Andrej Dobrota, výpis všetkých osôb s týmto menom vo verejných registroch

Celé meno Typ osoby Firma Sídlo Trvanie
Ing. Andrej Dobrota (Zrušený) ProCare, a.s. - 35890568 97665 Bacúch, Hlavná 264
Andrej Dobrota BB REAL, spol. s r.o. - 36057509 97401 Banská Bystrica, Švermova 57
Ing. Andrej Dobrota (Zrušený) Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a. s. - 45964173 97665 Bacúch, Hlavná 264
Andrej Dobrota HD real invest s.r.o. - 46091611 97405 Banská Bystrica, Letná 14133/12
Ing. Andrej Dobrota (Zrušený) Komerčná zdravotná kancelária s.r.o. - 35972068 97664 Bacúch, Hlavná 264
Andrej Dobrota Anmavin, s.r.o. - 48287504 97664 Bacúch, Hlavná 264/0
Ing. Andrej Dobrota (Zrušený) Zdravie pri práci s.r.o. - 36677698 97664 Bacúch, Hlavná 264
Ing. Andrej Dobrota (Zrušený) Ergomed Poliklinika, s.r.o. - 36751103 97665 Bacúch, Hlavná 264
Ing. Andrej Dobrota Medicínske centrum Reimanus, a.s. - 36807346 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 1.3.2014  do 28.2.2014
Ing. Andrej Dobrota Medicínske centrum Reimanus, a.s. - 36807346 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 7.3.2008  do 28.2.2014
Ing. Andrej Dobrota Medicínske centrum Reimanus, a.s. - 36807346 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 1.3.2014  do 16.12.2014
Ing. Andrej Dobrota PRO SANUS, a.s. - 35875704 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 14.5.2008  do 20.2.2014
Ing. Andrej Dobrota PRO SANUS, a.s. - 35875704 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 21.2.2014  do 20.2.2014
Ing. Andrej Dobrota PRO SANUS, a.s. - 35875704 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 23.5.2015  do 22.5.2015
Ing. Andrej Dobrota PRO SANUS, a.s. - 35875704 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 21.2.2014  do 22.5.2015
Ing. Andrej Dobrota (Zrušený) ProCare, a.s. - 35890568 97665 Bacúch, Hlavná 264
Ing. Andrej Dobrota ProCare, a.s. - 35890568 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 24.10.2012  do 10.12.2012
Ing. Andrej Dobrota ProCare, a.s. - 35890568 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 24.4.2008  do 11.8.2011
Ing. Andrej Dobrota ProCare, a.s. - 35890568 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 11.12.2012  do 25.6.2015
Ing. Andrej Dobrota ProCare, a.s. - 35890568 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 26.6.2015  do 25.6.2015
Ing. Andrej Dobrota ProCare, a.s. - 35890568 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 12.8.2011  do 23.10.2012
Ing. Andrej Dobrota ProCare, a.s. - 35890568 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 24.10.2012  do 23.10.2012
Ing. Andrej Dobrota Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. - 36582433 97664 Bacúch, Hlavná 264
Andrej Dobrota BB REAL, spol. s r.o. - 36057509 Švermova 6971/57 Banská Bystrica od 19.9.2003  do 25.8.2004
Andrej Dobrota BB REAL, spol. s r.o. - 36057509 Švermova 6971/57 Banská Bystrica od 11.12.2002  do 18.9.2003
Andrej Dobrota ANTY, s.r.o. "v likvidácii" - 47169826 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 28.5.2013  do 7.6.2016
Andrej Dobrota ANTY, s.r.o. "v likvidácii" - 47169826 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 28.5.2013  do 7.6.2016
