ZEMPLÍNSKE STROJÁRNE a.s., Michalovce, IČO 31651941 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt ZEMPLÍNSKE STROJÁRNE a.s., ktorý sídli na adrese Továrenská 6, Michalovce a má pridelené IČO 31651941.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom ZEMPLÍNSKE STROJÁRNE a.s. so sídlom na adrese Továrenská 6, Michalovce bol založený v roku 1992.


Základné informácie o ZEMPLÍNSKE STROJÁRNE a.s., IČO 31651941

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov ZEMPLÍNSKE STROJÁRNE a.s.
IČO 31651941
Adresa Továrenská 6 Michalovce 071 11
Deň zápisu 1.5.1992
Deň výmazu 22.6.2012
Dôvod výmazu ex offo výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj vlastnoručný podpis. 30.4.1992 21.6.2012
Ďalšie právne skutočnosti:
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 2K/96/1997-459 zo dňa 7.2.2012 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu ZEMPLÍNSKE STROJÁRNE a.s. a zbavil JUDr. Juraja Špirka funkcie správcu konkurznej podstaty. Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č.k. 2K/96/1997-459 zo dňa 7.2.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.3.2012. 22.6.2012
Spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľom Fondom národného majetku SR v zmysle ust. zák. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a § 154 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. 30.4.1992 21.6.2012
Notárska zápisnica č. N 89/93, Nz 89/93 spísaná JUDr. Melániou Košovou, notárkou v Košiciach dňa 21.7.1993. 5.1.1994 21.6.2012
Notárska zápisnica o zmene stanov č. N 27/93, Nz 27/93, spísaná JUDr. Melániou Košovou, notárkou v Košiciach dňa 30.3.1993. Zápisnica zo zasdanutia VZ z 30.3.1993 a pracovnej porady zamestnancov z 24.3.1993. 6.1.1994 21.6.2012
Zmena stanov zo dňa 26.4.1995 vo forme notárskej zápisnice č. N 127/95, Nz 122/95. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.4.1995 vo forme notárskej zápisnice č. N 127/95, Nz 122/95 sa so spoločnosťou zlučuje ZESTING, s.r.o., Michalovce. ZEMPLÍNSKE STROJÁRNE a.s., Michalovce preberajú všetky práva a záväzky zrušenej spoločnosti ZESTING, s.r.o., Michalovce bez likvidácie v celom rozsahu. 11.9.1995 21.6.2012
ZEMPLÍNSKE STROJÁRNE a.s., Michalovce preberajú všetky práva a záväzky zrušenej obchodnej spoločnosti ZEST-PLASTROJ spol. s r.o. Michalovce zrušenej bez likvidácie zlúčením. 31.12.1996 21.6.2012
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 31.7.1997 osvedčené notárskou zápisnicou N 136/97, Nz 140/97 napísaná v Košiciach. 28.1.1998 21.6.2012
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením zo dňa 8.12.1997 osvedčené notárskou zápisnicou N 221/97, Nz 221/97 napísaná v Košiciach. 19.2.1998 21.6.2012
Akciová spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky ZEST TANKPLAST s.r.o. Michalovce, Močarianska 3 zrušenej bez likvidácie zlúčením dňom 9.9.1998. Zmena stanov schválená VZ dňa 9.9.1998. 1.12.1998 21.6.2012
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn.2K 96/97-58 zo dňa 14.júla 1999 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka : ZEMPLÍNSKE STROJÁRNE, a.s., Továrenská 6, Michalovce, IČO:31651941 a ustanovil správcu podstaty : JUDr. Ľubomír Krompák, advokát, Štefánikova 45, Sobrance. 21.12.1999 21.6.2012
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 2K 96/1997-336 zo dňa 2. apríla 2008 (právoplatnosť nadobudlo dňa 13.5.2008) zbavil JUDr. Ľubomíra Krompáka, advokáta, Štefánikova 45, Sobrance funkcie správcu konkurznej podstaty a ustanovil do funkcie nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Juraja Špirka, Južná trieda 74, Košice. 1.10.2009 21.6.2012
Základné imanie:
381 954 000 Sk 28.1.1998 21.6.2012
358 245 000 Sk 31.12.1996 27.1.1998
357 945 000 Sk 11.9.1995 30.12.1996
357 845 000 Sk 30.4.1992 10.9.1995

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno ZEMPLÍNSKE STROJÁRNE a.s.
