Obec Košice-Nad Jazerom
Firmy zapísané v obchodnom registri na tejto adrese

Názov Trvanie
MOF AIR 1, s.r.o. - 44365632 od  3.9.2008  do  23.9.2008
Universal Services Corporation s.r.o. - 31680488 od  15.11.1993  do  25.1.2011
MTT Trading k. s. - 47545551 od  31.7.2015 
ARTOS PLUS, s.r.o. - 36194557 od  10.11.1999  do  29.4.2015
KOVMECH, s.r.o. - 36570427 od  29.4.2003  do  13.5.2003
Stavo-byt Košice, s.r.o. - 47891220 od  10.9.2014  do  18.2.2016
SPARK, s.r.o. - 36201090 od  18.9.2000  do  11.1.2004
PRE - CONF, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice - 31684564 od  1.2.1994  do  19.8.2001
SELO s.r.o. - 36707422 od  7.12.2006  do  9.12.2009
TOBACCO SERVICE s.r.o. - 36681890 od  3.10.2006  do  23.3.2009

Prevádzkarne na tejto adrese

Názov prevádzky - (väčšinou sa zhoduje s adresou) Spoločnosť
Košice-Barca, Textilná 1 CORON, s.r.o. - 36203858
Košice-Nad jazerom, Pri Krásnej 2 KERKOTHERM, akciová spoločnosť - 36189081
Košice-Nad jazerom, Kaspická 1 EBONY, spol. s r.o. - 36204323
04012 Košice-Nad Jazerom, Textilná 4 FED-comp, s.r.o. - 36722511
04012 Košice-Nad jazerom, Textilná 4 LÍDER CENTRUM STAVEBNÍCTVA s.r.o. - 36666874
04012 Košice-Nad Jazerom, Levočská 1374/2 Wioletta Olejníková - LIENKA - 43406602
04012 Košice-Nad jazerom, Spišské námestie 4 Lekáreň JAZERO, s.r.o. - 36683566
04012 Košice-Nad Jazerom, Važecká 8 RED STAR, s.r.o. - 36212962
Košice-Nad jazerom, Napájadlá 6 ABO MILL s.r.o. - 00617547
04012 Košice-Nad jazerom, Textilná 6 FRUCONA Košice, a.s. - 31709346

Podobné mestá

Ulice v meste