ZTS - ŠPECIÁL, a.s., IČO 36302511 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt ZTS - ŠPECIÁL, a.s., ktorý sídli na adrese Areál ZTS Dubnica nad Váhom 924 018 41 a má pridelené IČO 36302511.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom ZTS - ŠPECIÁL, a.s. so sídlom na adrese Areál ZTS Dubnica nad Váhom 924 018 41 bol založený v roku 1998.


Základné informácie o ZTS - ŠPECIÁL, a.s., IČO 36302511

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov ZTS - ŠPECIÁL, a.s.
IČO 36302511
Adresa Lieskovec 575/25 Dubnica nad Váhom 018 41
Deň zápisu 10.2.1998
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať: a) predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne alebo b) predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne alebo c) podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. V prípade, ak sa predstavenstvo spoločnosti skladá len z jedného člena, koná a podpisuje za spoločnosť člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva, resp. člen predstavenstva s uvedením svojej funkcie. 20.9.2012
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať: a) predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne alebo b) predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. 21.7.2012 19.9.2012
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať: a) predseda predstavenstva samostatne, b) člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva. 16.12.2010 20.7.2012
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. 11.9.2010 15.12.2010
Členovi predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. 9.9.2010 10.9.2010
Menom spoločnosti konajú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť predseda predstavenstva. 8.2.2008 8.9.2010
Menom spoločnosti koná a za ňu podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti ZTS - ŠPECIÁL, a.s. pripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva s uvedením svojej funkcie. 9.3.2007 7.2.2008
Menom spoločnosti konajú a za ňu podpisujú vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne, resp. vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti ZTS - ŠPECIÁL, a.s. pripoja svoje podpisy predseda predstavenstva a člen predstavenstva, resp. dvaja členovia predstavenstva, s uvedením svojej funkcie. 8.10.2005 8.3.2007
Menom spoločnosti konajú a za ňu podpisujú vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne, resp. vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy predseda predstavenstva a člen predstavenstva, resp. dvaja členovia predstavenstva, s uvedením svojej funkcie. 8.10.2003 7.10.2005
Menom spoločnosti koná a za ňu podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda, resp. člen predstavenstva s uvedením svojej funkcie. 21.8.2002 7.10.2003
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú všetci členovia predstavenstva spoločnosti a to i každý samostatne. Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 18.12.2000 20.8.2002
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to každý samostatne. Podpisovať za spoločnosťvo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to vždy dvaja spoločne. Podpisovanieza spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu afunkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. 10.2.1998 17.12.2000
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 5/98, NZ 5/98 zo dňa 09.01.1998 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov. Akcie majú podobu zaknihovaného cenného papiera v súlade so zákonom č. 600/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a nebudú verejne obchodovateľné. 10.2.1998
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.08.1998 (notárska zápisnica N 371/98, NZ 344/98) schválilo zmenu stanov spoločnosti - dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 18.09.1998 (notárska zápisnica N 470/98, NZ 457/98) schválilo zmenu stanov spoločnosti - dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti. 27.9.1999
Valné zhromaždenie dňa 21.5.1999 odvolalo a zvolilo nových členov dozornej rady. 21.12.1999
Dozorná rada a.s. na svojom zasadnutí dňa 14.7.1999 rozhodla o zmenách v tomto orgáne a.s. Dozorná rada a.s. na svojom zasadnutí dňa 3.2.2000 rozhodla o zmenách v tomto orgáne a.s. 30.6.2000
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.10.2000 rozhodlo o zmene v orgánoch akciovej spoločnosti a schválilo úplné znenie stanov (notárska zápisnica N 382/2000, Nz 389/2000 zo dňa 24.10.2000). 18.12.2000
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 398/2001, Nz 386/2001 zo dňa 5.9.2001) schválilo zmeny stanov a v zložení predstavenstva. Na mimoriadnom zasadnutí predstavenstva dňa 5.9.2001 bol zvolený predseda predstavenstva a bola odňatá prokúra. 20.11.2001
Valné zhromaždenie spoločnosti ZTS-ŠPECIÁL, a.s. dňa 7.6.2002 rozhodlo o zmene orgánov spoločnosti a o zmene stanov vo forme úplného znenia stanov (notárska zápisnica N 304/2002 a Nz 296/2002). Dňa 17.6.2002 sa uskutočnili voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti. 21.8.2002
Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia rozhodol dňa 11.04.2003 (notárska zápisnica N 130/2003, NZ 27424/2003 zo dňa 11.04.2003) o zmenách v dozornej rade a dňa 17.04.2003 o zmenách v predstavenstve a.s. 28.8.2003
Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia notárskou zápisnicou N 148/03, NZ 47239/03 zo dňa 12.6.2003 o zmene členov predstavenstva a odvolaní prokúry, o zmene stanov a.s. a prijatí dodatku č. 1 k stanovám a.s. Obchodovanie s vojenským materiálom povolené rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR č. 26020333008, právoplatným dňa 4.3.2003, s dobou platnosti 5 rokov. 8.10.2003
Riadne valné zhromaždenie dňa 23.6.2003 (časť osvedčená notárskou zápisnocu N 333/2003, Nz 51150/2003 zo dňa 23.6.2003) schválilo zmenu stanov - dodatok č. 3. 11.2.2004
Základné imanie:
2 543 643 EUR Rozsah splatenia: 2 543 643 EUR 10.3.2009
75 452 190 Sk Rozsah splatenia: 75 452 190 Sk 27.9.2006 9.3.2009
30 897 190 Sk Rozsah splatenia: 30 897 190 Sk 23.3.2006 26.9.2006
30 897 190 Sk Rozsah splatenia: 28 397 190 Sk 16.2.2006 22.3.2006
22 397 190 Sk Rozsah splatenia: 22 397 190 Sk 8.10.2005 15.2.2006
746 573 000 Sk Rozsah splatenia: 746 573 000 Sk 28.8.2003 7.10.2005
746 573 000 Sk 10.2.1998 27.8.2003