IČO 31651941
Adresa Továrenská 6 Michalovce 071 11

Kontakty na ZEMPLÍNSKE STROJÁRNE a.s., Michalovce, IČO 31651941

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Továrenská 6 Michalovce 071 11 od  30.4.1992  do  21.6.2012

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
07101 Michalovce, Továrenská 6

Predmet činností ZEMPLÍNSKE STROJÁRNE a.s., IČO 31651941

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výskum, vývoj, výroba a odbyt tvárniacich strojov na kovy, plasty, zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel, upínacie náradia 30.4.1992 5.1.1994
výroba a odbyt súčiastok a výrobkov z plastických hmôt 30.4.1992 5.1.1994
prevádzkovanie a predaj v závodnom bufete 30.4.1992 5.1.1994
činnosti v oblasti nehnuteľnosti s vlastným alebo prenajatým majetkom 6.1.1994 21.6.2012
prenájom strojov, nástrojov, prístrojov bez obsluhy personálu 6.1.1994 21.6.2012
prenájom bytov a nebytových priestorov 6.1.1994 21.6.2012
skladovanie 6.1.1994 21.6.2012
automatizované spracovanie dát, databanky 6.1.1994 21.6.2012
výskum a vývoj v oblasti prírodných technických spoločenských a humanitných vied 6.1.1994 21.6.2012
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami, potravinami, nápojmi, tabakom, textilom, tovarom pre domácnosť, kovmi, kovovými rudami, drevom a stavebnými materiálmi, železiarským, inštalatérskym materiálom, vykurovacími zariadeniami, so strojmi a technickými potrebami 6.1.1994 21.6.2012
malobchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu registrovanej obchodnej činnosti 6.1.1994 21.6.2012
predaj na trhoch 6.1.1994 21.6.2012
sprostredkovanie obchodu 6.1.1994 21.6.2012
výskum trhu a verejnej mienky 6.1.1994 21.6.2012
reklamné činnosti 6.1.1994 21.6.2012
vzdelávanie, organizovanie školení a kurzov 6.1.1994 21.6.2012
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov 6.1.1994 21.6.2012
revízie elektrických zariadení v rozsahu osvedčenia IBP 6.1.1994 21.6.2012
výskum, vývoj a spracovanie konštrukčnej dokumentácie vstrekovacích strojov na plastické hmoty, zásobníkov rôznych médií, upínacích prípravkov a náradia, účelových strojov a zariadení 11.9.1995 21.6.2012
výroba, montáž, údržba prototypov strojov na plastické výlisky, ich rekonštrukcie, výroba prototypov upínacích prípravkov, náradia, zásobníkov, oceľových konštrukcií, účelových zariadení, výroba výliskov z plastov 11.9.1995 21.6.2012
inžinierska činnosť 11.9.1995 21.6.2012
obchodná činnosť: nadzemné nádrže, podzemné nádrže, kontajnery, kovové konštrukcie, armatúry pre čerpacie stanice, kovový tovar, vstrekovacie stroje na plastické výlisky, prípravné zariadenia k týmto strojom, účelové stroje, upínacie prípravky, náradie, výpočtová technika, software, odborná literatúra a normy 11.9.1995 21.6.2012
poradenstvo k predmetu činnosti 11.9.1995 21.6.2012
spracovanie dát prostriedkami výpočtovej techniky 11.9.1995 21.6.2012
poskytovanie a zabezpečovanie software a hardware 11.9.1995 21.6.2012
poradenské služby ohľadne zariadení na spracovanie dát 11.9.1995 21.6.2012
činnosti vzťahujúce sa k počítaču 11.9.1995 21.6.2012
údržba a oprava počítačových strojov a zariadení 11.9.1995 21.6.2012
elektroinštalácie 11.9.1995 21.6.2012
inštalácie a opravy účelových strojov a prístrojov - el. zváračky, číslicové riadiace systémy, el. pohony strojov, el. zariadenia pre tepelné spracovanie súčiastok 11.9.1995 21.6.2012
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 11.9.1995 21.6.2012
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení 11.9.1995 21.6.2012
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania 11.9.1995 21.6.2012
zámočníctvo, demolácia a zemné práce, murárstvo, maľovanie, lakovanie a sklenárske práce 11.9.1995 21.6.2012
vnútorné stavebné práce - základy strojov a technologických zariadení - priečky vo výrobných halách 11.9.1995 21.6.2012
čistenie budov 11.9.1995 21.6.2012
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody, vodoinštalatérstvo, sanitná inštalácia 11.9.1995 21.6.2012
bytové hospodárstvo, turistická chata po triedu *** 11.9.1995 21.6.2012
montáž káblových rozvodov 11.9.1995 21.6.2012
opravy elektrických prístrojov pre domácnosť - el. spotrebiče, el. náradie, prevíjanie elektromotorov 11.9.1995 21.6.2012
závodné stravovanie, závodná kuchyňa, bufety 11.9.1995 21.6.2012
