. Poskytovanie závodného stravovania
Deň vzniku oprávnenia: 23.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 10.7.2002
Zodpovedný zástupca: Mária Leštáchová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11 (Zrušená)
6. Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení (tlakové)
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: Alexander Kováč (Zrušený)
Juraj Oravec (Zrušený dňom 1.9.2001)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11 (Zrušená dňom 1.9.2001)
7. Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení (zdvíhacie)
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: Stanislav Zdurný (Zrušený dňom 1.9.2001)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11 (Zrušená dňom 1.9.2001)
8. Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie elektrických zariadení nad 1000 V
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.1995
Deň zániku oprávnenia: 7.10.2015
Zodpovedný zástupca: Peter Debnár (Zrušený dňom 7.10.2015)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11 (Zrušená dňom 7.10.2015)
9. Revízie elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy "A", revízie elektrických trakčných zariadení hnacích vozidiel nezávislej vozby a železničných koľajových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.1995
Deň zániku oprávnenia: 7.10.2015
Zodpovedný zástupca: Peter Debnár (Zrušený dňom 7.10.2015)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11 (Zrušená dňom 7.10.2015)
10. Defektoskopické kontroly a diagnostika materiálov
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.1995
Zodpovedný zástupca: Pavel Filadelfi (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11
11. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.1995
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11
12. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.1995
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11
13. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.1995
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11
14. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 2.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 9.12.2004
Zodpovedný zástupca: Slavomír Buda (Zrušený dňom 9.12.2004)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11 (Zrušená dňom 9.12.2004)
15. Verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 2.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 20.11.1998
Zodpovedný zástupca: Slavomír Buda (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11 (Zrušená)
16. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zhromažďovanie a úprava odpadu kodu 52 101 - odpadová akumulátorová kyselina
Deň vzniku oprávnenia: 2.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 10.7.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Krajč (Zrušený)
Ing. Jozef Puškár (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11 (Zrušená)
17. Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
Deň vzniku oprávnenia: 23.10.1996
Prevádzkarne:
   Zvolen, Moťovská cesta 259/11
18. Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 5.5.1997
Prevádzkarne:
   96237 Kováčová, Č. 566/36
19. Čalunícke práce
Deň vzniku oprávnenia: 11.5.1998
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11
20. Veda, výskum a vývoj v strojárskej výrobe
Deň vzniku oprávnenia: 11.5.1998
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11
21. Organizovanie kurzov a školení
Deň vzniku oprávnenia: 11.5.1998
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11
22. Nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 10.11.1998
Deň zániku oprávnenia: 9.12.2004
Zodpovedný zástupca: Slavomír Buda (Zrušený dňom 9.12.2004)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11 (Zrušená dňom 9.12.2004)
23. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zhromažďovanie, úprava a odpredaj za účelom druhotného využitia odpadu kódu 35103- O - železný šrot, vrátane dopravných prostriedkov a zariadení /najmä lokomotívy a vozový park, lietadlá, plavidlá
Deň vzniku oprávnenia: 17.2.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.7.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Krajč (Zrušený)
24. Kalibrácia v zmysle Vyhlášky č. 69/1991 Zb. - meradlá: dĺžky, elektrických veličín, tlaku a teploty
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1999
Deň zániku oprávnenia: 21.5.2003
Zodpovedný zástupca: Igor Výboch (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11 (Zrušená)
25. Vydávanie certifikátov o overovaní bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov v prevádzke, stanovených STN 21 0700
Deň vzniku oprávnenia: 8.7.2002
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11
26. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 2.10.1995
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11
27. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 2.10.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Zuzana Šebo Lagová
Ing. Ján Krajč (Zrušený dňom 27.3.2015)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11
28. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.1995
Zodpovedný zástupca: Paulína Korušiaková
Mária Leštáchová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Môťovská cesta 259/11 (Zrušená dňom 16.10.2013)
29. Kalibrácia meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
Deň vzniku oprávnenia: 21.5.2003
30. Podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 21.5.2003
31. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 21.5.2003
32. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 21.5.2003
33. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 21.5.2003
34. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 2.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Slavomír Buda (Zrušený dňom 3.12.2013)
35. Vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 2.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Slavomír Buda (Zrušený dňom 3.12.2013)

Hodnotenie Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s., IČO 31615783


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s., IČO 31615783

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image