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno ZTS-ŠPECIÁL, a.s.
IČO 36302511
Adresa Areál ZTS Dubnica nad Váhom 924 018 41

Kontakty na ZTS - ŠPECIÁL, a.s., IČO 36302511

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Lieskovec 575/25 Dubnica nad Váhom 018 41 od  1.4.2013 
Areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 018 41 od  18.12.2000  do  31.3.2013
Areál ZTS Dubnica nad Váhom 924 018 41 od  10.2.1998  do  17.12.2000

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
01841 Dubnica nad Váhom, Areál ZTS 924 do  3.4.2013

Predmet činností ZTS - ŠPECIÁL, a.s., IČO 36302511

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
tvarovanie za studena 10.2.1998
výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a iných výrobkov z usní a podobných hmôt 10.2.1998
konštrukčné práce v strojárstve 10.2.1998
inžinierska činnosť /technologická a technická príprava/ 10.2.1998
prenájom strojov a prístrojov 10.2.1998
skladovanie 10.2.1998
baliace činnosti 10.2.1998
výskum a vývoj v oblasti technických vied 18.12.2000
nákup a predaj obrábacích strojov 18.12.2000
sprostredkovanie dopravy 20.11.2001
prenájom motorových vozidiel 20.11.2001
sekretárske služby 11.2.2004
preklady a tlmočenie 11.2.2004
podnikateľské poradenstvo 11.2.2004
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 11.2.2004
leasing spojený s financovaním 11.2.2004
automatizované spracovanie dát 11.2.2004
faktoring a forfaiting 11.2.2004
činnosť účtovných poradcov 11.2.2004
služby súvisiace s databázami 11.2.2004
údržby a opravy zariadení výpočtovej techniky 11.2.2004
administratívne, organizačné práce súvisiace s právno - podnikateľským poradenstvom 11.2.2004
organizovanie seminárov a konferencií v oblasti podnikateľského poradenstva 11.2.2004
poskytovanie software - predaj a prenájom hotových programov na základe zmluvy s autorom 11.2.2004
nákup, predaj, prenájom a servis hardware 11.2.2004
vypracovanie štúdií pre počítačové riešenie v oblasti dátovej a komunikačnej techniky 11.2.2004
poradenská činnosť v oblasti poskytovania software a hardware, obchodu a služieb, narhovanie a projektovanie počítačových sietí 11.2.2004
poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát 11.2.2004
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií 11.2.2004
kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi 11.2.2004
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 11.2.2004
reklamná a propagačná činnosť 11.2.2004
organizačno - ekonomické poradenstvo 11.2.2004
prenájom nehnuteľností vrátane prenájmu bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb 11.2.2004
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru 11.2.2004
vydavateľská a distribučná činnosť v rozsahu voľných živností 11.2.2004
predaj nápojov na priamu konzumáciu 11.2.2004
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál 11.2.2004
marketingová činnosť 11.2.2004
miesto uloženia písomností nearchívnej povahy 11.2.2004
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu vymedzenom povolením vydaným Ministerstvom hospodárstva SR, číslo povolenia: P011/2013-1050 zo dňa 20.03.2013 (číslo rozhodnutia: Po16/2013-1050) 23.5.2013
zámočníctvo 16.12.2010
nástrojárstvo 16.12.2010
kovoobrábanie 16.12.2010
opravy pracovných strojov 16.12.2010
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických 16.12.2010
výroba jednoduchých výrobkov z kovu 16.12.2010
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom 16.12.2010
výroba a hutnícke spracovanie kovov 16.12.2010
výroba strojov pre hospodárske odvetvia 16.12.2010
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 16.12.2010
manipulácia s tovarom 16.12.2010
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 16.12.2010
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 16.12.2010
vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu 17.1.2015
vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní /vojenská technika/ 10.2.1998 16.1.2015
opravy elektrických častí obrábacích strojov a prístrojov 11.2.2004 15.12.2010
opravy elektrických prístrojov pre domácnosť 11.2.2004 15.12.2010
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu vymedzenom povolením vydaným Ministerstvom hospodárstva SR číslo Pol 1/2003-330 zo dňa 26.02.2003 17.6.2005 29.4.2008
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu vymedzenom povolením vydaným Ministerstvom hospodárstva SR, číslo Po 15/2008-1050 zo dňa 09.04.2008 30.4.2008 22.5.2013
nákladná cestná doprava 20.11.2001 15.12.2010
obchodovanie s vojenským materiálom 8.10.2003 16.6.2005
rozmerová kontrola strojárskych výrobkov 18.12.2000 15.12.2010
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu vymedzenom povolením vydaným Ministerstvom hospodárstva SR, číslo KB 10311203 zo dňa 15.12.1998 18.12.2000 16.6.2005
obchodovanie s vojenským materiálom 27.9.1999 17.12.2000
výroba strojov a zariadení všeobecná a pre určité hospodárska odvetvia 10.2.1998 15.12.2010
výroba kovov a kovových výrobkov 10.2.1998 15.12.2010
výroba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom 10.2.1998 15.12.2010
povrchové zušľachťovanie kovov a mechanické úpravy na zákazku, alebo na zmluvnom základe 10.2.1998 15.12.2010
povrchové úpravy chemické, elektrochemické a nátery 10.2.1998 15.12.2010