výroba drobných kovových obalov 31.12.1996 21.6.2012
kovoobrábanie 31.12.1996 21.6.2012
výroba kovových konštrukcií a ich častí 31.12.1996 21.6.2012
zámočníctvo 31.12.1996 21.6.2012
výroba iného kovového tovaru 31.12.1996 21.6.2012
mechanické úpravy na zákazku, alebo na zmluvnom základe 31.12.1996 21.6.2012
výroba drevených obalov, výroba iných výrobkov z dreva 31.12.1996 21.6.2012
výroba tovarov z plastov 31.12.1996 21.6.2012
skladovanie, prekladište nákladov 31.12.1996 21.6.2012
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, fotografické služby, sekretárske a prekladateľské služby, vrátane tlmočníckych služieb 31.12.1996 21.6.2012
tlač iná, neperiodická, prospekty, tlačivá 31.12.1996 21.6.2012
spracovanie dát a súvisiacich činností 31.12.1996 21.6.2012
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát, podnikateľské poradenstvo - výskum trhu 31.12.1996 21.6.2012
vedľajšia a pomocná činnosť v doprave, sprostredkovanie dopravy 31.12.1996 21.6.2012
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, spracovanie kovového odpadu a šrotu 31.12.1996 21.6.2012
oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozvodov nízkeho napätia 31.12.1996 21.6.2012
zariadenie na tepelné spracovanie súčiastok 31.12.1996 21.6.2012
mostové a otočné žeriavy, zdvíhacie zariadenia 31.12.1996 21.6.2012
energetické rozvody 31.12.1996 21.6.2012
montáž káblových rozvodov 31.12.1996 21.6.2012
opravy elektrických prístrojov pre domácnosť 31.12.1996 21.6.2012
el. spotrebiče - prevíjanie elektromotorov 31.12.1996 21.6.2012
opravy elektrických častí dopravných prostriedkov 31.12.1996 21.6.2012
vysokozdvižné a plošinové vozíky 31.12.1996 21.6.2012
inštalácia a opravy účelových strojov a prístrojov 31.12.1996 21.6.2012
obrábacie stroje - tvárniace stroje 31.12.1996 21.6.2012
revízie elektrických zariadení 31.12.1996 21.6.2012
výroba stavebno-stolárska a tesárska 31.12.1996 21.6.2012
výroba iných výrobkov z dreva - drevené súčastí strojov 31.12.1996 21.6.2012
výroba kovových konštrukcií a ich častí 31.12.1996 21.6.2012
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov, vrátane tepelného 31.12.1996 21.6.2012
výroba nástrojov, náradia a prípravkov 31.12.1996 21.6.2012
výroba foriem na plastické hmoty a ich konštrukcia 31.12.1996 21.6.2012
ostrenie náradia 31.12.1996 21.6.2012
technologické zariadenia 31.12.1996 21.6.2012
výroba a rozvod vzduchu, elektriny a tepla 31.12.1996 21.6.2012
cestná nákladná doprava 31.12.1996 21.6.2012
neverejná cestná osobná doprava 31.12.1996 21.6.2012
výroba a servis strojov a zariadení pre hospodárske odvetvia: 31.12.1996 21.6.2012
lisov na termoplasty, termosety, elastomery 31.12.1996 21.6.2012
výroba adaptérov, foriem 31.12.1996 21.6.2012
náhradných dielov a príslušenstva na lisy 31.12.1996 21.6.2012
vývoj - spracovanie TV-dokumentácie pre výrobno-obchodnú činnosť: 31.12.1996 21.6.2012
lisov na termoplasty, termosety, elastomery, na generálne opravy lisov, na výrobu kovového tovaru 31.12.1996 21.6.2012
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj: 31.12.1996 21.6.2012
lisov na termoplasty, termosety, elastomery, adaptéry, náhradné diely a príslušenstvo na lisy, formy, výlisky z plastov 31.12.1996 21.6.2012
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (vlečková doprava) 31.12.1996 21.6.2012
výroba železničných lokomotív a električiek 19.2.1998 21.6.2012
výroba komponentov a montážnych podskupín pre železničné koľajové vozne 19.2.1998 21.6.2012
výroba oceľových a hliníkových skeletov železničných koľajových jednotiek 19.2.1998 21.6.2012
výrobné aktivity súvisiace s výrobou elektrických motorových jednotiek pre elektrickú železnicu t.j. vývoj, výroba a dodávka motorových jednotiek 19.2.1998 21.6.2012
výroba, inštalácia, oprava a výstroj trakčných vozidiel 19.2.1998 21.6.2012
výroba, montáž, skúšky a opravy elektrických motorových jednotiek pre železnice 19.2.1998 21.6.2012
montáž elektrovýzbroje a elektroinštalácie, diagnostických zariadení a trakčných motorov do železničných motorových jednotiek 19.2.1998 21.6.2012
montáž vnútorného vybavenia vozňových súprav, zasklenných častí, obkladov stien a stropov, podlahovín, sedadiel, konštrukcie pre odkladanie batožín, plošinových zdvíhacích zariadení pre invalidov, informačných audiovizuálnych systémov, osvetlenia, vetrania a vykurovania 19.2.1998 21.6.2012