Andrej Dobrota Banskobystrická diecézna spravovacia spol. s r. o. , v skratke BBDS, spol. s r. o. - 44273240 Hlavná 264 Bacúch 976 64 od 17.2.2011  do 5.6.2013
Andrej Dobrota Banskobystrická diecézna spravovacia spol. s r. o. , v skratke BBDS, spol. s r. o. - 44273240 Hlavná 264 Bacúch 976 64 od 6.6.2013  do 5.6.2013
Andrej Dobrota KD Invest, s.r.o. - 46564438 97405 Banská Bystrica, Letná 14133/12
Andrej Dobrota R.O.P., s.r.o. - 30225400 Podháj 39 Banská Bystrica od 10.5.1993  do 23.10.1995
Andrej Dobrota R.O.P., s.r.o. - 30225400 Družby 1 Banská Bystrica od 21.11.1991  do 9.5.1993
Andrej Dobrota R.O.P., s.r.o. - 30225400 Podháj 39 Banská Bystrica od 10.5.1993  do 23.10.1995
Andrej Dobrota SLOVKEN, s.r.o. - 31625193 Švermova 6971/57 Banská Bystrica od 5.11.1998  do 22.4.2004
Andrej Dobrota SLOVKEN, s.r.o. - 31625193 Podháj 39 Banská Bystrica od 6.3.1995  do 4.11.1998
Andrej Dobrota SLOVKEN, s.r.o. - 31625193 Podháj 39 Banská Bystrica od 6.3.1995  do 27.2.2003
Andrej Dobrota SLOVKEN, s.r.o. - 31625193 Švermova 6971/57 Banská Bystrica od 28.2.2003  do 22.4.2004
Andrej Dobrota SLOVKEN, s.r.o. - 31625193 Švermova 6971/57 Banská Bystrica od 23.4.2004  do 22.4.2004
Ing. Andrej Dobrota Medirea s.r.o. - 36024384 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 1.3.2006  do 29.9.2009
Ing. Andrej Dobrota Medirea s.r.o. - 36024384 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 30.9.2009  do 29.9.2009
Ing. Andrej Dobrota Zdravie pri práci s.r.o. - 36677698 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 7.7.2011  do 13.11.2013
Ing. Andrej Dobrota Zdravie pri práci s.r.o. - 36677698 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 14.11.2013  do 13.11.2013
Ing. Andrej Dobrota Ergomed Poliklinika, s.r.o. - 36751103 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 13.3.2007  do 6.7.2009
Ing. Andrej Dobrota Ergomed Poliklinika, s.r.o. - 36751103 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 7.7.2009  do 6.7.2009
Andrej Dobrota BB REAL, spol. s r.o. - 36057509 97401 Banská Bystrica, Švermova 57
Andrej Dobrota PRO-Aesthetica, s.r.o. - 48023850 97405 Banská Bystrica, Letná 12
Ing. Andrej Dobrota (Zrušený) Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a. s. - 45964173 97665 Bacúch, Hlavná 264
Andrej Dobrota HD real invest s.r.o. - 46091611 97405 Banská Bystrica, Letná 14133/12
Andrej Dobrota (Zrušený) RAMIKO, spol. s r.o. - 31645461 97401 Banská Bystrica, Podháj 39
Ing. Andrej Dobrota (Zrušený) Medfin PZS, a.s. - 36355119 97664 Bacúch, Hlavná 264
Andrej Dobrota (Zrušený) GESAVA s.r.o. - 36773778 97404 Banská Bystrica, Švermova 57
Ing. Andrej Dobrota Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a. s. - 31387349 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 23.5.2008  do 12.2.2014
Ing. Andrej Dobrota Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a. s. - 31387349 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 13.2.2014  do 12.2.2014
Ing. Andrej Dobrota O3 Invest, a. s. - 36669458 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 24.2.2010  do 29.3.2010
Ing. Andrej Dobrota O3 Invest, a. s. - 36669458 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 30.3.2010  do 29.3.2010
Andrej Dobrota (Zrušený) LUGAL, s.r.o. - 36057738 97401 Banská Bystrica, Švermova 57
Andrej Dobrota LUGAL, s.r.o. - 36057738
