ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom, IČO 30222524 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt ZSNP, a.s., ktorý sídli na adrese Priemyselná 12, Žiar nad Hronom a má pridelené IČO 30222524.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom ZSNP, a.s. so sídlom na adrese Priemyselná 12, Žiar nad Hronom bol založený v roku 1991.


Základné informácie o ZSNP, a.s., IČO 30222524

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov ZSNP, a.s.
IČO 30222524
Adresa Priemyselná 12 Žiar nad Hronom 965 63
Deň zápisu 16.8.1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva samostatne alebo predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. 5.7.2013
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. 27.7.2007 4.7.2013
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. 30.4.2004 26.7.2007
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle spoločne predseda predstavenstva s podpredom predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých ani jeden nie je predsedom ani podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. 31.12.2002 29.4.2004
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúsi pripoja svoj podpis. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. 8.1.1993 30.12.2002
Podpisovanie predstavenstva za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva. Predstavenstvo k ďalšiemu podpisovaniu pre ten, ktorý prípad môže splnomocniť ďalšie osoby. 4.8.1991 7.1.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená schvál.priv proj. uznes. vlády SR č. 406/91 zo 23.7.1991 podľa § 10 z.č. 92/91 Zb. o podmienkach pre- vodu majetku štátu na iné osoby a schvál. za klad. listiny a stanov dňa 6.8.91 podľa § 25 z.č. 104/90 Zb. o ak. spol. 4.8.1991
. Na zasadnutí valného zhromažadenia konanom dňa 21.12.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 113 8.1.1993
. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 23.3.1993 bola schválená zmena stanov. 10.8.1993
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.2.1994 bola schválená zmena stanov. 3.5.1994
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.6.1994 bola schválená zmena stanov. 9.11.1994
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.6.1995 bola schválená zmena stanov 13.11.1995
. Na základe rozhodnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 12.9.1996 došlo k zlúčeniu spoločnosti SLOVAL, akciová spoločnosť so sídlom Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, IČO: 30 226 643 bez likvidácie so spoločnosťou Závod Slovenského národného povstania, a.s. Žiar nad Hronom v zmysle § 69 ods. 3 Obchod. zák. 14.11.1996
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.6.1996 bola schválená zmena stanov. 4.12.1996
. Zriadenie odštepného závodu bolo schválené valným zhromaždením 28.6.1996, pričom boli zmenené aj doterajšie stanovy. 24.1.1997
Valné zhromaždenie konané dňa 27.6.1997 schválilo zmenu stanov. 22.9.1997
. Valné zhromaždenie konané dňa 30.6.1998 schválilo zmenu stanov. 2.3.1999
Zapisuje sa zmena v orgánoch spoločnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 14.9.1998 ako aj zmena stanov. 14.5.1999
Valné zhromaždenie konané dňa 17.12.1998 schválilo zmenu stanov. 18.5.1999
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 14.9.1998 v NZ 196/98, napísanej v NÚ JUDr. Štefana Kuteniča, Žiar nad Hronom, ako aj zrušenie odštepného závodu v zmysle rozhodnutia predstavenstva zo dňa 6.11.1998. Valné zhromaždenie zo dňa 30.6.1999 v NZ 150/99, napísanej dňa 10.8.1999 JUDr. Štefanom Kuteničom v Žiari nad Hronom uskutočnilo zmeny v dozornej rade. 3.4.2000
Zapisuje sa zmena v dozornej rade v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.2.2000. 11.5.2000
. Na valnom zhromaždení dňa 26.5.2000 schválilo zmenu stanov. 8.8.2000
Uznesením valného zhromaždenia spol. s r.o. ZSNP STO zo dňa 20.12.2000 bolo rozhodnuté o zrušení tejto spoločnosti v zmysle ust. § 69, odst. 3 Obch. zákona, pričom všetky práva a povinnosti zrušenej spoločnosti prechádzajú v zmysle citovaných ustanovení na a.s. ZSNP, tak ako o tom rozhodlo jej predstavenstvo. 13.3.2001
Zapisujú sa zmeny v zmysle riadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 25.5.2001 a zmena stanov spoločnosti. 19.10.2001
Rozhodnutím predstavenstva zo dňa 06.08.2001 sa spoločnosť ALUFINAL, akciová spoločnosť, so sídlom Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 30226635 zlúčila so spoločnosťou ZSNP, a.s. Priemyslená 12, Žiar nad Hronom, IČO: 30222524 v zmysle § 69, odst. 3, zák. č. 513/91 Zb. ku dňu 1.10.2001. 4.12.2001
Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.9.2002 a na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.11.2002 bola schválená zmena stanov a ich úplné znenie v zmysle zák.č. 500/2001 Z.z. 31.12.2002
Základné imanie:
42 261 094,3 EUR Rozsah splatenia: 42 261 094,3 EUR 1.12.2009
1 273 622 020 Sk Rozsah splatenia: 1 273 622 020 Sk 21.4.2004 30.11.2009
5 789 191 000 Sk Rozsah splatenia: 5 789 191 000 Sk 31.12.2002 20.4.2004
5 789 191 000 Sk 13.11.1995 30.12.2002
3 876 036 000 Sk 9.11.1994 12.11.1995
3 426 036 000 Sk 4.8.1991 8.11.1994

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno ZSNP, a.s.