manažment a marketing (riadiaca, poradenská a metodická pomoc) 19.2.1998 21.6.2012
výroba nadzemných a podzemných nádrží a kontajnerov 1.12.1998 21.6.2012
výroba a dodávky kompletných armatúr pre čerpacie stanice 1.12.1998 21.6.2012
servis a revízie k výrobnej činnosti 1.12.1998 21.6.2012
výskum, vývoj, spracovanie výr.-techn. dokumentácie pre výr.-obch. činnosť: zar. na sklad. a distrib. ropných látok 1.12.1998 21.6.2012
zásobníky rôznych médií, kov. konštrukcie a kontajnery 1.12.1998 21.6.2012
opravy a údržba základných prostriedkov 1.12.1998 21.6.2012
výroba účelových strojov a zariadení-strojových zverákov 1.12.1998 21.6.2012
tepelné spracovanie kovov 1.12.1998 21.6.2012
povrchová úprava kovov 1.12.1998 21.6.2012
vývoj-spracovanie TV dokumentácie pre výr.-obch.činnosť-stroj. zveráky, nástroje, náradie, prípravky, spracovanie a úprava kovov, výroba kovového tovaru 1.12.1998 21.6.2012
projektová činnosť v investičnej výstavbe 1.12.1998 21.6.2012
obchodná činnosť v sortimente: poľnohospodárske základné produkty, potraviny, nápoje, tabak, textil, tovar pre domácnosť, kovové rudy, drevo a stavebný materiál, železiarsky, inštalatérsky materiál, vykurovacie zariadenia, stroje a technické potreby, lisy na termoplasty, termosety, elastomery, adaptéry, náhradné diely, prídavné zariadenia a príslušenstvo na lisy, formy, výlisky z plastov 1.12.1998 21.6.2012
veľkoobchod-zásobovanie pre výrobnú produkciu spoločnosti 1.12.1998 21.6.2012
fotografické služby 1.12.1998 21.6.2012
sekretárske služby a preklady (vrátane tlmočníckych služieb) 1.12.1998 21.6.2012
výroba, montáž, údržba prototypov strojov na plastické výlisky, ich rekonštrukcie, výroba prototypov upínacích prípravkov náradia, zásobníkov, oceľových konštrukcií, účelových zariadení 1.12.1998 21.6.2012
stravovanie v zariadeniach s obsluhou a v samoobslužných zariadeniach 1.12.1998 21.6.2012

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Revízie elektrických zariadení v rozsahu osvedčenia IBP
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
2. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
3. Veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami,
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 2 (Zrušená dňom 22.8.2011)
4. potravinami, nápojmi, tabakom
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 2 (Zrušená dňom 22.8.2011)
5. textilom, tovarom pre domácnosť,
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 2 (Zrušená dňom 22.8.2011)
6. kovmi, kovovými rudami,
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 2 (Zrušená dňom 22.8.2011)
7. drevom a stavebnými materiálmi,
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 2 (Zrušená dňom 22.8.2011)
8. železiarskym,instalatérskym materiálom,vykurovacími zariad.,
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 2 (Zrušená dňom 22.8.2011)
9. so strojmi a technickými potrebami
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
10. Maloobchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
11. Predaj na trhoch
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
12. registrovanej obchodnej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
13. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   07101 Michalovce, Továrenská 2 (Zrušená dňom 22.8.2011)
14. Činnosti v obl.nehnuteľ. s vlast.alebo prenajatým majetkom
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
15. Prenájom bytov a nebytových priestorov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
16. Prenájom strojov,nástrojov,prístrojov bez obsl.personálu
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 2 (Zrušená dňom 22.8.2011)
17. Automatizované spracovanie dát, databanky
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 2 (Zrušená dňom 22.8.2011)
18. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických,
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 2 (Zrušená dňom 22.8.2011)
19. spoločenských a humanitných vied
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
20. a účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
21. Činnosť organizačných, ekonomických
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 2 (Zrušená dňom 22.8.2011)
22. Výskum trhu a verejnej mienky
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
23. Reklamné činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
