ZVS, akciová spoločnosť, IČO 36001813 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt ZVS, akciová spoločnosť, ktorý sídli na adrese Dubnica nad Váhom 018 41 a má pridelené IČO 36001813.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom ZVS, akciová spoločnosť so sídlom na adrese Dubnica nad Váhom 018 41 bol založený v roku 1996.


Základné informácie o ZVS, akciová spoločnosť, IČO 36001813

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov ZVS, akciová spoločnosť
IČO 36001813
Adresa Dubnica nad Váhom 018 41
Deň zápisu 1.5.1996
Deň výmazu 4.6.2009
Dôvod výmazu ex offo výmaz Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov.
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 4.2.1998 3.6.2009
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predsta- venstva a ďalší člen predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 30.4.1996 3.2.1998
Ďalšie právne skutočnosti:
Dodatočná likvidácia zaniknutej obchodnej spoločnosti ZVS, akciová spoločnosť so sídlom 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 001 813 bola skončená dňom 02. 08. 2013, po pomernom uspokojení pohľadávok prihlásených veriteľov. 23.10.2013
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 29CbR/230/2011-8 zo dňa 12.03.2012 nariadil dodatočnú likvidáciu zaniknutej obchodnej spoločnosti dňom 19.04.2012 a menoval likvidátora JUDr. Róberta Faturu. 15.11.2012 22.10.2013
Akiová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.4.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. (jednorázovo §§ 172, 175) a prijatím stanov Stary spis: Sa 1044 30.4.1996 3.6.2009
Valné zhromaždenie dňa 18.7.1996 (notárska zápisnica N 212/96, NZ 206/96 zo dňa 18.7.1997) prijalo zmenu stanov. - valné zhromaždenie dňa 27.1.1997 (notárskou zápisnicou N 32/97, NZ 33/97 zo dňa 27.1.1997 2.6.1997 3.6.2009
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 322/97, NZ 313/97 zo dňa 16.06.1997) rozhodlo o zmene stanov. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 32/97, NZ 33/97 zo dňa 27.01.1997) rozhodlo o zmene stanov. 4.2.1998 3.6.2009
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.01.1999 boli odvolaní a zvolení členovia dozornej rady. 10.6.1999 3.6.2009
Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 12.10.1999 (notárska zápisnica N 354/99, Nz 339/99 zo dňa 12.10.1999). Zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 29.6.1999 (notárska zápisnica N 218/99, Nz 217/99 zo dňa 29.6.1999). 1.2.2000 3.6.2009
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 29.6.2000 (notárska zápisnica N 230/2000, Nz 242/2000 zo dňa 29.6.2000) schválilo zmeny stanov a orgánov spoločnosti. Predstavenstvo na zasadnutí dňa 7.7.2000 zvolilo predsedu. 23.10.2000 3.6.2009
Náhradné valné zhromaždenie dňa 12.7.2001 (Notárska zápisnica N 303/2001, NZ 304/2001) schválilo zmenu stanov spoločnosti a zmenu člena štatutárneho orgánu a.s. 31.10.2001 3.6.2009
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti schválilo zmenu v orgánoch spoločnosti - formou notárskej zápisnice N 52/2002, Nz 51/2002 zo dňa 31.1.2002. Na zasadnutí predstavenstva dňa 31.1.2002 bol zvolený predseda predstavenstva. 30.5.2002 3.6.2009
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 27.6.2002, č.k. 8K 6/02-34 bol vyhlásený konkurz na majetok: ZVS, akciová spoločnosť, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 001 813. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Rozália Mareková, advokátka, Lermontova 9, 811 05 Bratislava. 22.8.2002 3.6.2009
Valné zhromaždenie dňa 17.07.2002 (osvedčenie časti notárska zápisnica N 388/2002, NZ 377/2002 zo dňa 17.07.2002) schválilo zmenu stanov, odvolalo a zvolilo členov dozornej rady, určilo predsedu dozornej rady. 17.12.2002 3.6.2009
Krajský súd v Bratislave uznesením sp. zn. 8K 6/02 zo dňa 18.3.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.4.2008 zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení rozvrhového konania a zbavil JUDr. Rozáliu Marekovú funkcie správcu konkurznej podstaty. 21.10.2008 3.6.2009
Základné imanie:
552 821 000 Sk 30.4.1996 3.6.2009

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno ZVS, akciová spoločnosť
IČO 36001813
Adresa Dubnica nad Váhom 018 41

Kontakty na ZVS, akciová spoločnosť, IČO 36001813

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Dubnica nad Váhom 018 41 od  30.4.1996  do  22.10.2013

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
01841 Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478

