ŽOS Vrútky a.s., Vrútky, IČO 31615619 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt ŽOS Vrútky a.s., ktorý sídli na adrese Dielenská Kružná 2, Vrútky a má pridelené IČO 31615619.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom ŽOS Vrútky a.s. so sídlom na adrese Dielenská Kružná 2, Vrútky bol založený v roku 1994.


Základné informácie o ŽOS Vrútky a.s., IČO 31615619

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov ŽOS Vrútky a.s.
IČO 31615619
Adresa Dielenská Kružná 2 Vrútky 038 61
Deň zápisu 1.10.1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva samostatne. 19.6.1997
Vo všetkých veiach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva a člen spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis. 9.4.1996 18.6.1997
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis. 5.6.1995 8.4.1996
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 30.9.1994 4.6.1995
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.9.1994 a rozhodnutím zakladateľa FMN SR podľa §§ 162, 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a § 12 zák.č. 92/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s rozhodnutím MsPNM SR č. 14, spis. č. KM - 198/94 zo dňa 17.6.1994 o schválení privatizačného projektu. Stary spis: Sa 723 30.9.1994
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.4.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 723 11.4.1995
Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia, konanom dňa 1.6.1995, bola schválená zmena stanov spoločnosti. 5.6.1995
Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.1.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 723 14.2.1996
Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia konanom dňa 7.1.1996 bola schválená zmena Stanov spoločnosti, Štatútu dozornej rady a schválený volebný poriadok pre voľbu členov dozornej rady ŽOS Vrútky a.s. volených zamestnancami. 9.4.1996
Na valnom zhromaždení konanom dňa 1.6.1996 bola schválená zmena stanov. 19.6.1996
Na valnom zhromaždení konanom dňa 31. 5. 1997 bola schválená zmena stanov, štatútu dozornej rady a schválený volebný poriadok pre voľbu členov dozornej rady zamestnancami. 19.6.1997
Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.6. 1998 bola schválená zmena stanov. 14.5.1999
Na valnom zhromaždení dňa 30.6. 2000 bola schválená zmena stanov. 18.7.2000
Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.6.2001 bola schválená zmena stanov spoločnosti. 16.8.2001
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.02.2002 bola schválená zmena stanov. 20.3.2002
Na valnom zhromaždení dňa 22.11.2002 bola schválená zmena stanov. 22.1.2003
Na valnom zhromaždení dňa 25.4.2003 bola schválená zmena stanov. 7.5.2003
Základné imanie:
22 103 876,2 EUR 1.5.2009
665 980 000 Sk 14.2.1996 30.4.2009
439 561 000 Sk 30.9.1994 13.2.1996

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno ŽOS Vrútky a.s.
IČO 31615619
Adresa Dielenská Kružná 2 Vrútky 038 61

Kontakty na ŽOS Vrútky a.s., Vrútky, IČO 31615619

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Dielenská Kružná 2 Vrútky 038 61 od  22.1.2003 
Dielenská Kružná Vrútky 038 61 od  30.9.1994  do  21.1.2003

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
03861 Vrútky, Dielenská Kružná 2

Predmet činností ŽOS Vrútky a.s., IČO 31615619

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
údržba a opravy dopravných prostriedkov 30.9.1994
elektrických lokomotív, pantografových jednotiek, osobných vozňov a špeciálnych vozňov 30.9.1994
výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia elektrických a elektronických zariadení /oprava trakčných motorov, trakčných transformátorov, riadiacej elektroniky, rekonštrukcie lokomotív a osobných vozňov/ 30.9.1994
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/ 9.4.1996
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/ 9.4.1996
sprostredkovateľská činnosť 9.4.1996
nákup a predaj nehnuteľností 9.4.1996
podnikateľské poradenstvo 9.4.1996
automatizované spracovanie dát 9.4.1996
montáž silnoprúdových rozvodov do 1000 V 9.4.1996
nepravidelná nákladná a osobná preprava 19.6.1996
závodné stravovanie 19.6.1996
prevádzkovanie železničnej vlečky vo vlastnom objekte s výnimkou celoštátnych železníc 19.6.1996
výroba, rozvod a predaj tepla 19.6.1996
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva 14.5.1999
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným, alebo prenajatým majetkom 14.5.1999
rozvoj a rozdeľovanie nehnuteľností 14.5.1999
činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru, alebo kontraktu 14.5.1999
inžinierska činnosť v strojárstve 14.5.1999
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 14.5.1999
prenájom motorových vozidiel 14.5.1999
prenájom dopravných zariadení 14.5.1999
prenájom strojov a prístrojov 14.5.1999
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov 14.5.1999
prenájom strojov a nástrojov 14.5.1999
leasing spojený s financovaním 14.5.1999
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát 14.5.1999
reklamné činnosti 14.5.1999
oprava motorových vozidiel 14.5.1999
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely 14.5.1999
výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií 14.5.1999
výroba železničných lokomotív a električiek 14.5.1999
výroba, inštalácia, oprava a výstroje trakčných vozidiel 14.5.1999
výroba zváraných oceľových mostných konštrukcií dráh, zváraných koľajových vozdiel a vyhradených koľajových zariadení 14.5.1999
výroba nástrojov 14.5.1999
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 14.5.1999
výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov 14.5.1999
projektovanie elektrických zariadení v rozsahu - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - objekty s nebezpečenstvom výbuchu - zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov 18.7.2000
výskum a vývoj v oblasti strojárstva 18.7.2000
výskum, vývoj a konštrukcia koľajových vozov a hnacích koľajových vozidiel a ich častí 18.7.2000
opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení - tlakové nádoby dráhových vozidiel 16.8.2001
montáž, rekonštrukcie a opravy určených technických zariadení - strojno- mechanických častí zdvíhacích zariadení 16.8.2001
montáž, prehliadky, opravy, revízie a skúšky určených technických zariadení - plynové 16.8.2001
zváranie dráhových vozidiel 16.8.2001
údržba a opravy dopravných prostriedkov - nákladné vozne, výroba a opravy motorových rušňov motorových jednotiek a motorových vozňov 16.8.2001
činnosť knižníc, verejných archívov /okrem archivovania spisov trvalej dokumentárnej hodnoty/ 14.5.1999 21.1.2003