24. Vzdelávanie, organizovanie školení a kurzov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
25. Elektroinštalácie
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 18.10.2005
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená)
26. Inštalácia a opravy účelových strojov a prístrojov - el.zváračky, číslicové riadiace systémy, el. pohony strojov, el. zariadenia pre tepelné spracovanie súčiastok
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
27. Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
28. Revízne skúšky prevadzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
29. Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
30. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
31. Demolácia a zemné práce
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
32. Murárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
33. Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
34. Vnútorné stavebné práce - základy strojov a technologických zariadení - priečky vo výrobných halách
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
35. Čistenie budov
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
36. Výroba a rozvod pitnej a užitkovej vody
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
37. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
38. Sanitárna inštalácia
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
39. Bytové hospodárstvoTuristická chata po triedu * * *
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Kaluža, chata-Kamenec-Z.Šírava (Zrušená dňom 22.8.2011)
40. Závodné stravovanie Závodná kuchyňa
Deň vzniku oprávnenia: 31.5.1995
Deň zániku oprávnenia: 30.8.2002
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená)
41. Bufety
Deň vzniku oprávnenia: 31.5.1995
Deň zániku oprávnenia: 30.8.2002
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená)
42. Montáž káblových rozvodov
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
43. Opravy elektrických prístrojov pre domácnosť - el. spotrebiče,- el. náradie - prevíjanie elektromotorov
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
44. Výroba výliskov z plastov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
Zodpovedný zástupca: Dušan Ivančin (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená)
45. Výroba kovového tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
Zodpovedný zástupca: Dušan Ivančin (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená)
46. - lisov na termoplasty, termosety, elastomery,
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
47. Výroba a servis strojov a zariad. pre hospodárske odvetvia:
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
48. - výroba adaptérov, - foriem,
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
49. - náhradných dielov a príslušenstva na lisy
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
50. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
Zodpovedný zástupca: Dušan Ivančin (Zrušený)
51. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu registrácie
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
Zodpovedný zástupca: Dušan Ivančin (Zrušený)
52. Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj:
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
53. lisov na termoplasty,termosety,elastomery,adaptéry,náhrad.
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
54. diely a príslušenstvo na lisy, formy, výlisky z plastov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
55. Maloobchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsah.registr.
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
Zodpovedný zástupca: Dušan Ivančin (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená)
56. Vývoj-spracovanie TV-dokumentácie pre výrobno-obchodnú čin.:
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
57. - lisov na termoplasty, termosety, elastomery, - na generálne opravy lisov, - na výrobu kovového tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
58. Poradenstvo v predmete podnikateľskej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
Zodpovedný zástupca: Dušan Ivančin (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená)
59. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 26.5.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.5.2005