IČO 30222524
Adresa 96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12

Kontakty na ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom, IČO 30222524

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Priemyselná 12 Žiar nad Hronom 965 63 od  10.8.1993 
Priemyselná 12 Žiar nad Hronom 965 01 od  4.8.1991  do  9.8.1993

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12

Predmet činností ZSNP, a.s., IČO 30222524

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 8.1.1993
zabezpečovanie odborných školení a kurzov pre R a THP /zváračský, žeriavnický, vodičov motorových vozíkov/ 8.1.1993
chemické rozbory všetkého druhu 8.1.1993
inžiniersko-dodávateľská činnosť pre stavby a technologické zariadenia 8.1.1993
maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti 9.11.1994
sprostredkovanie obchodu, veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, propagačná a reklamná činnosť, marketingové služby marketingové a obchodné poradenstvo 9.11.1994
požičiavanie zariadení, strojov a dopravnej manipulačnej techniky 22.9.1997
prevádzkovanie špeciálnych mechanizmov - zemných strojov (buldozéry, bágre, nakladače) 2.3.1999
údržba ciest a zelene 2.3.1999
zabezpečenie údržby a opravy koľajových vozidiel, železničného spodku a zvršku 3.4.2000
manažérske vzdelávanie 3.4.2000
staviteľstvo-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 3.4.2000
prenájom hnuteľných vecí 8.8.2000
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 9.8.2005
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 9.8.2005
prevádzkovanie dopravy na dráhe 12.1.2006
prevádzkovanie dráhy 12.1.2006
vedenie účtovníctva 2.8.2006
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov 2.8.2006
výroba tepla, rozvod tepla 7.2.2007 16.7.2010
aplikovaný vývoj kovových výrobkov a strojárskych technológií 23.12.2010 15.8.2012
výroba nástrojov a dielcov 23.12.2010 15.8.2012
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny a rozvod tepla 12.1.2006 15.8.2012
dodávka plynu, distribúcia plynu 2.2.2006 15.8.2012
výroba elektriny, dodávak elektriny, distibúcia elektriny 2.2.2006 15.8.2012
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo vyhradených technických zariadení 9.8.2005 16.7.2010
prevádzkovanie verejnej kanalizácie K-II a verejného vodovodu V-II 9.8.2005 16.7.2010
výroba meradiel teploty (termočlánkov) 3.4.2000 16.7.2010
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-čistenie odpadových emulzií a zaolejovaných vôd v deemulgačnej stanici 3.4.2000 8.8.2005
kovoobrábanie 3.4.2000 15.8.2012
elektroinštalatérstvo 3.4.2000 11.1.2006
vodoinštalatérstvo 3.4.2000 16.7.2010
kúrenárske práce 3.4.2000 16.7.2010
plynoinštalatérstvo-pracovník na opravy plynových zariadení v rozsahu zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad O,5 MW 3.4.2000 11.1.2006
výroba a predaj kalcinovaného antracitu, kalcinovaného smolného koksu, uhlíkových materiálov 3.4.2000 16.7.2010
prepracovanie uhlíkových materiálov 3.4.2000 8.8.2005
poskytovanie služieb-vykládka, nakládka materiálu k predmetu podnikania "Výroba a predaj kalcinovaného antracitu, kalcinovaného smolného koksu, uhlíkových materiálov" 3.4.2000 22.12.2010
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - predaj odpadov a odpadových surovín a polotovarov z výroby oxidov hlinitých - hnedého a červeného kalu, bauxitu a roztokov 2.3.1999 8.8.2005
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: - zneškodňovanie nebezpečných odpadov v kotli K3 ZSNP a.s., Žiar nad Hronom, spaľovaním a skladovaním, - nakladanie a zneškodňovanie nebezpečného odpadu kat. č. 81 102 (odpad zo žúmp z priemyslu), - podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými, zvláštnymi a ostatnými odpadmi skládkovaním na skládke PPO ZSNP a.s., - nakladanie a zneškodňovanie odpadu zo septikov a žúmp z komunálneho hospodárstva 2.3.1999 8.8.2005
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - nákup, skladovanie a predaj druhotných surovín a ND vzniknutých pri recyklácii 2.3.1999 8.8.2005
vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia 2.3.1999 16.7.2010
prevádzkovanie špeciálnych mechanických a vysokotlakových hydrodynamických čistiacich zariadení 2.3.1999 16.7.2010
aplikovaný výskum a vývoj v oblasti technológie výroby oxidu hlinitého Bayerovým a spiekacím spôsobom, výroby špeciálnych hydroxidov a oxidov hlinitých, hlinitanu sodného, zeolitov, úpravy a rafinácie gália, výroby hydrotalcitov a boehmitov, vápenných kalov 2.3.1999 8.8.2005
výroba metalurgického a nemetalurgického oxidu pre technické účely, špeiálnych hydroxidov a oxidov hlinitých, hlinitanov sodných, rafinovaného gália, zeolitov 2.3.1999 8.8.2005
výroba a rozvod stlačeného vzduchu 2.3.1999 16.7.2010
pracie služby 22.9.1997 8.8.2005
cestná nákladná doprava 16.7.1998 8.8.2005
výroba a montáž armatúr pre železo-betónové konštrukcie 19.10.2001 8.8.2005
výroba stavebných prefabrikátov, betónových zmesí a malty 19.10.2001 8.8.2005
činnosť stavebného dozoru, pozemné stavby 19.10.2001 8.8.2005
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác 19.10.2001 8.8.2005
projektovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb 19.10.2001 8.8.2005
kúrenárske práce 19.10.2001 22.12.2010
výroba, montáž, oprava a údržba zdvíhacích zariadení 19.10.2001 16.7.2010
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, označovanie (pri V) tlakových zariadení 19.10.2001 16.7.2010
výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení 19.10.2001 16.7.2010
aplikovaný vývoj kovových výrobkov a strojárskych technológií 19.10.2001 16.7.2010
poradenská činnosť v oblasti strojárstva 19.10.2001 15.8.2012
prevádzkovanie zváračskej školy 19.10.2001 8.8.2005
montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba, odborné prehliadky, odborné skúšky plynových zariadení 19.10.2001 16.7.2010
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: 19.10.2001 8.8.2005
*nákup, spracovanie pretavovaním a predaj odpadu hliníka a jeho zliatin a zlúčením (kat.č. 35304-ostatný odpad) 19.10.2001 8.8.2005
* výkup a pradaj železného šrotu určeného na využitie ako druhotná surovina (kat.č. 35103-ostatný odpad) 19.10.2001 8.8.2005
vykonávanie trhacích prác 19.10.2001 16.7.2010
výroba, odbyt a montáž hutných výrobkov z hliníka a jeho zliatin-kovoobrábanie 19.10.2001 16.7.2010
výroba a odbyt hliníkových chladičov, kovových konštrukcií, časti stavebných kovových prefabrikátov, kovových a hliníkových obalov-kovoobrábanie 19.10.2001 16.7.2010
výroba a odbyt hliníkovo-železných lán a sektorových lán 19.10.2001 8.8.2005
výroba nástrojov a dielcov 19.10.2001 16.7.2010
povrchová úprava kovov 19.10.2001 15.8.2012
sprostredkovanie obchodu 19.10.2001 15.8.2012
údržba a oprava motorových vozidiel 19.10.2001 16.7.2010
manipulácia so žeravinami-výroba a odbyt jedov s výnimkov jedov zvlášť nebezpečných 19.10.2001 16.7.2010
výroba pracovných odevov 19.10.2001 16.7.2010
vývoj, konštrukcia strojov a zariadení oceľových konštrukcií 19.10.2001 15.8.2012
výroba strojov a zariadení s mechanickým pohonom 19.10.2001 15.8.2012
výroba a odbyt oceľových konštrukcií-kovoobrábanie 19.10.2001 16.7.2010
rekonštrukcia, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení 21.4.2004 16.7.2010
dozor (revízie, prehliadky, kontroly a školenia) nad vyhradenými technickými zdvíhacími zariadeniami 9.8.2005 15.8.2012
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia 9.8.2005 16.7.2010
prevádzkovanie špeciálnych vozidiel - žeriavy, autocisterny, kontajnerové súpray 9.8.2005 16.7.2010
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, elektropožiarnej inštalácie a vážiacej techniky 9.8.2005 16.7.2010
výroba a odbyt hliníkovo-železných lán, hliníkových lán a sektorových lán, hliníkových chladičov, kovových konštrukcií častí stavebných kovových prefabrikátov, kovových a hliníkových obalov 9.8.2005 16.7.2010
vývoj, konštrukcia, výroba a odbyt strojov a zariadení a oceľových konštrukcií 9.8.2005 15.8.2012
prevádzkovanie špeciálnych vozidiel - žeriavy, autocisterny, kontajnerové súpravy, údržba a servis motorových vozidiel 9.11.1994 8.8.2005
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení 9.11.1994 16.7.2010
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava 9.11.1994 8.8.2005
zasielateľstvo 9.11.1994 8.8.2005
výroba tlakových odliatkov zo zliatin hliníka a ostatných neželezných kovov a ich spracovanie 13.11.1995 15.8.2012
prepracovanie zliatin hliníka, medi a ostatných neželezných kovov z odpadov 13.11.1995 15.8.2012
tepelné spracovanie hliníkových zliatin a impregnácia 13.11.1995 15.8.2012
výroba zlievárenského náradia (formy, kokily, jadrovníky), modelov a drevených výrobkov 13.11.1995 15.8.2012
zušľachtenie a kalenie ocelí 13.11.1995 15.8.2012
zámočnícke a údržbárske práce, údržba dopravných vozíkov, žeriavov a ostatných technologických zariadení 13.11.1995 15.8.2012
