Železorudné bane, štátny podnik, IČO 00007820 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Železorudné bane, štátny podnik, ktorý sídli na adrese Spišská Nová Ves a má pridelené IČO 00007820.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Železorudné bane, štátny podnik so sídlom na adrese Spišská Nová Ves bol založený v roku 1989.


Základné informácie o Železorudné bane, štátny podnik, IČO 00007820

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Železorudné bane, štátny podnik
IČO 00007820
Adresa Stará cesta 3 Spišská Nová Ves
Deň zápisu 1.7.1989
Deň výmazu 31.3.1995
Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Právna forma Štátny podnik
Ďalšie právne skutočnosti:
V y m a z á v a s a : Obchodné meno: Železorudné bane, štátny podnik Sídlo: Stará cesta 3, Spišská Nová Ves IČO: 00 007 820 ako aj všetky ostatné doteraz platné zápisy pre jeho zrušenie bez likvidácie ku dňu 31.3.1995 rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 14 zo dňa 9.2.1995 rozdelením na dva štátne podniky. Majetok, práva a záväzky zrušeného podniku dňom 1.4.1995 preberajú: - Želba, štátny podnik so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Stará cesta 3 - BANE Spišská Nová Ves, štátny podnik so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Stará cesta 3 Deň výmazu: 31.3.1995 31.3.1995
Štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Federálneho ministerstva hutníctva, strojárenstva a elektrotechniky, Praha, č. 25/89- príl.č. 4 zo dňa 26.6.1989, podľa § 18 zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. 1.7.1989 30.3.1995
Rozhodnutie podnikového riaditeľa Železorudných baní, š.p., Spišská Nová Ves č.15/1993 o zriadení odštepných závodov zo dňa 9.9.1993. 20.10.1993 30.3.1995
Dodatok č. 1 MH SR č. 110/6633/210/94 za dňa 30.9.1994 k zakladacej listine š.p. 24.10.1994 30.3.1995
Rozhodnutie podnikového riaditeľa č. 11/1994 zo dňa 2.11.1994. 16.12.1994 30.3.1995
Základné imanie:
1 153 527 000 Sk 9.2.1995 30.3.1995
1 572 798 000 Sk 1.7.1989 8.2.1995

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Železorudné bane, š.p.
IČO 00007820
Adresa Spišská Nová Ves

Kontakty na Železorudné bane, štátny podnik, IČO 00007820

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Stará cesta 3 Spišská Nová Ves od  4.7.1994  do  30.3.1995
Spišská Nová Ves od  1.7.1989  do  3.7.1994

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
05201 Spišská Nová Ves, Stará cesta 3