Ing. Andrej Dobrota Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a. s. - 45964173 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 29.3.2011  do 5.6.2013
Ing. Andrej Dobrota Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a. s. - 45964173 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 14.12.2010  do 28.3.2011
Ing. Andrej Dobrota Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a. s. - 45964173 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 29.3.2011  do 28.3.2011
Ing. Andrej Dobrota Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a. s. - 45964173 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 6.6.2013  do 25.5.2015
Ing. Andrej Dobrota Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a. s. - 45964173 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 26.5.2015  do 25.5.2015
Andrej Dobrota (Zrušený) Medfin Alfa, s. r. o. - 36859303 97664 Bacúch, Hlavná 264/0
Ing. Andrej Dobrota (Zrušený) Komerčná zdravotná kancelária s.r.o. - 35972068 97664 Bacúch, Hlavná 264
Ing. Andrej Dobrota (Zrušený) PaLS s.r.o. - 36682951 97664 Bacúch, Hlavná 264
Andrej Dobrota RAMIKO, spol. s r.o. - 31645461 Podháj 39 Banská Bystrica od 7.7.1998  do 26.1.2003
Andrej Dobrota RAMIKO, spol. s r.o. - 31645461 Podháj 39 Banská Bystrica od 22.2.1996  do 6.7.1998
Andrej Dobrota RAMIKO, spol. s r.o. - 31645461 Podháj 39 Banská Bystrica od 22.2.1996  do 26.1.2003
Ing. Andrej Dobrota Medfin PZS, a.s. - 36355119 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 15.11.2011  do 21.5.2015
Ing. Andrej Dobrota Medfin PZS, a.s. - 36355119 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 22.5.2015  do 21.5.2015
Ing. Andrej Dobrota Euromedix, a.s. - 35946792 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 23.9.2009  do 12.2.2014
Ing. Andrej Dobrota Euromedix, a.s. - 35946792 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 13.2.2014  do 12.2.2014
Ing. Andrej Dobrota Euromedix, a.s. - 35946792 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 22.5.2015  do 21.5.2015
Ing. Andrej Dobrota Euromedix, a.s. - 35946792 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 13.2.2014  do 21.5.2015
Andrej Dobrota Lekáreň sv. Agáty, s.r.o. - 44851065 Hlavná 264 Bacúch 976 64 od 9.3.2011  do 28.12.2011
Andrej Dobrota Lekáreň sv. Agáty, s.r.o. - 44851065 Hlavná 264 Bacúch 976 64 od 29.12.2011  do 28.12.2011
Andrej Dobrota GESAVA s.r.o. - 36773778 Švermova 57 Banská Bystrica 974 04 od 5.5.2007  do 31.5.2011
Andrej Dobrota GESAVA s.r.o. - 36773778 Švermova 57 Banská Bystrica 974 04 od 1.6.2011  do 31.5.2011
Andrej Dobrota GESAVA s.r.o. - 36773778 Švermova 57 Banská Bystrica 974 04 od 5.5.2007  do 31.5.2011
Andrej Dobrota LUGAL, s.r.o. - 36057738 Švermova 6971/57 Banská Bystrica od 30.12.2002  do 28.9.2003
Andrej Dobrota LUGAL, s.r.o. - 36057738 Švermova 6971/57 Banská Bystrica od 30.12.2002  do 28.9.2003
Ing. Andrej Dobrota Medfin Alfa, s. r. o. - 36859303 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 21.2.2012  do 8.1.2014
Ing. Andrej Dobrota PaLS s.r.o. - 36682951 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 21.10.2010  do 14.8.2014
Ing. Andrej Dobrota Komerčná zdravotná kancelária s.r.o. - 35972068 Hlavná 264 Bacúch 976 65 od 28.5.2010  do 17.9.2014

Zoznam osôb s podobným menom

tracking image