60. Výroba drevených obalov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
61. Výroba iných výrobkov z dreva
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
62. Tlač iná - neperiodická, prospekty, tlačivá
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
63. Výroba tovaru z plastov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
64. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
65. Kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
66. Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
67. Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
68. Výroba iného kovového tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
69. Výroba drobných kovových obalov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
70. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
71. Veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami,
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
72. potravinami,nápojmi,tabakom,textilom,tovarom pre domácnosť,
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
73. kovmi,kovovými rudami,drevom stavebnými materilálmi,
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
74. so železiarským,instalatérskym materiálom a vykurovacími
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
75. zariadeniami,strojmi,technickými potrebami,
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
76. Iný veľkoobchod-zásobovanie pre výrobnú produkciu ZEST a.s.
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
77. Michalovce
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
78. Maloobchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu regi-
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
79. strovanej obchodnej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená)
80. Vedľajšia a pomocná činnost v doprave;Sprostredkovanie dopr.
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
81. Skladovanie, prekladištia nákladov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
82. Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu;
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
83. Spracovanie dát a súvisiace činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
84. Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac.dát
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
85. Výskum trhu
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
86. Podnikatelské poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
87. Fotografické služby
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
88. Sekretárske služby a preklady /vr. tlmočnických služieb/
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
89. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-spracovanie kovo- vého odpadu a šrotu
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 30.8.2002
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená)
90. Výroba výliskov z plastov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
91. Výroba,montáž,údržba prototypov strojov na plastické výlisky
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
92. ich rekonštrukcie, výr. prototypov upínacích prípravkov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
93. náradia, zásobníkov,oceľ.konštrukcií,účelových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
94. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
95. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu reg. obchodnej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
96. podzemné nádrže,kontajnery,kovové konštrukcie,armatúry pre
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
97. Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj: nadzemné,
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
98. čerp.stanice,kovový tovar,vstrekovacie stroje na plastické
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
99. Maloobchod mimo riadnej predajne v rosahu reg. obch.činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
100. výlisky,prídavné zar.k týmto strojom,účelové stroje,upínacie
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
101. prípravky,náradie,výpočtová techn.software,odborná litera-
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
102. túra a normy
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
103. Poskytovanie a zabezpečovanie software a hardware
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
104. Poradenské služby ohľadom zariadení na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
105. Spracovanie dát prostriedkami výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
106. Databanky
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená)
107. Údržba a oprava počítačových strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   07101 Michalovce, Továrenská 2 (Zrušená dňom 22.8.2011)
108. Činnosti vzťahujúce sa k počítaču
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
109. Výskum,vývoj a spracovanie konštrukčnej dokumentácie vstrek.
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
110. strojov na plast.hmoty,zásobníkov rôznych médií,upínacích
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
111. prípr. a náradia, účelových strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
112. Poradenstvo k predmetu činností
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
113. Inžinierska činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
114. Výroba stavebno - stolárska a tesárska - Stolárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
115. Výroba drevených obalov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
116. Výroba iných výrobkov z dreva - drevené súčiastky strojov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
117. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
118. Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
119. Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
120. Revízne skúšky prevadz. spôsobilosti zdvíhacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
121. - obrábacie stroje, - tvárniace stroje
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
122. Inštalácia a opravy účelových strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
123. Opravy elektrických prístrojov pre domácnosť - el.spotrebiče
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
124. - elektrické náradie, - prevíjanie elektromotorov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