výroba pieskových odliatokov zo zliatin hliníka a ostatných neželezných kovov a ich spracovanie 13.11.1995 15.8.2012
výroba kokilových a nízkotlakových odliatkov zo zliatin hliníka a ostatných neželezných kovov a ich spracovanie 13.11.1995 15.8.2012
demolačné a zemné práce 13.11.1995 8.8.2005
spravovanie spoločných častí a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku vlastníkov bytov a nebytových priestorov 13.11.1995 8.8.2005
neverejná cestná osobná nehromadná nepravidelná doprava 13.11.1995 8.8.2005
zber, nákup a využitie odpadov - odpadový hydroxid hlinitý, odpadový oxid hlinitý 13.11.1995 8.8.2005
predaj a vývoz sterov ľahkých kovov s obsahom hliníka 13.11.1995 8.8.2005
práce so špeciálnou požiarnou technikou 13.11.1995 16.7.2010
revízie požiarnej, hydrantovej siete a požiarnych hydrantov 13.11.1995 16.7.2010
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, elektropožiarnej inštalácie a vážiacej techniky 13.11.1995 8.8.2005
prekladateľstvo 4.12.1996 16.7.2010
zneškodňovanie odpadovej akumulátorovej kyseliny sírovej 4.12.1996 1.3.1999
montáž a zasklievanie lodžií 4.12.1996 8.8.2005
opravy a montáže: - meradiel tepla a prietokomerov na teplú a studenú vodu, - váh III. triedy presnosti do 40 t a vážiacich zariadení, - závažia V. triedy do 20 kg, - analyzátorov, - meradiel tlaku, - meradiel dĺžky, - pH metrov, - meradiel elektrických a magnetických veličín, - konduktomerov 4.12.1996 16.7.2010
motáže: - elektromerov - plynomerov, - meradiel so zdrojmi radioaktívneho žiarenia, - indukčných prietokomerov 4.12.1996 16.7.2010
kalibrovanie v zmysle vyhlášky č. 69/1991: - prietokomerov na studenú vodu, - teplomerov a termočlánkov, - váh a hmotností - meračov tlaku, - meradiel dĺžky, - meradiel elektrických veličín 4.12.1996 16.7.2010
masérske služby 4.12.1996 8.8.2005
projektovanie pozemných stavieb * statické výpočty nosných konštrukcií stavieb 15.4.1997 8.8.2005
projektovanie technického vybavenia stavieb - vykurovanie a zdroje tepla * projektovanie technologického vybavenia stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technických plynov /zemný plyn/ 15.4.1997 8.8.2005
projektovanie technologického zariadenia stavieb - technologické zariadenia stavieb /chemický priemysel, výroba a distribúcia technických plynov, hutnícka výroba, strojárska výroba a technológia/ 15.4.1997 8.8.2005
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby 15.4.1997 8.8.2005
činnosť stavebného dozoru - technologické zariadenie stavieb 15.4.1997 8.8.2005
projektovanie technického vybavenia stavieb - elektrické silové zariadenia NN, VN a bleskozvody, elektrické oznamovacie zaria denia a rozvody, systémy riadenia a merania 15.4.1997 8.8.2005
projektovanie technického vybavenia stavieb - vzduchotechnika /okrem klimatizácie/ 15.4.1997 8.8.2005
projektovanie technického vybavenia stavieb - zdravotechnika /vodovod, kanalizácie, vč. prípojok/ 15.4.1997 8.8.2005
ubytovacie služby 15.4.1997 8.8.2005
ubytovacie a stravovacie služby 15.4.1997 8.8.2005
reštauračné služby 15.4.1997 8.8.2005
pohostinská činnosť 15.4.1997 8.8.2005
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete 22.9.1997 8.8.2005
zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov/ 22.9.1997 16.7.2010
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmizliatin hliníka, medi a ostatných neželezných kovov z odpadov 22.9.1997 8.8.2005
činnosť stavebného dozoru - vodohospodárske stavby 22.9.1997 8.8.2005
murárstvo 22.9.1997 8.8.2005
stolárstvo 22.9.1997 8.8.2005
montáž, oprava a údržba vyhradených zdvíhacích zariadení 22.9.1997 16.7.2010
montáž, oprava a údržba vyhradených plynových zariadení 22.9.1997 16.7.2010
montáž, oprava a údržba vyhradených tlakových zariadení 22.9.1997 16.7.2010
polygrafické a reprografické práce 8.1.1993 16.7.2010
výroba, rozvod a odbyt tepla 8.1.1993 8.8.2005
vyhľadávanie porúch na kábloch NN, VN a oprava káblových súborov NN, VN 8.1.1993 16.7.2010
úprava, rozvod a odbyt pitnej vody, rozvod a odbyt priemyselnej vody 8.1.1993 16.7.2010
opravy, revízie a skúšky parných kotlov 2. triedy 8.1.1993 16.7.2010
meranie emisií a kvality pracovného prostre dia, rozbory odpadových vôd 8.1.1993 16.7.2010
výroba stolárskych výrobkov 8.1.1993 12.11.1995
výroba kovov a kovových výrobkov 8.1.1993 12.11.1995
výroba strojov a prístrojov všeobecných a pre určité hospodárske odvetvie 8.1.1993 12.11.1995
výroba motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov 8.1.1993 12.11.1995
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a revízne skúšky vyhradených tlakových zariadení 8.1.1993 12.11.1995
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení 8.1.1993 12.11.1995
obchodná a poradenská činnosť v oblasti strojárenstva 8.1.1993 12.11.1995
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 8.1.1993 12.11.1995
vykonávanie občianskych, priemyselných, vodohospodárskych rekreačných stavieb a inžinierskych sietí 8.1.1993 12.11.1995
výroba stavebných kovových konštrukcií, zariadení pre ústredné kúrenie, oceľových osadzovacích rámov, armatúr pre železobetónové konštrukcie 8.1.1993 12.11.1995
penzión v triede ** 8.1.1993 14.4.1997
turistická ubytovňa v triede ** 8.1.1993 14.4.1997
hotel v triede * 8.1.1993 14.4.1997
reštaurácia II. skupiny 8.1.1993 14.4.1997
jedáleň IV. skupiny 8.1.1993 14.4.1997
závodné stravovanie 8.1.1993 14.4.1997
bufety IV. skupiny 8.1.1993 14.4.1997
prevádzkovanie drát - vlečková prevádzková činnosť 8.1.1993 8.8.2005
ochrana majetku a finančných hotovostí 8.1.1993 1.3.1999
nákup, triedenie, úprava a expedícia železných odpadov 8.1.1993 8.8.2005
predaj odpadov - popol z uhlia a koksu, škvára a troska z uhlia 8.1.1993 8.8.2005
vykonávanie trhacích prác 8.1.1993 12.11.1995
výroba, rozvod a odbyt elektrickej energie 8.1.1993 12.11.1995
vydávateľská činnosť (časopis Hutník) 8.1.1993 12.11.1995
cestná nákladná doprava 10.8.1993 14.4.1997
zmenáreň 10.8.1993 8.8.2005
prevádzkovanie naftovej čerpacej stanice 10.8.1993 16.7.2010
činnosť zváračskej školy 8.1.1993 12.11.1995
požiarna prevencia, represia, plnenie a revízie hasiacich prístrojov 8.1.1993 16.7.2010
projektová činnosť 8.1.1993 14.4.1997
geodetická činnosť 8.1.1993 8.8.2005
konštrukčná činnosť 8.1.1993 15.8.2012
vyhotovovanie svetlotlačových kópií projekčných a konštrukčných výkresov 8.1.1993 15.8.2012
odborná kvalifikačno-jazyková príprava organizačná činnosť 8.1.1993 12.11.1995
projektovanie elektrických zariadení 8.1.1993 14.4.1997
projektová činnosť v investičnej výstavbe 8.1.1993 14.4.1997
projektová činnosť technologická 8.1.1993 14.4.1997
dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými elektric kými zariadeniami 8.1.1993 16.7.2010
dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými zdvíhacími zariadeniami 8.1.1993 14.4.1997
dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými zariadeniami - výťahmi 8.1.1993 16.7.2010
dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými zariadeniami tlakovými 8.1.1993 16.7.2010
technická diagnostika točivých strojov 8.1.1993 16.7.2010
servis poistných ventilov 8.1.1993 16.7.2010
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia, montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky, meracej a regulačnej techniky, elektropožiarnej inštalácie a vážiacej techniky 8.1.1993 8.8.2005
automatizované spracovanie údajov, poskytovanie software, projektovanie, inštalácia a údržba výpočtovej techniky a počítačových sietí, sprostredkovateľská a poradenská čin nosť v oblasti výpočtovej a meracej techniky 8.1.1993 15.8.2012
1. Aplikovaný výskum a vývoj v oblastiach : - výroby oxidu hlinitého - výroby hliníka a jeho zliatin - výroby uhlíkatých materiálov - zlievárenstva hliníka a jeho zliatin - druhovýroby hliníka - vývoja technologického zariadenia 4.8.1991 7.1.1993
2. Výroba a odbyt : - kalcinovaného antracitu - tepelnej energie - elektrickej energie - profilov oceľových tenkostenných otvo- rených - kovov ľahkých a ich zliatin - gália - hutných výrobkov z Al a jeho zliatin - odliatkov z Al a jeho zliatin - základnej organickej chémie - hlinitanú sodného tekutého - smolného koksu kalcinovaného - AlFe lán, Al lán a sektorových lán - výrobkov z uhlíkatých materiálov - Al chladičov - modelov - konštrukcií kovových - zariadení pre ústredné kúrenie - strojov na spracovanie mäsa (forma na výrobu šunky) - častí a prefabrikátov stavebných kovových - obalov kovových - anódovej hmoty a elektródovej hmoty na prepracovanie - akubatérií a ich servis 4.8.1991 7.1.1993
3. Povrchová úprava kovov 4.8.1991 7.1.1993
4. Výkon stavebnej a technologickej činnosti 4.8.1991 7.1.1993
5. Projektová činnosť na základe daného oprávnenia 4.8.1991 7.1.1993
6. Zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimklou vecí, na ktoré sa vyžaduje potrebné povolenie podľa platných predpisov 4.8.1991 7.1.1993