Predmet činností Železorudné bane, štátny podnik, IČO 00007820

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
1. Vyhľadávanie a priesku ložísk, ťažba a úprava rúd železných, mangánových a farebných kovov a nerudných surovín . 1.7.1989 19.10.1993
2. Zhutňovanie a iné spracovanie kovov a ostatných úžitkových nerastov, vlastných i nakupovaných surovín a odpadov. 1.7.1989 19.10.1993
3. Výroba a odbyt stavebných hmôt, dielcov a konštrukcií vrátane montážnych, stavebných a banskostavebných prác. 1.7.1989 19.10.1993
4. Vývoj, výroba a odbyt strojov a zariadení pre doly, úpravovne a geologický prieskum, vrátane ich dodávok pre investičné celky. 1.7.1989 19.10.1993
5. Výroba a odbyt zariadení pre vzduchotechniku a ochranu životného prostredia. 1.7.1989 19.10.1993
6. Výroba a odbyt kovových konštrukcií pre stavby a technologické zariadenia. 1.7.1989 19.10.1993
7. Projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia. 1.7.1989 19.10.1993
8. Výskum a vývoj technologií ťažby a úpravy nerastných surovín. 1.7.1989 19.10.1993
9. Plnenie funkcie zriadovateľa stredného odborného učilišťa. 1.7.1989 19.10.1993
Povinný predmet činnosti /podnikania/: 1.7.1989 19.10.1993
ťažba a úprava rudných a nerudých surovín. 1.7.1989 19.10.1993
obchodná činnosť: maloobchodný predaj klampiarských, strojárskych, stavbárskych, stavebných, nábytkárskych výrobkov, stavebnín, výrobkov z dreva, včítane reziva a palivového dreva, nepotrebných zásob priemyselného charakteru a rôzneho priemyselného tovaru /kosačky, rezačky, posilovacie zariad., formy, brúsky plošin. výťahy, kompostové bedne, meracie prístroje, banské pažiny, koľajnice a ozdobné výrobky/ 1.7.1989 19.10.1993
zahranično-obchodná činnosť, ktorá sa môže vykonávať bez registrácie alebo povolenia v zmysle zák.č. 42/1980 Zb. v znení zmien a doplnkov az vyhl. FMZO č. 533/90 Zb. v znení zmien a doplnkov. 1.7.1989 19.10.1993
banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom 20.10.1993 30.3.1995
výroba a odbyt stavebných výrobkov /škvarobetónové tvárnice/ a stavebných dielcov /stavebné panely, stavebné bunky/ vrátane stavebných prác 20.10.1993 30.3.1995
výroba a odbyt stavebných hmôt /umelý mramor, liate podlahy/ 20.10.1993 30.3.1995
výroba a odbyt stavebných konštrukcií /stožiare, oceľové konštrukcie/ vrátane montážnych a stavebných prác 20.10.1993 30.3.1995
vývoj, výroba a odbyt strojov a zariadení pre bane, úpravne a geologický prieskum, vrátane dodávok pre investičné celky resp. dodávok investičných celkov 20.10.1993 30.3.1995
vývoj, výroba a odbyt strojov pre drevospracujúci priemysel 20.10.1993 30.3.1995
výroba a odbyt zariadení pre vzduchotechniku a ochranu životného prostredia 20.10.1993 30.3.1995
výroba a odbyt kovových konštrukcií pre stavby a technologické zariadenia, hliníkových konštrukcií, výrobkov z profilových materiálov, strojných a technologických zariadení a ich častí pre potreby trhu 20.10.1993 30.3.1995
výskum a vývoj technológií ťažby, úpravy nerastných surovín a úpravy a spracovania druhotných a odpadových surovín 20.10.1993 30.3.1995
výroba a odbyt strojárskych výrobkov na zákazku, výrobkov z kovu a klampiarskych výrobkov 20.10.1993 30.3.1995
výroba a odbyt výrobkov z dreva, plastov, bytových a nábytkárskych výrobkov vrátane polotovarov 20.10.1993 30.3.1995
sprostredkovanie a predaj prostriedkov výpočtovej a mikropočítačovej techniky, periferných zariadení, licenčného a vlastného programového vybavenia, komplexných dodávok výpočtových a komunikačných systémov 20.10.1993 30.3.1995
nákup a predaj klampiarskych, strojárskych, stavbárskych, stavebných, nábytkárskych výrobkov, stavebnín, výrobkov z kovu, dreva vrátane reziva a palivového dreva, uhlia, palív, priemyselného tovaru, potravín 20.10.1993 30.3.1995
nákup a predaj drogistického tovaru 20.10.1993 30.3.1995
zabezpečovanie generálnych opráv banských mechanizmov 20.10.1993 30.3.1995
vydavateľská, publikačná, reklamno-sprostredkovateľská a distribučná činnosť týždenníka Banícke slovo a Región Expresu 20.10.1993 30.3.1995
cestná nákladná doprava a cestná doprava osôb 20.10.1993 30.3.1995
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 20.10.1993 30.3.1995
nákup a predaj mäsových výrobkov 23.3.1994 30.3.1995
zabezpečovanie vzdelávacích akcií a rekvalifikačných a iných kurzov 23.3.1994 30.3.1995
poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti organizačnej a ekonomickej 23.3.1994 30.3.1995
ubytovacie služby - chata v triede * 23.3.1994 30.3.1995
cukrárenská výroba 23.3.1994 30.3.1995
služby verejného stravovania 23.3.1994 30.3.1995
automotizované spracovanie údajov 24.10.1994 30.3.1995
servis a opravy prostriedkov výpočtovej a mikropočítačovej techniky, periférnych zariadení, kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, elektrických prístrojov, pre domácnosť 24.10.1994 30.3.1995
servis k vlastným a licenčným programovým produktom 24.10.1994 30.3.1995
vykonávanie školení z oblasti výpočtovej techniky 24.10.1994 30.3.1995
kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností /osobné vozidlá, náhradné diely, súčiastky, autopríslušenstvo, doplnky motorových vozidiel a ďalších tovarov v rozsahu voľných živností/ 24.10.1994 30.3.1995
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 24.10.1994 30.3.1995
spracovanie druhotných surovín s obsahom medi 24.10.1994 30.3.1995
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 9.2.1995 30.3.1995
zber, výkup, skladovanie, úprava, zneškodňovanie, doprava a preprava odpadov: grafitový kal, vápenný kal, sádrový kal, kal zo železiarni, kal z valcovania ocele, kal zo zlievarní, olovené akumlátory, batérie s obsahom ortuti, odpad ortuti, zbytky s obsahom ortuti, ortuťové výbojky a žiarivky, odpad medi a jej zliatin, odpadná akumlátorová kyselina, odpadné hydroxidy, zmesy hydroxidov moriacich kúpelov 9.2.1995 30.3.1995
vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastov, overovanie ich zásob a spracúvanie geologických podkladov na ich využívanie a ochranu 9.2.1995 30.3.1995
zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie odpadov v podzemných priestoroch a na zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel 9.2.1995 30.3.1995
vykonávanie technických a laboratórnych prác pre účely ložiskovej geológie 9.2.1995 30.3.1995