Predmet činností ZVS, akciová spoločnosť, IČO 36001813

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výskum a vývoj v oblasti technických vied 30.4.1996 16.12.2002
reklamné činnosti 30.4.1996 16.12.2002
výroba drobných výrobkov z dreva 30.4.1996 16.12.2002
výroba strojov pre textilný priemysel 30.4.1996 16.12.2002
výroba podzostáv a príslušenstva automobilov 30.4.1996 16.12.2002
pohostinská činnosť 30.4.1996 16.12.2002
ubytovacie zariadenie 30.4.1996 16.12.2002
verejné stravovanie 30.4.1996 16.12.2002
závodné stravovanie 30.4.1996 16.12.2002
bufety 30.4.1996 16.12.2002
vývoj, výroba, opravy, úpravy, príprava, nákup, predaj, požičiavanie, znehodnoco- vanie vojenského materiálu 30.4.1996 1.6.1997
vývoj, výroba, opravy, úpravy, príprava, nákup, predaj, požičiavanie technologických zariadení pre účely výroby vojenského materiálu 30.4.1996 1.6.1997
vývoj, výroba, opravy, úpravy, príprava, nákup, predaj, požičiavanie, znehodnocovanie munície 30.4.1996 1.6.1997
prevádzkovanie železníc s výmimkou celo- štátnych (vlečková doprava) 30.4.1996 16.12.2002
výroba nábytku 30.4.1996 16.12.2002
stolárstvo 30.4.1996 16.12.2002
výskum, vývoj, výroba pyrotechnických výrobkov 30.4.1996 16.12.2002
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany 4.2.1998 16.12.2002
montáž a opravy telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej a rádiokomunikačnej siete 4.2.1998 16.12.2002
galvanizácia kovov, chemická úprava povrchov a nanášanie farieb 4.2.1998 16.12.2002
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia 30.4.1996 16.12.2002
zvárané zostavy 4.2.1998 16.12.2002
murárstvo 4.2.1998 16.12.2002
klampiarstvo 4.2.1998 16.12.2002
vodoinštalatérstvo 4.2.1998 16.12.2002
tlač kníh 4.2.1998 16.12.2002
spracovanie dát a súvisiacej činnosti 4.2.1998 16.12.2002
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 4.2.1998 16.12.2002
leasing spojený s financovaním 4.2.1998 16.12.2002
projektovanie elektrických zariadení 4.2.1998 16.12.2002
revízia vyhradených elektrických zariadení 4.2.1998 16.12.2002
ničenie a zneškodňovanie výbušnín 4.2.1998 16.12.2002
vykonávanie ohňostrojových prác 4.2.1998 16.12.2002
revízie a skúšky vybraných tlakových zariadení 4.2.1998 16.12.2002
projektovanie stavieb - pozemné stavby 4.2.1998 16.12.2002
technik požiarnej ochrany 4.2.1998 16.12.2002
špecialista požiarnej ochrany 4.2.1998 16.12.2002
projektovanie, inštalovanie, opravovanie a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie 4.2.1998 16.12.2002
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov 4.2.1998 16.12.2002
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení 4.2.1998 16.12.2002
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 4.2.1998 16.12.2002
zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc /vojenská technika/ 4.2.1998 16.12.2002
výroba tovaru z plastov 30.4.1996 3.6.2009
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rámci voľných živností (mimo drahých kovov) 30.4.1996 3.6.2009
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) rámci voľných živností (mimo drahých kovov) 30.4.1996 3.6.2009
sprostredkovanie obchodu 30.4.1996 3.6.2009
činnosti v oblasti nehnuteľností 30.4.1996 3.6.2009
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva 30.4.1996 3.6.2009
skladovanie 30.4.1996 3.6.2009
výroba jednoúčelových strojov a zariadení 30.4.1996 3.6.2009
výroba kovového tovaru 30.4.1996 3.6.2009
kovoobrábanie 30.4.1996 3.6.2009
nákup a predaj pyrotechnických výrobkov 30.4.1996 3.6.2009
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov 30.4.1996 3.6.2009
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 30.4.1996 3.6.2009
výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb 30.4.1996 3.6.2009
cestná nákladná doprava 30.4.1996 3.6.2009
cestná hromadná osobná nepravidelná doprava 30.4.1996 3.6.2009
lesníctvo včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja 30.4.1996 3.6.2009
výskum, vývoj, výroba pyrotechnických výrobkov 2.6.1997 3.6.2009
výskum, vývoj, výroba, spracovanie, uvádzanie výbušnin do obehu 2.6.1997 3.6.2009
vývoj, výroba, nákup, predaj, preprava a znehodnocovanie streliva 2.6.1997 3.6.2009
vývoj, výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, predaj, požičiavanie a zhodnocovanie zbraní 2.6.1997 3.6.2009
montáž a opravy telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej a rádiokomunikačnej sieti 4.2.1998 3.6.2009
zriaďovanie poplašných zariadení 4.2.1998 3.6.2009
zámočníctvo 4.2.1998 3.6.2009
výroba nástrojov, formy, prípravky 4.2.1998 3.6.2009
brúsenie a leštenie kovov a jednoduchých nástrojov 4.2.1998 3.6.2009
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom 4.2.1998 3.6.2009
výroba nepriebojných poistných armatúr 4.2.1998 3.6.2009
výroba a stavba jednoduchej a s mechanickým pohonom reklamnej techniky 4.2.1998 3.6.2009
výroba zariadení pre úpravu textílií 4.2.1998 3.6.2009
sieťotlač, gumotlač, ofsetová tlač 4.2.1998 3.6.2009
výroba elektronických a elektrotechnických komponentov pre všeobecné použitie 4.2.1998 3.6.2009
výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát 4.2.1998 3.6.2009
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 4.2.1998 3.6.2009
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia 4.2.1998 3.6.2009
elektroinštalatérstvo 4.2.1998 3.6.2009
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky a elektromechanických zariadení 4.2.1998 3.6.2009
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky, reprografické práce 4.2.1998 3.6.2009
nákup a predaj nehnuteľností 4.2.1998 3.6.2009
obchodnovanie s vojenským materiálom na základe povolenia vydaného Ministerstvom hospodárstva SR č. 376/1998L - 430 zo dňa 30.9.1998 1.2.2000 3.6.2009