7. Výkon dopravnej činnosti v tuzemsku a zahraničí 4.8.1991 7.1.1993
8. Poskytovanie preventívno-zdravotných a rekreačných služieb 4.8.1991 7.1.1993
9. Obchodná činnosť, nákup, predaj, sprostredkovanie tovaru všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa platných predpisov vo forme maloobchodu a veľkoobchodu 4.8.1991 7.1.1993
10. Poskytovanie služieb v rozsahu povolení príslušných orgánov 4.8.1991 7.1.1993
11. Vykonávanie vyšších dodávateľských funkcií v tuzemsku i v zahraničí v stavebnej a technologickej činnosti na základe objednávok 4.8.1991 7.1.1993
12. Rozmnožovacie a reprografické práce 4.8.1991 7.1.1993
aplikovaný výskum a vývoj v oblasti technológie výroby oxidu hlinitého Bayerovým a spekacím spôsobom, výrob špeciálnych oxidov hlinitých, výrob hlinitanu sodného, výrob gália, výrob hydrotalcitov a boehmitov, vápenných kalov 8.1.1993 1.3.1999
aplikovaný výskum a vývoj v oblasti zlievarenstva, lisovania hliníka a jeho zliatin 8.1.1993 12.11.1995
aplikovaný výskum, vývoj a výroba v oblasti technologických strojov a zariadení 8.1.1993 12.11.1995
výroba, predaj a servis štartovacích a trakčných AKU-batérií 8.1.1993 12.11.1995
výroba a predaj práškového hliníka 8.1.1993 12.11.1995
výroba metalurgického oxidu a nemetalurgického oxidu pre špeciálne účely, hlinitanu sodného, špeciálnych hydroxidov hlinitých, kalov z výroby oxidu hlinitého, bielych hydroxidov hlinitých 8.1.1993 1.3.1999
výroba odliatkov z hliníka a jeho zliatin, z neželezných kovov a ich zliatin, špecial- nych predzliatin, drôtu z hliníka a jeho zliatin 8.1.1993 12.11.1995
výroba zlievárenského náradia, foriem, drevených výrobkov pre modely 8.1.1993 12.11.1995
zušľachťovanie a kalenie oceľových zliatin, tepelné spracovanie a impregnácia 8.1.1993 12.11.1995
zabezpečovanie údržby parku lokomotív, ich nákladných vozňov a vlečiek 8.1.1993 2.4.2000
sprostredkovanie obchodu veľkoobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností 8.1.1993 8.11.1994
maloobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností, propagačná a reklamná činnosť, marketingové služby, marketingové a obchodné poradenstvo 8.1.1993 8.11.1994

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti technológie výroby oxidu hlinitého Bayerovým a spekacím spôsobom, výrob špeciálnych oxidov hlinitých, výrob hlinitanu sodného, výrob gália, výrob hydrotalcitov a boehmitov, vápenných kalov
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1998
2. Nákup, triedenie, úprava a expedícia železných odpadov
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 19.5.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľudovít Pilník (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná ul . (Zrušená)
3. Predaj odpadov-popol z uhlia a koksu,škvára a troska z uhlia
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 19.5.2003
Zodpovedný zástupca: Juraj Valach (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená)
4. Hotel v triede *
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.1.1997
Prevádzkarne:
   Sklené Teplice , (Zrušená)
5. Penzión v triede * *
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.1.1997
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Ul.Dr.Janského (Zrušená)
   Donovaly . (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, M. Chrásteka (Zrušená)
6. Turistická ubytovňa v triede * *
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.1.1997
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Duk. hrdinov (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, Hviezdoslavova ul . (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, A. Dubčeka (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, Svitavská ul . (Zrušená)
   Trnavá Hora 125 (Zrušená)
7. Reštaurácia II. skupiny
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.1.1997
Prevádzkarne:
   Donovaly . (Zrušená)
   Sklené Teplice , (Zrušená)
8. Závodné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.1.1997
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná ul . (Zrušená)
9. Bufety IV. skupiny
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.1.1997
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, A. Dubčeka 10 (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, Kysl. - 32326 (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, ZS - 32220 (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, ZZL - 32328 (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, Pri ZJ - 32321 (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, SV - 32329 (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, SLOVALCO I. - 32331 (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, SLOVALCO II. - 32330 (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, ALUFINAL - 32332 (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, STROJAL - 32323 (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, Anodové hosp. - 32324 (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, SLOVAL - 32322 (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, Priemyselná ul . (Zrušená)
10. Jedáleň IV. skupiny
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.1.1997
Prevádzkarne:
   Trnavá Hora 125 (Zrušená)
11. Prevádzkovanie dráh - vlečková prevádzková činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 30.9.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľudovít Pilník (Zrušený)
12. Verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 2.3.1994
Deň zániku oprávnenia: 4.10.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľudovít Pilník (Zrušený)
13. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 4.10.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľudovít Pilník (Zrušený)
14. Zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
Deň vzniku oprávnenia: 30.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Sárinec (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Donovaly . (Zrušená)
15. Vykonávanie trhacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
16. Ochrana majetku a finančných hotovostí
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.7.1998
17. Zasielateľstvo
Deň vzniku oprávnenia: 7.9.1994
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2005
Zodpovedný zástupca: Jaroslav Bahno (Zrušený)
18. Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti zlievárenstva, lisovania hliníka a jeho zliatin
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
19. Aplikovaný výskum, vývoj a výroba v oblasti technologických strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
20. Výroba, predaj a servis štartovacích a trakčných AKU-batérií
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
21. Výroba a predaj práškového hliníka
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
22. Výroba metalurgického oxidu a nemetalurgického oxidu pre špeciálne účely, hlinitanu sodného, špeciálnych hydroxidov hlinitých, kalov z výroby oxidu hlinitého, bielych hydroxidov hlinitých
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1998
23. Výroba odliatkov z hliníka a jeho zliatin, z neželezných kovov aich zliatin, špeciálnych predzliatin, drôtu z hliníka a jeho zliatin
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
24. Výroba zlievárenského náradia, foriem, drevených výrobkov pre modely
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
25. Zušľachťovanie a kalenie oceľových zliatin, tepelné spracovanie a impregnácia
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
26. Zabezpečovanie údržby parku lokomotív, ich nákladných vozňov a vlečiek
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1999
27. Maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Prevádzkarne:
   96501 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 - Hlavná jedáleň (Zrušená dňom 23.3.2006)
   96501 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 - Alufinal a.s. (Zrušená dňom 23.3.2006)
   96501 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 - ZSNP FOUNDRY a.s. (Zrušená dňom 23.3.2006)
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 23.7.2012)
   Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 75 (Zrušená)
   Donovaly, /Almet / (Zrušená dňom 13.7.2012)
   Košice 1, Nižné Kapustníky 2 (Zrušená)
   Košice-Staré Mesto, Hraničná 1 (Zrušená dňom 13.7.2012)
28. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 23.7.2012)
29. Veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 23.7.2012)
30. Propagačná a reklamná činnosť, marketingové služby
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 23.7.2012)
31. Marketingové a obchodné poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 23.7.2012)
32. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 23.7.2012)
33. Zabezpečovanie odborných školení a kurzov pre R a THP /zváračský, žeriavnický, vodičov motorových vozíkov/
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 23.7.2012)