125. - zariadenia na tepelné spracovanie súčiastok
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
126. - mostové a otočné žeriavy, zdvíhacie zariadenia,
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
127. Oprava,údržba vyhr. el.zariadení a výroba rozv.nízkeho nap.
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
128. Revízia elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
129. - energetické rozvody
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
130. Výroba, inštalácia a opravy ústred. kúrenia a vetrania
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
131. Inštal. a opravy účel. strojov a prístrojov - el. zváračky,
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
132. - číslicové riadiace systémy, - elektr. pohony strojov,
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
133. - elektrické zariadenia pre tepelné spracovanie súčiastok
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
134. Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
135. Opravy elektrických častí dopravných prostriedkov - vysokozdvižné a plošinové vozíky
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
136. Výroba a rozvod elektriny, tepla, vzduchu
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
137. Výroba a rozvod pitnej a užitkovej vody
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
138. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
139. Demolácia a zemné práce
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
140. Murárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
141. Elektroinštalácie
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 18.10.2005
142. Montáž káblových rozvodov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
143. Sanitárna inštalácia
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
144. Vnútorné stavebné práce-základy strojov,-technolog.zariad.
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
145. Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
146. - priečky vo výrobných halách
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
147. Turistická chata po triedu * * *
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   07236 Kaluža, Z.šírava - Kamenec (Zrušená dňom 22.8.2011)
148. Bytové hospodárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
149. Čistenie budov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
150. Závodné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená)
151. Bufety
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená)
152. Závodná kuchyňa
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená)
153. Neverejná cestná osobná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2003
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená)
154. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2003
155. Výroba železničných lokomotív a električiek Výroba komponentov a montážnych podskupín pre železničné koľajové vozneVýroba oceľových a hliníkových skeletov železničných koľajových jednotiekVýrobné aktivity súvi
Deň vzniku oprávnenia: 11.12.1997
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
156. Výroba, inštalácia, oprava a výstroj trakčných vozidiel Výroba, montáž, skúšky a opravy elektrických motorových jednotiek pre železniceMontáž elektrovýzbroje a elektroinštalácie, diagnostických zariadení a trakčných motorov do
Deň vzniku oprávnenia: 11.12.1997
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
157. Manažment a marketing (riadiaca, poradenská a metodická pomoc)
Deň vzniku oprávnenia: 11.12.1997
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
158. Výroba kovových konštrukcií
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
159. Výroba nadzemných a podzemných nádrží a kontajnerov
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
160. Výroba iného kovového tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
161. Výroba a dodávky kompletných armatúr pre čerpacie stanice
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
162. Opravy a údržba základných prostriedkov
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
163. Servis a revízie k výrobnej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
164. Výroba a rozvod elektriny, tepla a vzduchu
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
165. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
Prevádzkarne:
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená)
166. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu registrovanej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
167. pre čerpacie stanice, iný kovový tovar
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
168. podzemné nádrže, kontajnery, kovové konštrukcie, armatúry
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
169. Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj: nadzemné,
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
170. Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu reg. činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
171. Výskum,vývoj, spracovanie výr.- techn. dokumentácie pre
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
172. výr.- obch. činnosť: zar. na sklad. a distrib. ropných látok
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
173. zásobníky rôznych médií, kov. konštriukcie a kontajnery
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
174. Podnikatelské poradenstvo k predmetu činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
175. Tepelné spracovanie kovov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
176. Povrchová úprava kovov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
177. Ostrenie náradia
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
178. Výroba nástrojov, náradia, prípravkov,
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
179. Výroba kovového tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
180. Výroba účelových strojov a zariadení - strojových zverákov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
181. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
182. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu registrácie
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
183. Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj: kovy,stroje
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
184. nástroje,náradie,prípravky,zariadenia a techn. potreby,
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
185. výrobky vlastnej výroby,výrobky spotrebného priemyslu,
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
186. stavebníctva,hutníctva,železiarstva,elektrotechn. priemyslu
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
187. Maloobchodná činnosť v rozsahu registrácie
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
188. Vývoj-spracovanie TV dokumentácie pre výr.-obch-činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
189. -stroj.zveráky,nástroje,náradie,prípravky,spracovanie a úprava kovov, výroba kovového tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
190. Poradenstvo k predmetu podnikateľskej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
191. Projektová činnosť v investičnej výstavbe
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1996
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Prevádzkarne:
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená)
192. Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
193. Prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (železničnávlečka)
Deň vzniku oprávnenia: 27.5.1997
Deň zániku oprávnenia: 27.5.1997
Prevádzkarne:
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená)
194. Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
195. predaj: poľnohospodárske základné produkty, potraviny, nápoje, tabak, textil, tovar pre domácnosť, kovové rudy, drevo a stavebný materiál, železiarsky, inštalatérsky materiál, vykurovanie zariadenia, stroje a technické potreby, lisov na </b