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výskum a vývoj v oblasti technických vied
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
2. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 18 707 Zberový papier31 307 Škvara a troska z uhlia35 103 Železný šrot35 104 Odpad z obrábania35 301 Odpad z obrábania35 312 Šrot neželezných kovov, nežel
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1997
Deň zániku oprávnenia: 31.7.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Katarína Machálková (Zrušený)
Ing. Jaroslav Novák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
3. Výroba tovaru z plastov
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
6. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
7. Činnosti v oblasti nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
8. Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
9. Skladovanie /mimo koncesovaných živností/
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
10. Reklamné činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
11. Výroba drobných výrobkov z dreva
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
12. Výroba strojov pre textilný priemysel
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Perďoch (Zrušený)
Ing. Bohuslav Bobák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
13. Výroba jednoúčelových strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Perďoch (Zrušený)
Ing. Bohuslav Bobák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
14. Výroba podzostáv a príslušenstva automobilov
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Perďoch (Zrušený)
Ing. Bohuslav Bobák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
15. Výroba kovového tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Perďoch (Zrušený)
Ing. Bohuslav Bobák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
16. Kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Perďoch (Zrušený)
Ing. Bohuslav Bobák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
17. Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. František Tomša (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
18. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Mišák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
19. Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Mišák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
20. Výroba nábytku
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Bohumil Štefanec (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
21. Stolárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Bohumil Štefanec (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
22. Výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Pupala (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
23. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Margita Balážová (Zrušený)
Roman Ondrejec (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Trenčianske Teplice, Andreja Bagara 24 (Zrušená)
   Beluša, Belušské Slatiny 35 (Zrušená)
24. Ubytovacie zariadenie.
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Margita Balážová (Zrušený)
Roman Ondrejec (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Trenčianske Teplice, Andreja Bagara 24 (Zrušená)
   Beluša, Belušské Slatiny 35 (Zrušená)
25. Verejné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Margita Balážová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Trenčianske Teplice, Andreja Bagara 24 (Zrušená)
   Beluša, Belušské Slatiny 35 (Zrušená)
26. Stravovanie závodné
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Margita Balážová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
27. Bufety.
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Margita Balážová (Zrušený)
Roman Ondrejec (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
28. Vývoj, výroba, opravy, úpravy, príprava, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie vojenského materiálu
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. František Tomša (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
29. Vývoj, výroba, opravy, úpravy, príprava, nákup, predaj požičiavanie technologických zariadení pre účely výroby vojenského materiálu
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1997
Deň zániku oprávnenia: 1.8.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. František Tomša (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
30. Vývoj, výroba, opravy, úpravy, príprava, nákup, predaj, požičiavanie, znehodnocovanie munície
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1997
Deň zániku oprávnenia: 1.8.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. František Tomša (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
31. Výskum, vývoj, výroba, spracovanie, uvádzanie výbušnín do obehu
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1997
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. František Tomša (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
32. Prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (vlečková doprava)
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1997
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Emil Kapko (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
33. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1997
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Emil Kapko (Zrušený)
34. Cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1997
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Emil Kapko (Zrušený)
35. Výskum, vývoj, výroba pyrotechnických výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. František Tomša (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ.Štúra 1478 (Zrušená)
36. Vývoj, výroba, nákup, predaj, preprava a znehodnocovanie streliva.
Deň vzniku oprávnenia: 8.10.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. František Tomša (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ. Štúra 1478 (Zrušená)
37. Vývoj, výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní.