34. Činnosť zváračskej školy
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
35. Požiarna prevencia, represia, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 9.12.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 9.12.2010)
36. Projektová činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
37. Geodetická činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Zodpovedný zástupca: Peter Hrmo (Zrušený)
38. Konštrukčná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
39. Vyhotovovanie svetlotlačových kópií projekčných a konštrukčných výkresov
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
40. Odborná kvalifikačno-jazyková príprava - organizačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
41. Projektovanie elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
42. Projektová činnosť v investičnej výstavbe
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
43. Projektová činnosť technologická
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
44. Dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými elektrickými zariadeniami
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
45. Dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými zdvíhacími zariadeniami
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
46. Dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými zariadeniami - výťahmi
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
47. Dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými zariadeniami tlakovými
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
48. Technická diagnostika točivých strojov
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
49. Servis poistných ventilov
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
50. Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
51. Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
52. Automatizované spracovanie údajov, poskytovanie software
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
   Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
53. Projektovanie, inštalácia a údržba výpočtovej techniky a počítačových sietí
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
   Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
54. Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej a meracej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
   Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
55. Chemické rozbory všetkého druhu
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 23.7.2012)
56. Inžiniersko-dodávateľská činnosť pre stavby a technologické zariadenia
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 23.7.2012)
57. Polygrafické a reprografické práce
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
58. Výroba, rozvod a odbyt tepla
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
59. Vyhľadávanie porúch na kábloch NN, VN a oprava káblových súborov NN, VN
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
60. Úprava, rozvod a odbyt pitnej vody Rozvod a odbyt priemyselnej vody
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
61. Opravy, revízie a skúšky parných kotlov 2. triedy
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
62. Meranie emisií a kvality pracovného prostredia, rozbory odpadových vôd
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
63. Výroba stolárskych výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
64. Výroba kovov a kovových výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
65. Výroba strojov a prístrojov všeobecných a pre určité hospodárskeodvetvie
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
66. Výroba motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
67. Výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a revízne skúškyvyhradených tlakových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
68. Montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
69. Obchodná a poradenská činnosť v oblasti strojárenstva
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
70. Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
71. Vykonávanie občianskych, priemyselných, vodohospodárskych, rekreačných stavieb a inžinierskych sietí
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
72. Výroba stavebných kovových konštrukcií, zariadení pre ústredné kúrenie, oceľových osadzovacích rámov, armatúr pre železobetónové konštrukcie
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1994
73. Prevádzkovanie naftovej čerpacej stanice
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
74. Prevádzkovanie špeciálnych vozidiel - žeriavy, autocisterny, kontajnerové súpravy
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
75. Údržba a servis motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľudovít Pilník (Zrušený)
76. Revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
77. Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, elektropožiarnej inštalácie a vážiacej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Marcibál (Zrušený dňom 6.7.2006)
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
78. Výroba tlakových odliatkov zo zliatin hliníka a ostatných neželezných kovov a ich spracovanie
Deň vzniku oprávnenia: 9.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
79. Prepracovanie zliatin hliníka, medi a ostatných neželezných kovov z odpadov
Deň vzniku oprávnenia: 9.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
80. Tepelné spracovanie hliníkových zliatin a impregnácia
Deň vzniku oprávnenia: 9.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
81. Výroba zlievárenského náradia /formy, kokily, jadrovníky/, modelov a drevených výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 9.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
82. Zušľachtenie a kalenie ocelí
Deň vzniku oprávnenia: 9.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
83. Zámočnícke a údržbárske práce, údržba dopravných vozíkov, žeriavov a ostatných technologických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 9.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
84. Demolačné a zemné práce
Deň vzniku oprávnenia: 9.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
85. Výroba pieskových odliatkov zo zliatin hliníka a ostatných neželezných kovov a ich spracovanie
Deň vzniku oprávnenia: 9.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
86. Výroba kokilových a nízkotlakových odtliatkov zo zliatin hliníkaa ostatných neželezných kovov a ich spracovanie
Deň vzniku oprávnenia: 9.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
87. Neverejná cestná osobná nehromadná nepravidelná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 7.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2005
88. Zber, nákup a využitie odpadov - odpadový hydroxid hlinitý, odpadový oxid hlinitý
Deň vzniku oprávnenia: 7.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 19.5.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Jaroslav Vaššo (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná ul . (Zrušená)
89. Spravovanie spoločných častí a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Deň vzniku oprávnenia: 23.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
90. Predaj a vývoz sterov ľahkých kovov s obsahom hliníka
Deň vzniku oprávnenia: 12.5.1995
Deň zániku oprávnenia: 19.5.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Gieci, CSc. (Zrušený)
91. Práce so špeciálnou požiarnou technikou
Deň vzniku oprávnenia: 10.8.1995
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
92. Revízie požiarnej hydrantovej siete a požiarnych hydrantov
Deň vzniku oprávnenia: 10.8.1995
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
93. Prekladateľstvo
Deň vzniku oprávnenia: 7.2.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
94. Zneškodňovanie odpadovej akumulátorovej kyseliny sírovej
Deň vzniku oprávnenia: 7.2.1996
Deň zániku oprávnenia: 31.3.1998
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená)
95. Montáž a zasklievanie lodžií
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
96. Opravy a montáže: - váh III.triedy presnosti do 40 t a vážiacich zariadení,- závažia V.triedy do 20 kg,- analyzátorov,- meradiel tlaku,- meradiel dĺžky,- pH metrov,- meradiel elektrických a magnetických v
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 24.8.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Marcibál (Zrušený dňom 24.8.2006)
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 24.8.2006)
97. Montáže: - meradiel so zdrojmi rádioaktívneho žiarenia,- indukčných prietokomerov
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 24.8.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Marcibál (Zrušený dňom 24.8.2006)
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 24.8.2006)