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Rudňany, Skládka domového odpadu (Zrušená)
2. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - spracovanie dru-hotných surovín s obsahom medi
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Slovinky, Závod ŽB (Zrušená)
   Rudňany, Závod ŽB (Zrušená)
3. služby verejného stravovania
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Slovinky, Závod ŽB (Zrušená)
   Spišská Nová Ves, Sadová 17 (Zrušená)
   Nižná Slaná, Závod SIDERIT ŽB š.p . (Zrušená)
   Smolník, Závod ŽB š.p . (Zrušená)
   Smolník, Chata Jazierka (Zrušená)
   Rudňany, Závod ŽB (Zrušená)
   Rožňava, Závod ŽB (Zrušená)
   Spišská Nová Ves, Stará cesta 3 (Zrušená)
4. cestná doprava osôb
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
5. cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
6. cukrárenská výroba
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.5.1995
Prevádzkarne:
   Slovinky, ŽB Slovinky ,52 (Zrušená)
7. výroba a odbyt výrobkov z dreva,plastov,bytových a nábytkárskych výrobkov vrátane polotovarov
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Sadová 17 (Zrušená)
   Markušovce, P 256 (Zrušená)
   Rudňany 510 (Zrušená)
   Švábovce 205 (Zrušená)
   Rožňava 2928/1-15, (Zrušená)
   Slovinky 52 (Zrušená)
   Smolník 542 (Zrušená)
   Gelnica, P 2571-3 (Zrušená)
   Nižná Slaná, Závod ŽB - Siderit (Zrušená)
8. Vydavateľská,publicistická,reklamno-sprostredkovateľská a distribučná činnosť týždenníka Banícke slovo a Región Expre-su
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Stará cesta 3 (Zrušená)
9. výroba a odbyt stavebných hmöt-umelý mramor,liate podlahy
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Markušovce, P 256 (Zrušená)
   Rudňany 510 (Zrušená)
   Rožňava 2928/1-15, (Zrušená)
   Slovinky 52 (Zrušená)
10. Výroba a odbyt stavebných výrobkov /škvarobetónové tvárnice/a stavebných dielcov /stavebné panely,stavebné bunky/ vráta-ne stavebných prác
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Rudňany 510 (Zrušená)
   Rožňava 2928/1-15, (Zrušená)
   Slovinky 52 (Zrušená)
   Smolník 542 (Zrušená)
   Nižná Slaná 74 (Zrušená)
11. výroba a odbyt stavebných konštrukcií/stožiare,oceľové konš-trukcie/,vrátane montážnych a stavebných prác
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Rudňany 510 (Zrušená)
   Švábovce 205 (Zrušená)
   Slovinky 52 (Zrušená)
   Smolník 542 (Zrušená)
   Nižná Slaná 74 (Zrušená)
   Markušovce 256 (Zrušená)
   Rožňava 2928/1-15, (Zrušená)
12. Výroba a odbyt kovových konštrukcií pre stavby a technolo- gické zariadenia,hliníkových konštrukcií,výrobkov z profi- lových materiálov,strojných a technologických zariadení a ich častí pre potreby trhu
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Sadová 17 (Zrušená)
   Rudňany 510 (Zrušená)
   Švábovce 205 (Zrušená)
   Rožňava 2928/1-15, (Zrušená)
   Slovinky 52 (Zrušená)
   Smolník 542 (Zrušená)
   Markušovce 256 (Zrušená)
   Gelnica 2571-3 (Zrušená)
13. zabezpečovanie generálnych opráv banských mechanizmov
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Švábovce 205 (Zrušená)
   Rudňany, Závod ŽB (Zrušená)
14. vývoj,výroba a odbyt strojov a zariadení pre bane,úpravne a geologický prieskum,vrátane dodávok pre investičné celky resp.dodávok investičných celkov
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Sadová 17 (Zrušená)