Deň vzniku oprávnenia: 8.10.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. František Tomša (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Ľ. Štúra 1478 (Zrušená)
38. Zámočníctvo.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Bohuslav Bobák (Zrušený)
39. Výroba nástrojov, formy, prípravky.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Bohuslav Bobák (Zrušený)
40. Brúsenie a leštenie kovov a jednoduchých nástrojov.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Bohuslav Bobák (Zrušený)
41. Galvanizácia kovov, chemická úprava povrchov a nanášanie farieb.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Bohuslav Bobák (Zrušený)
42. Výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Bohuslav Bobák (Zrušený)
43. Výroba nepriebojných poistných armatúr.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Bohuslav Bobák (Zrušený)
44. Výroba a stavba jednoduchej a s mechanickým pohonom reklamnej techniky.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Bohuslav Bobák (Zrušený)
45. Zvárané zostavy.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Bohuslav Bobák (Zrušený)
46. Výroba zariadení pre úpravu textílií.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Bohuslav Bobák (Zrušený)
47. Murárstvo.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Kazík (Zrušený)
48. Klampiarstvo.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Kazík (Zrušený)
49. Vodoinštalatérstvo.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Kazík (Zrušený)
50. Sieťotlač, gumotlač, ofsetová tlač.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Oľga Szeteiová (Zrušený)
51. Tlač kníh.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Oľga Szeteiová (Zrušený)
52. Výroba elektronických a elektrotechnických komponentov pre všeobecné použitie.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Mišák (Zrušený)
53. Spracovanie dát a súvisiacej činnosti.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Mišák (Zrušený)
54. Výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Mišák (Zrušený)
55. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Mišák (Zrušený)
56. Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
57. Leasing spojený s financovaním.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
58. Projektovanie elektrických zariadení.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Majerský (Zrušený)
59. Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Viliam Lamačka (Zrušený)
60. Revízia vyhradených elektrických zariadení.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Viliam Lamačka (Zrušený)
61. Elektroinštalatérstvo.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Viliam Lamačka (Zrušený)
62. Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky a elektromechanických zariadení.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Viliam Lamačka (Zrušený)
63. Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky, reprografické práce.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Viliam Lamačka (Zrušený)
64. Ničenie a zneškodňovanie výbušnín.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Peter Hanuš (Zrušený)
65. Vykonávanie ohňostrojových prác.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Peter Hanuš (Zrušený)
66. Revízie a skúšky vybraných tlakových zariadení.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Miloš Kopačka (Zrušený)
67. Projektovanie stavieb - pozemné stavby.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Kazík (Zrušený)
68. Nákup a predaj nehnuteľností.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
69. Technik požiarnej ochrany.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Rudolf Bielik (Zrušený)
70. Špecialista požiarnej ochrany.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Rudolf Bielik (Zrušený)
71. Projektovanie, inštalovanie, opravovanie a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Rudolf Vánik (Zrušený)
72. Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Rudolf Vánik (Zrušený)
73. Projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Rudolf Vánik (Zrušený)
74. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Jozef Ďurech (Zrušený)
75. Zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
76. Zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.5.1998
Zodpovedný zástupca: Vladimír Monček (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Štúrova 1, ZVS (Zrušená)
77. Montáž a opravy telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej a rádiokomunikačnej siete.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.8.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Mišák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Štúrova 1, ZVS (Zrušená)
78. Montáž a opravy telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej a rádiokomunikačnej sieti.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.8.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Mišák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Štúrova 1, ZVS (Zrušená)
79. Zriaďovanie poplašných zariadení.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.7.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Mišák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Štúrova 1, ZVS (Zrušená)
80. Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.2001
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Mišák (Zrušený)
81. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
82. Výroba zdravotníckych a chirurgických prístrojov a zariadení a prístrojov na ortopedické účely
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
83. Výskum, vývoj, výroba, spracovanie, uvádzanie výbušnín do obehu
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009
84. Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 12.1.2006
Deň zániku oprávnenia: 4.6.2009

Hodnotenie ZVS, akciová spoločnosť, IČO 36001813


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte ZVS, akciová spoločnosť, IČO 36001813

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image