98. Kalibrovanie v zmysle vyhlášky č. 69/1991: - prietokomerov na studenú vodu, - teplomerov a termočlánkov,- váh a hmotností,- meračov tlaku,- meradiel dĺžky,- meradiel elektrických velič
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Majerský (Zrušený dňom 25.6.2010)
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
99. Masérske služby
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Zodpovedný zástupca: Anna Hudecová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Sklené Teplice, /sanatórium / (Zrušená)
100. Ubytovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 22.4.1999
101. Obchodná činnosť, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, predaj doplnkového tovaru, poskytovanie doplnkových služieb
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 22.4.1999
102. Komplexné zabezpečovanie kongresov a spoločných podujatí
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 22.4.1999
103. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 22.4.1999
104. Masérske služby
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 22.4.1999
105. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 22.4.1999
106. Prevádzkovanie telovýchovných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 22.4.1999
107. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 22.2.2000
108. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 22.2.2000
109. Reštauračné služby
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 22.2.2000
110. Služby verejných nosičov a poslov
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 22.2.2000
111. Projektovanie pozemných stavieb Statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Kollár (Zrušený)
112. Projektovanie technického vybavenia stavieb - vykurovanie a zdroje tepla Projektovanie technologického vybavenia stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technických plynov (zemný plyn)
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavel Mužík (Zrušený)
113. Projektovanie technologického zariadenia stavieb - technologické zariadenia stavieb (chemický priemysel, výroba a distribúcia technických plynov, hutnícka výroba, strojárska výroba a technológia)
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavel Mužík (Zrušený)
114. Činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Zodpovedný zástupca: Anna Rajnohová (Zrušený)
115. Činnosť stavebného dozoru - technologické zariadenie stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavel Mužík (Zrušený)
116. Projektovanie technického vybavenia stavieb - elektrické silové zariadenia NN, VN a bleskozvody, elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody, systémy riadenia a merania
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavel Mužík (Zrušený)
117. Projektovanie technického vybavenia stavieb - vzduchotechnika (bez klimatizácie)
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Vrtík (Zrušený)
118. Projektovanie technického vybavenia stavieb - zdravotechnika (vodovod, kanalizácie, vč. prípojok)
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslava Pacalajová (Zrušený)
119. Ubytovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 30.1.1997
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Prevádzkarne:
   Trnavá Hora 125 (Zrušená)
120. Ubytovacie a stravovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 31.1.1997
Deň zániku oprávnenia: 19.5.2003
Zodpovedný zástupca: Ľudmila Adamíková (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Sklené Teplice . (Zrušená)
121. Reštauračné služby
Deň vzniku oprávnenia: 31.1.1997
Deň zániku oprávnenia: 19.5.2003
Zodpovedný zástupca: Ľudmila Adamíková (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Sklené Teplice . (Zrušená)
122. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 31.1.1997
Deň zániku oprávnenia: 19.5.2003
Zodpovedný zástupca: Emília Jankovová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená)
123. Zmenáreň
Deň vzniku oprávnenia: 10.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 22.4.1999
Zodpovedný zástupca: JUDr. Ján Senko (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Donovaly, Hotel Žiar ** (Zrušená)
124. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zliatin hliníka, medi a ostatných neželezných kovov z odpadov
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 19.5.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavel Ihracký (Zrušený)
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená)
125. Činnosť stavebného dozoru - vodohospodárske stavby
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1997
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Zodpovedný zástupca: Marián Beňo (Zrušený)
126. Murárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1997
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Zodpovedný zástupca: Jozef Petruš (Zrušený)
127. Stolárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1997
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Zodpovedný zástupca: Jozef Petruš (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená)
128. Montáž, oprava a údržba vyhradených zdvíhacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1997
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
129. Montáž, oprava a údržba vyhradených plynových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1997
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
130. Montáž, oprava a údržba vyhradených tlakových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1997
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
131. Požičiavanie zariadení, strojov a dopravnej manipulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1997
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 23.7.2012)
132. Pracie služby
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1997
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
133. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1997
Deň zániku oprávnenia: 19.5.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Marcibál (Zrušený)
134. Zriaďovanie poplašných zariadení (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov)
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1997
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Marcibál (Zrušený dňom 1.1.2006)
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 1.1.2006)
135. Prevádzkovanie špeciálnych mechanizmov - zemných strojov (buldozéry, bágre, nakladače)
Deň vzniku oprávnenia: 30.3.1998
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 23.7.2012)
136. Prevádzkovanie špeciálnych mechanických a vysokotlakových hydrodynamických čistiacich zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 30.3.1998
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
137. Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti technológie výroby oxidu hlinitého Bayerovým a spiekacím spôsobom, výroby špeciálnych hydroxidov a oxidov hlinitých, hlinitanu sodného, zeolitov, úpravy a rafinácie gália, výroby hydrotalcitov a boehmitov
Deň vzniku oprávnenia: 30.3.1998
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená)
138. Výroba metalurgického a nemetalurgického oxidu pre technické účely, špeciálnych hydroxidov a oxidov hlinitých, hlinitanov sodných, rafinovaného gália, zeolitov
Deň vzniku oprávnenia: 30.3.1998
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená)
139. Výroba a rozvod stlačeného vzduchu
Deň vzniku oprávnenia: 30.3.1998
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
140. Údržba ciest a zelene
Deň vzniku oprávnenia: 30.3.1998
141. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - predaj odpadov a odpadových surovín a polotovarov z výroby oxidov hlinitých - hnedého a červeného kalu, bauxitu a roztokov
Deň vzniku oprávnenia: 13.5.1998
Deň zániku oprávnenia: 19.5.2003
Zodpovedný zástupca: Stanislav Mužík (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená)
142. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: - zneškodňovanie nebezpečných odpadov v kotli K3 ZSNP a.s. Žiar nad Hronom spaľovaním a skladovaním- nakladanie a zneškodňovanie nebezpečného odpadu kat. č. 81 102 (odpa
Deň vzniku oprávnenia: 13.5.1998
Deň zániku oprávnenia: 19.5.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Šály (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená)
143. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - nákup, skladovanie a predaj druhotných surovín a ND vzniknutých pri recyklácii
Deň vzniku oprávnenia: 13.5.1998
Deň zániku oprávnenia: 19.5.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Aurélius Rozina (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená)
144. Vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.1998
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Stanislav Rigo (Zrušený dňom 25.6.2010)
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
145. Kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 9.4.1999