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
196. Veľkoobchod - zásobovanie pre výrobnú produkciu spoločnosti
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
197. Predaj na trhoch
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
198. Činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
199. Prenájom bytov a nebytových priestorov
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
200. Prenájom strojov, nástrojov, prístrojov bez obsluhujúceho personálu
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
201. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
202. Databanky
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
203. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických,
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
204. spoločenských a humanitných vied
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
205. Činnosť organizačných, ekonomických a
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
206. účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
207. Výskum trhu a verejnej mienky
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
208. Reklamné činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
209. Vzdelávanie, organizovanie školení a kurzov
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
210. Elektroinštalácie
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 18.10.2005
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 18.10.2005)
211. Inštalácia a opravy účelových strojov a prístrojov - elektrickézváračky, číslicové riadiace systémy, elektrické pohony strojov,elektrické zariadenia pre tepelné spracovanie súčiastok
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
212. Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
213. Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
214. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
215. Demolácia a zemné práce
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
216. Murárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
217. Vnútorné stavebné práce:- základy strojov a technologických zariadení,- priečky vo výrobných halách
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
218. Bytové hospodárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
219. Montáž káblových rozvodov
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
220. Opravy elektrických prístrojov pre domácnosť:- elektrické spotrebiče,- elektrické náradie, - prevíjanie elektromotorov
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
221. Výroba výliskov z plastov
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
222. Výroba a servis strojov a zariadení pre hospodárske odvetvia:- lisov na termoplasty, termosety, elastomery,- náhradných dielov a príslušenstva na lisy,- výroba adaptérov,- výroba foriem
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
223. Vývoj - spracovanie technologicko-výrobnej dokumentáciepre výrobno-obchodnú činnosť:- lisov na termoplasty, termosety, elastomery,- na generálne opravy lisov, - na výrobu kovového tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
224. Výroba drevených obalov
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
225. Výroba výrobkov z dreva
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
226. Tlač iná - neperiodická, prospekty, tlačivá
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
227. Výroba tovaru z plastov
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
228. Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
229. Výroba drobných kovových obalov
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
230. Vedľajšia a pomocná činnosť v doprave, sprostredkovanie dopravy
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
231. Skladovanie, prekladištia nákladov
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
232. Fotografické služby
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
233. Sekretárske služby a preklady (vrátane tlmočnických služieb)
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
234. Výroba, montáž, údržba prototypov strojov na plastické výlisky,ich rekonštrukcie, výroba prototypov upínacích prípravkov náradia, zásobníkov, oceľových konštrukcií, účelových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
235. Poskytovanie a zabezpečovanie software a hardware Predaj software (na základe dohody s autorom)
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 4 (Zrušená dňom 22.8.2011)
236. Poradenské služby ohľadne zariadení na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
237. Spracovanie dát prostriedkami výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
238. Údržba a oprava počítačových strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
239. Činnosti vzťahujúce sa k počítaču
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
240. Výroba stavebno - stolárska a tesárska - Stolárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
241. Výroba iných výrobkov z dreva - drevené súčiastky strojov
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
242. Frézovanie, sústruženie a iné kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
243. Inštalácia a opravy účelových strojov a prístrojov - obrábacie stroje, tvárniace stroje
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
244. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
245. Sanitárna inštalácia
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
246. Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená dňom 22.8.2011)
247. Turistická chata po triedu * * *
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
248. Výroba železničných lokomotív a električiek Výroba komponentov a montážnych podskupín pre železničné koľajové vozneVýroba oceľových a hliníkových skeletov železničných koľajových jednotiekVýrobné aktivity súvis
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
249. Výroba, inštalácia, oprava a výstroj trakčných vozidiel Výroba, montáž, skúšky a opravy elektrických motorových jednotiek pre železnice Montáž elektrovýzbroje a elektroinštalácie, diagnostickýc
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
250. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 31.8.1998
Prevádzkarne:
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená)
251. Nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 31.8.1998
Prevádzkarne:
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená)
252. Závodné stravovanie, služby jedálníZávodná kuchyňa
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená)
253. Stravovanie v zariadeniach s obsluhou a v samoobslužných zariadeniach
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 30.8.2002
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená)
   Michalovce, Močarianska 3 (Zrušená)
254. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - spracovaniekovového odpadu a šrotu
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená)
255. Závodné stravovanie Závodná kuchyňa
Deň vzniku oprávnenia: 31.5.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
256. Bufety
Deň vzniku oprávnenia: 31.5.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
257. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-spracovanie kovo- vého odpadu a šrotu
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
258. Stravovanie v zariadeniach s obsluhou a v samoobslužných zariadeniach
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012
Prevádzkarne:
   Michalovce, Továrenská 6 (Zrušená dňom 22.8.2011)
259. Bufety
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1998
260. účelové stroje, upínacie prípravky, náradie, výpočtová technika, odborná literatúra a normy
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.6.2012

Hodnotenie ZEMPLÍNSKE STROJÁRNE a.s., IČO 31651941


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte ZEMPLÍNSKE STROJÁRNE a.s., IČO 31651941

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image