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výroba strojov a zariadení všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia.
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 25.11.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Ivan Minárik (Zrušený dňom 25.11.2010)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, 924, areál ZTS (Zrušená dňom 25.11.2010)
2. Výroba kovov a kovových výrobkov.
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 25.11.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Ivan Minárik (Zrušený dňom 25.11.2010)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, 924, areál ZTS (Zrušená dňom 25.11.2010)
3. Výroba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom.
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 25.11.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Ivan Minárik (Zrušený dňom 25.11.2010)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, 924, areál ZTS (Zrušená dňom 25.11.2010)
4. Povrchové zušlachťovanie kovov a mechanické úpravy na zakázku, alebo na zmluvnom základe.
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 25.11.2010
Zodpovedný zástupca: Jaroslav Čilling (Zrušený dňom 25.11.2010)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, 924, areál ZTS (Zrušená dňom 25.11.2010)
5. Povrchové úpravy chemické, elektrochemické a nátery.
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 25.11.2010
Zodpovedný zástupca: Jaroslav Čilling (Zrušený dňom 25.11.2010)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, 924, areál ZTS (Zrušená dňom 25.11.2010)
6. Tvarovanie za studena
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.1998
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Dubnica nad Váhom, 924, areál ZTS (Zrušená dňom 18.4.2013)
7. Výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a iných výrobkov z usní a podobných hmôt
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.1998
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, 924, areál ZTS (Zrušená dňom 18.4.2013)
8. Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní /vojenská technika/.
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 1.8.1998
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, 924, areál ZTS (Zrušená)
9. Konštrukčné práce v strojárstve
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.1998
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Dubnica nad Váhom, 924, areál ZTS
10. Inžinierska činnosť /technologická a technická príprava/
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.1998
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Dubnica nad Váhom, 924, areál ZTS (Zrušená dňom 18.4.2013)
11. Prenájom strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.1998
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Dubnica nad Váhom, 924, areál ZTS
12. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.1998
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Dubnica nad Váhom, 924, areál ZTS (Zrušená dňom 18.4.2013)
13. Baliace činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.1998
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Dubnica nad Váhom, 924, areál ZTS (Zrušená dňom 18.4.2013)
14. Výskum a vývoj v oblasti technických vied
Deň vzniku oprávnenia: 15.11.2000
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená dňom 18.4.2013)
15. Nákup a predaj obrábacích strojov
Deň vzniku oprávnenia: 15.11.2000
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená dňom 18.4.2013)
16. Rozmerová kontrola strojárskych výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 15.11.2000
Deň zániku oprávnenia: 25.11.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Malák (Zrušený dňom 25.11.2010)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená dňom 25.11.2010)
17. Sprostredkovanie dopravy
Deň vzniku oprávnenia: 10.10.2001
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25 (Zrušená dňom 18.4.2013)
18. Prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 10.10.2001
19. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2004
Zodpovedný zástupca: František Veliký (Zrušený)
20. Sekretárske služby
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
21. Preklady a tlmočenie
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
22. Opravy elektrických častí obrábacích strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
Deň zániku oprávnenia: 25.11.2010
Zodpovedný zástupca: Robert Galko (Zrušený dňom 25.11.2010)
23. Opravy elektrických prístrojov pre domácnosť
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
Deň zániku oprávnenia: 25.11.2010
Zodpovedný zástupca: Robert Galko (Zrušený dňom 25.11.2010)
24. Podnikateľské poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
25. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
26. Leasing spojený s financovaním
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
27. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
28. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
29. Činnosť účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
30. Služby súvisiace s databázami
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
31. Údržby a opravy zariadení výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
32. Administratívne, organizačné práce súvisiace s právno - podnikateľským poradenstvom
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
33. Organizovanie seminárov a konferencií v oblasti podnikateľského poradenstva
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
34. Poskytovanie software - predaj a prenájom hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
35. Nákup, predaj, prenájom a servis hardware
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
36. Vypracovanie štúdií pre počítačové riešenie v oblasti dátovej a komunikačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
37. Poradenská činnosť v oblasti poskytovania software a hardware, obchodu a služieb, narhovanie a projektovanie počítačových sietí
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
38. Poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
39. Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
40. Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
41. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
42. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
43. Organizačno - ekonomické poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
44. Prenájom nehnuteľností vrátane prenájmu bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
45. Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
46. Vydavateľská a distribučná činnosť v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
47. Predaj nápojov na priamu konzumáciu
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
48. Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
49. Marketingová činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
50. Miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.2003
51. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2001
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2010
Zodpovedný zástupca: František Veliký (Zrušený dňom 31.12.2010)
52. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 25.11.2010
Zodpovedný zástupca: Ladislav Herman
Libor Vojtech (Zrušený dňom 11.9.2014)
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená dňom 18.4.2013)
53. Nástrojárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 25.11.2010
Zodpovedný zástupca: Ladislav Herman
Libor Vojtech (Zrušený dňom 11.9.2014)
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená dňom 18.4.2013)
54. Kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 25.11.2010
Zodpovedný zástupca: Ladislav Herman
Libor Vojtech (Zrušený dňom 11.9.2014)
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25 (Zrušená dňom 11.9.2014)
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená dňom 18.4.2013)
55. Opravy pracovných strojov
Deň vzniku oprávnenia: 25.11.2010
Zodpovedný zástupca: Ladislav Herman
Libor Vojtech (Zrušený dňom 11.9.2014)
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená dňom 18.4.2013)
56. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
Deň vzniku oprávnenia: 25.11.2010
Zodpovedný zástupca: Ľuboš Mitický
Robert Galko (Zrušený dňom 8.1.2015)
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená dňom 18.4.2013)
57. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
Deň vzniku oprávnenia: 25.11.2010
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená dňom 18.4.2013)
58. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
Deň vzniku oprávnenia: 25.11.2010
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená dňom 18.4.2013)
59. Výroba a hutnícke spracovanie kovov
Deň vzniku oprávnenia: 25.11.2010
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená dňom 18.4.2013)
60. Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
Deň vzniku oprávnenia: 25.11.2010
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená dňom 18.4.2013)
61. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Deň vzniku oprávnenia: 25.11.2010
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená dňom 18.4.2013)
62. Manipulácia s tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 25.11.2010
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená dňom 18.4.2013)
63. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Deň vzniku oprávnenia: 25.11.2010
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená dňom 18.4.2013)
64. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 25.11.2010
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená dňom 18.4.2013)
65. Vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.2014

Hodnotenie ZTS - ŠPECIÁL, a.s., IČO 36302511


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte ZTS - ŠPECIÁL, a.s., IČO 36302511

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image