Obec Humenné
Firmy zapísané v obchodnom registri na tejto adrese

Názov Trvanie
GRAND STAR s.r.o. - 45594783 od  19.3.2014  do  22.8.2014
KVT servis s. r. o. - 36611115 od  8.8.2009  do  16.6.2014
D.M.T. Trade SK s.r.o. - 44707363 od  21.4.2009  do  3.3.2014
ImageCo s.r.o. - 44603622 od  12.2.2009  do  7.2.2011
UNIVOM s.r.o. - 36492892 od  20.4.2004  do  28.6.2005
Primatelier, s.r.o. - 46897739 od  15.8.2015 
INGA-stav, s.r.o. - 47241349 od  5.12.2013  do  1.8.2014
S.O.S. Cash centrum s.r.o. - 47643081 od  1.3.2014  do  27.6.2014
BK ELECTRIC SK s.r.o. - 36589969 od  31.3.2007  do  20.9.2013
RadioCOM, spol. s r.o. - 36445801 od  11.4.1997  do  29.4.2003

Prevádzkarne na tejto adrese

Názov prevádzky - (väčšinou sa zhoduje s adresou) Spoločnosť
06601 Humenné, Nemocničná 1448/12 Luan Pham Dinh - 46669477
06601 Humenné, SNP 2510/44 Ivana Chalachanová - 44437048
06601 Humenné, Laborecká 80 SCHWAMA - PNEU s.r.o. - 36693243
06601 Humenné, Mierová 64/2 Minh Nguyen Ngoc - 47981806
06601 Humenné, Štefánikova 24 Pepco Slovakia s. r. o. - 46868674
06601 Humenné, Námestie slobody 12 Renáta Babjaková - 46238956
Humenné, Mierova 81 SHELL Slovakia, s.r.o. - 31361081
06601 Humenné, Mierová 6247/104 ATOL HB, spol. s r.o. - 36443441
06601 Humenné, Fidlíkova 1 ADS Vranov, s.r.o. - 36470317
Humenné, Jasenovská 2468/34 EKOCHLAD HUMENNÉ, spoločnosť s ručením obmedzeným - 36449041

Podobné mestá

Ulice v meste