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Údržba a opravy dopravných prostriedkov - elektrických lokomotív, pantografových jednotiek, osobných vozňov a špeciálnych vozňov
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1994
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná (Zrušená)
2. Výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia elektrických a elektronických zariadení /oprava trakčných motorov, trakčných transformátorov, riadiacej elektroniky, rekonštrukcie lokomotív a osobných vozňov/
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1994
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná (Zrušená)
3. Nepravidelná nákladná a osobná preprava
Deň vzniku oprávnenia: 8.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 16.11.2004
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná 2 (Zrušená)
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod v rozsahu voľných živností/
Deň vzniku oprávnenia: 22.3.1996
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná 2
   Vrútky, Dielenská kružná
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
Deň vzniku oprávnenia: 22.3.1996
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná 2
6. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 22.3.1996
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná 2
7. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 22.3.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Víťazoslav Moric
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná 2
8. Podnikatelské poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 22.3.1996
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná 2
9. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 22.3.1996
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná 2
10. Montáž silnoprúdových rozvodov do 1000 V
Deň vzniku oprávnenia: 22.3.1996
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná 2
11. Prevádzkovanie železničnej vlečky vo vlastnom objekte s výnimkou celoštátnych železníc
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1994
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1997
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná 2 (Zrušená)
12. Závodné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1994
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná 2
13. Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 29.10.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Víťazoslav Moric (Zrušený)
14. Činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 29.10.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Víťazoslav Moric (Zrušený)
15. Rozvoj a rozdeľovanie nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 29.10.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Víťazoslav Moric (Zrušený)
16. Činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 29.10.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Víťazoslav Moric (Zrušený)
17. Inžinierska činnosť v strojárstve
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
18. Činnosť knižníc, verejných archívov /okrem archivovania spisov trvalej dokumentárnej hodnoty/
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 22.11.2002
19. Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
20. Prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
21. Prenájom dopravných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
22. Prenájom strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
23. Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
24. Prenájom strojov a nástrojov
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
25. Leasing spojený s financovaním
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
26. Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
27. Reklamné činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
28. Oprava motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
29. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
30. Výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
31. Výroba železničných lokomotív a električiek
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
32. Výroba, inštalácia, oprava a výstroje trakčných vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
33. Výroba zváraných oceľových mostných konštrukcií dráh, zváraných koľajových vozidiel a vyhradených koľajových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
34. Výroba nástrojov
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
35. Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
36. Výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
37. Projektovanie elektrických zariadení v rozsahu- objekty bez nebezpečenstva výbuchu- objekty s nebezpečenstvom výbuchu- zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
Deň vzniku oprávnenia: 10.7.2000
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná
38. Výskum a vývoj v oblasti strojárstva
Deň vzniku oprávnenia: 10.7.2000
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná
39. Výskum, vývoj a konštrukcia koľajových vozov a hnacích koľajových vozidiel a ich častí
Deň vzniku oprávnenia: 10.7.2000
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná
40. Opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení - tlakovénádoby dráhových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná (Zrušená)
41. Montáž, rekonštrukcie a opravy určených technických zariadení - strojno mechanických častí zdvíhacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.2001
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná
42. Montáž, prehliadky, opravy, revízie a skúšky určených technických zariadení - plynové
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.2001
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná
43. Zváranie dráhových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná (Zrušená)
44. Údržba a opravy dopravných prostiedkov - nákladné vozne,výroba a opravy motorových rušňov motorových jednotiek a motorových vozňov
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná (Zrušená)
45. Rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 20.8.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Víťazoslav Moric
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná 2
46. Rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 20.8.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Víťazoslav Moric
47. Výroba, montáž, oprava, údržba odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 20.8.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Víťazoslav Moric
48. Výroba, oprava, údržba, montáž, rekonštrukcie a modernizácie železničných koľajových vozidiel a ich dielov, okrem určených technických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 20.8.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Víťazoslav Moric
49. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 23.11.2004
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Ing. Michal Matula (Zrušený dňom 3.12.2013)
Prevádzkarne:
   Vrútky, Dielenská Kružná 2 (Zrušená dňom 3.12.2013)
50. Mimoškolské vzdelávanie - školiaca činnosť v oblasti zvárania
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.2007
51. Organizovanie vzdelávacích podujatí a školení
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.2007
52. Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.2007
53. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi inými ako nebezpečnými
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.2007
54. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 18.2.2015

Hodnotenie ŽOS Vrútky a.s., IČO 31615619


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte ŽOS Vrútky a.s., IČO 31615619

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image