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Zodpovedný zástupca: Ing. Michal Klučár (Zrušený dňom 12.7.2012)
Ing. Slavomír Pilnik (Zrušený dňom 10.6.2010)
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
146. Elektroinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 9.4.1999
Deň zániku oprávnenia: 24.11.2005
Zodpovedný zástupca: Vojtech Kuruc (Zrušený dňom 24.11.2005)
147. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 9.4.1999
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Slavomír Pilnik (Zrušený dňom 25.6.2010)
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
148. Kúrenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 9.4.1999
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Zodpovedný zástupca: Jozef Kúš (Zrušený)
149. Plynoinštalatérstvo - pracovník na opravy plynových zariadení v rozsahu zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW
Deň vzniku oprávnenia: 9.4.1999
Deň zániku oprávnenia: 24.11.2005
Zodpovedný zástupca: Jozef Kúš (Zrušený dňom 24.11.2005)
150. Výroba a predaj kalcinovaného antracitu, kalcinovaného smolného koksu, uhlíkových materiálovPrepracovanie uhlíkových materiálov
Deň vzniku oprávnenia: 9.4.1999
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
151. Poskytovanie služieb - vykládka, nakládka materiálu k predmetu podnikania "výroba a predaj kalcinovaného antracitu, kalcinovaného smolného koksu, uhlíkových materiálov"
Deň vzniku oprávnenia: 9.4.1999
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
152. Staviteľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Deň vzniku oprávnenia: 9.4.1999
Zodpovedný zástupca: Jozef Babjak
Jozef Petruš (Zrušený dňom 10.6.2010)
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 23.7.2012)
153. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - čistenie odpadových emulzií a zaolejovaných vôd v deemulgačnej stanici
Deň vzniku oprávnenia: 4.5.1999
Deň zániku oprávnenia: 19.5.2003
Zodpovedný zástupca: Lucian Kapusta (Zrušený)
154. Zabezpečenie údržby a opravy koľajových vozidiel, železničného spodku a zvršku
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1999
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 23.7.2012)
155. Manažérske vzdelávanie
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1999
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 23.7.2012)
156. Výroba meradiel tepla (termočlánkov)
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
157. Prenájom hnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 28.6.2000
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 23.7.2012)
158. Výroba a montáž armatúr pre železno-betónové konštrukcie
Deň vzniku oprávnenia: 16.1.2001
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
159. Výroba stavebných prefabrikátov, betónových zmesí a malty
Deň vzniku oprávnenia: 16.1.2001
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Víťazka (Zrušený)
160. Činnosť stavebného dozoru, pozemné stavby
Deň vzniku oprávnenia: 16.1.2001
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Víťazka (Zrušený)
161. Uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 16.1.2001
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Beniak (Zrušený)
162. Projektovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 16.1.2001
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
163. Kúrenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 16.1.2001
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Slavomír Pilnik (Zrušený dňom 25.6.2010)
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
164. Výroba, montáž, oprava a údržba zdvíhacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 10.7.2001
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
165. Výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, označovanie (pri V) tlakových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 10.7.2001
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
166. Výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 10.7.2001
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
167. Aplikovaný vývoj kovových výrobkov a strojárskych technológií
Deň vzniku oprávnenia: 10.7.2001
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
168. Poradenská činnosť v oblasti strojárstva
Deň vzniku oprávnenia: 10.7.2001
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
169. Prevádzkovanie zváračskej školy
Deň vzniku oprávnenia: 10.7.2001
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
170. Montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba, odborné prehliadky, odborné skúšky plynových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 10.7.2001
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
171. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: - nákup, spracovanie pretavovaním a predaj odpadu hliníka a jeho zliatin a zlúčenín (kat.č. 35304 - ostatný odpad)- výkup a predaj železného šrotu určeného na využitie ako </b
Deň vzniku oprávnenia: 8.8.2001
Deň zániku oprávnenia: 19.5.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Krčmár (Zrušený)
172. Vykonávanie trhacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 8.8.2001
Deň zániku oprávnenia: 19.5.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Túri (Zrušený)
173. Výroba, odbyt a montáž hutných výrobkov z hliníka a jeho zliatin - kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2001
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Moosch (Zrušený dňom 25.6.2010)
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
174. Výroba a odbyt hliníkových chladičov, kovových konštrukcií, časti stavebných kovových prefabrikátov, kovových a hliníkových obalov - kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2001
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Moosch (Zrušený dňom 25.6.2010)
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
175. Výroba a odbyt hliníkovo-železných lán a sektorových lán
Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2001
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
176. Výroba nástrojov a dielcov
Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2001
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Zodpovedný zástupca: Ing. Michal Klučár (Zrušený dňom 12.7.2012)
Slavomír Titurus (Zrušený dňom 31.7.2006)
Vladimír Minka (Zrušený dňom 10.6.2010)
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
177. Povrchová úprava kovov
Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2001
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
178. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2001
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
179. Údržba a oprava motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2001
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Zodpovedný zástupca: Milan Brodziansky (Zrušený dňom 31.7.2006)
Dominik Truben (Zrušený dňom 25.6.2010)
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
180. Manipulácia so žieravinami - výroba a odbyt jedov s výnimkoujedov zvlášť nebezpečných
Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2001
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
181. Výroba pracovných odevov
Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2001
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
182. Vývoj, konštrukcia strojov a zariadení oceľových konštrukcií
Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2001
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
183. Výroba strojov a zariadení s mechanickým pohonom
Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2001
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
184. Výroba a odbyt oceľových konštrukcií - kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2001
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Košta (Zrušený dňom 31.7.2006)
Ing. Slavomír Pilnik (Zrušený dňom 25.6.2010)
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
185. Výroba, odbyt a montáž hutných výrobkov z hliníka a jeho zliatin
Deň vzniku oprávnenia: 13.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Mnich (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Podunajské Biskupice, Galvaniho 8 (Zrušená)
186. Výroba a odbyt hliníkovo-železných lán, hliníkových lán a sektorových lán, hliníkových chladičov, kovových konštrukciíčastí stavebných kovových prefabrikátov, kovových a hliníkových obalov
Deň vzniku oprávnenia: 13.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
187. Povrchová úprava kovov
Deň vzniku oprávnenia: 13.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Mnich (Zrušený)
188. Výroba nástrojov a dielcov
Deň vzniku oprávnenia: 13.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Zodpovedný zástupca: Milan Brodziansky (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená)
189. Údržba a oprava motorových vozidel