   Rudňany 510 (Zrušená)
   Švábovce 205 (Zrušená)
   Rožňava 2928/1-15, (Zrušená)
   Gelnica 2571-3 (Zrušená)
15. vývoj,výroba a odbyt strojov pre drevospracujúci priemysel
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Sadová 17 (Zrušená)
   Švábovce 205 (Zrušená)
   Smolník 542 (Zrušená)
   Gelnica 2571-73 (Zrušená)
16. výroba a odbyt zariadení pre vzduchotechniku a ochranu ži- votného prostredia
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Sadová 17 (Zrušená)
   Švábovce 205 (Zrušená)
   Rožňava 2928/1-15, (Zrušená)
   Smolník 542 (Zrušená)
   Gelnica 2571-3 (Zrušená)
17. výroba a odbyt strojárskych výrobkov na zákazku,výrobkov z kovu a klampiarskych výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Sadová 17 (Zrušená)
   Rudňany 510 (Zrušená)
   Švábovce 205 (Zrušená)
   Rožňava 2928/1-15, (Zrušená)
   Slovinky 52 (Zrušená)
   Smolník 542 (Zrušená)
   Markušovce 256 (Zrušená)
   Gelnica 2571-3 (Zrušená)
   Nižná Slaná, Závod ŽB - Siderit (Zrušená)
18. Sprostredkovanie a predaj prostriedkov výpočtovej a mikro- počítačovej techniky,periférnych zariadení,licenčného a vlastného programového vybavenia,komplexných dodávok výpoč- tových a komunikačných systémov
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Rudňany 510 (Zrušená)
   Rožňava 2928/1-15, (Zrušená)
   Spišská Nová Ves, Stará cesta 3 (Zrušená)
19. nákup a predaj klampiarskych,strojárskych,stavbárskych,sta- vebných,nábytkárskych výrobkov,stavebnín,výrobkov z kovu,dreva,vrátane reziva a palivového dreva,uhlia,palív,priemysel- ného tovaru,potravín
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Sadová 17 (Zrušená)
   Rudňany 510 (Zrušená)
   Rožňava 2928/1-15, (Zrušená)
   Slovinky 52 (Zrušená)
   Smolník 542 (Zrušená)
   Švábovce, Závod ŽB - Kovostroj (Zrušená)
20. nákup a predaj drogistického tovaru,mäsových výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Rožňava, Závod ŽB (Zrušená)
21. ubytovacie služby-chata v triede *
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Smolník, Chata Jazierka (Zrušená)
   Dedinky, Dobš.Maša,Chata Slanka (Zrušená)
22. Výskum a vývoj technológií ťažby,úpravy nerastných surovín, a úpravy a spracovania druhotných a odpadových surovín
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Slovinky 52 (Zrušená)
23. poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti organizačnej a ekonomickej
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Stará cesta 3 (Zrušená)
24. zabezpečovanie vzdelávacích akcií a rekvalifikačných a inýchkurzov
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Stará cesta 3 (Zrušená)
25. kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 25.7.1994
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
26. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zber, výkup, skladovanie, úprava, zneškodňovanie, doprava a preprava odpadov:grafitový kal, vápennný kal, sádrový kal, kal zo železiarni, kalz valcovania ocele, kal zo zlievarni, olovené </
Deň vzniku oprávnenia: 25.11.1994
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1995
Prevádzkarne:
   Rudňany, Areál ŽB (Zrušená)

Hodnotenie Železorudné bane, štátny podnik, IČO 00007820


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Železorudné bane, štátny podnik, IČO 00007820

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image