Deň vzniku oprávnenia: 13.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Mnich (Zrušený)
190. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 13.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Mnich (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Podunajské Biskupice, Galvaniho 8 (Zrušená)
191. Maloobchod - predaj hutných výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 13.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Zodpovedný zástupca: Ladislav Zacharovský (Zrušený)
192. Neverejná cestná osobná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1992
Deň zániku oprávnenia: 4.10.2004
Zodpovedný zástupca: Ladislav Zacharovský (Zrušený)
193. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1992
Deň zániku oprávnenia: 4.10.2004
194. Manipulácia so žieravinami
Deň vzniku oprávnenia: 13.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 19.5.2003
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená)
195. Výroba pracovných odevov
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Košta (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená)
196. Vývoj, konštrukcia, výroba a odbyt strojov a zariadení a oceľových konštrukcií
Deň vzniku oprávnenia: 14.7.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 12.7.2012)
197. Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
Deň vzniku oprávnenia: 14.7.1997
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
198. Nájom hnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 5.12.2000
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
199. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Miriam Ťahúňová (Zrušený dňom 7.7.2006)
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná ul . (Zrušená dňom 13.7.2012)
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 23.7.2012)
   Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 13.7.2012)
200. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 12.5.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Miriam Ťahúňová
Ľudmila Adamíková (Zrušený dňom 7.7.2006)
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 23.7.2012)
   Sklené Teplice . (Zrušená dňom 13.7.2012)
201. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
Deň vzniku oprávnenia: 31.1.1997
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Zodpovedný zástupca: Emília Jankovová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená)
202. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 31.1.1997
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
203. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo vyhradených technických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1997
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
204. Vykonávanie trhacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 8.8.2002
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
205. Manipulácia so žieravinami
Deň vzniku oprávnenia: 13.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2005
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená)
206. Rekonštrukcia, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.2003
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
207. Prevádzkovanie verejnej kanalizácie K-II a verejného vodovodu V-II
Deň vzniku oprávnenia: 24.2.2005
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 25.6.2010)
208. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.2006
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 23.7.2012)
209. Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.2006
Prevádzkarne:
   96563 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12 (Zrušená dňom 23.7.2012)
210. Opravy meradiel tepla a prietokomerov na teplú a studenú vodu
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 24.8.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Marcibál (Zrušený dňom 24.8.2006)
211. Montáže elektromerov
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Zodpovedný zástupca: Peter Šemetka (Zrušený dňom 25.6.2010)
Ing. Milan Marcibál (Zrušený dňom 11.9.2006)
212. Montáže plynomerov
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Marcibál (Zrušený dňom 11.9.2006)
Milan Libo (Zrušený dňom 25.6.2010)
213. Montáže meradiel tepla a prietokomerov na teplú a studenú vodu
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2010
Zodpovedný zástupca: Ľubomír Majerčík (Zrušený dňom 25.6.2010)
Ing. Milan Marcibál (Zrušený dňom 11.9.2006)
214. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 2.8.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
215. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 2.8.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
216. Obstarávanie služieb spojených s prevádzkovaním tepelných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 2.8.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
217. Obstarávanie služieb spojených s prevádzkou elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 2.8.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
218. Obstarávanie služieb spojených s výstavbou elektrických a tepelných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 2.8.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
219. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 9.1.2004
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
220. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 9.1.2004
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
Zodpovedný zástupca: Ing. Karol Stročinský (Zrušený dňom 1.5.2011)
221. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 9.1.2004
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
222. Výroba hliníkových zliatin
Deň vzniku oprávnenia: 9.1.2004
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
223. Výroba hutných výrobkov a polotovarov - výroba odliatkov
Deň vzniku oprávnenia: 9.1.2004
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
224. Výroba neželezných kovov a ich zliatin
Deň vzniku oprávnenia: 9.1.2004
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
225. Spracovanie neželezných kovov na výrobky a polotovary
Deň vzniku oprávnenia: 9.1.2004
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
226. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 9.1.2004
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
227. Chemické rozbory všetkého druhu
Deň vzniku oprávnenia: 9.1.2004
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
228. Spracovanie zliatin hliníka, medi a ostatných neželezných kovov z odpadov
Deň vzniku oprávnenia: 9.1.2004
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
229. Skladovanie tovaru s výnimkou verejných skladov
Deň vzniku oprávnenia: 9.1.2004
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
230. Výroba kokilových a nízkotlakových odliatkov zo zliatin hliníka a ostatných neželezných kovov, ich spracovanie a predaj
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
231. Výroba odliatkov zo zliatin hliníka a ostatných neželezných kovov do piesku, ich spracovanie a predaj
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
232. Tepelné spracovanie odliatkov z hliníkových zliatin a impregnácia odliatkov
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
233. Výroba a predaj zlievárenského náradia (formy, kokily, jadrovníky, modely, pieskové jadrá)
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
234. Poskytovanie služieb v oblasti nedeštruktívnej defektoskopie (rtg, penetrácia, ultrazvuk)
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
235. Propagačná a reklamná činnosť, marketingové služby, marketingové a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
236. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
Zodpovedný zástupca: Ján Magula (Zrušený dňom 1.5.2011)
237. Konštrukčná činnosť v strojárstve
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
238. Vyhotovovanie svetlotlačových kópií projekčných a konštrukčných výkresov
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
239. Vývoj, konštrukcia strojov, zariadení oceľových konštrukcií, strojárskych technológií a poradenská činnosť v oblasti strojárstva
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
240. Požičiavanie zariadení, strojov a dopravnej manipulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
241. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
242. Kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
Zodpovedný zástupca: Ján Magula (Zrušený dňom 1.5.2011)
243. Povrchová úprava kovov v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
244. Nástrojárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2011
Zodpovedný zástupca: Ján Magula (Zrušený dňom 1.5.2011)

Hodnotenie ZSNP, a.s., IČO 30222524


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte ZSNP, a.s., IČO 30222524

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image