Dušan Božík, výpis všetkých osôb s týmto menom vo verejných registroch

Celé meno Typ osoby Firma Sídlo Trvanie
Dušan Božík (Zrušený) SIBO, s.r.o. - 35864681 85107 Bratislava-Petržalka, Vígľašská 17
Dušan Božik (Zrušený) CACO ART, s.r.o. - 34151915 01841 Dubnica nad Váhom, Pod hájom 10 - 7
Dušan Božik (Zrušený) SIEDMA STAVEBNÁ, s.r.o. - 36299430 01841 Dubnica nad Váhom, Pod Hájom 956/18-7
Dušan Božik URPO spol. s r.o. - 31592325 01841 Dubnica nad Váhom, C III 956/10
Dušan Božík FAMILY Trade, spol. s r.o. - 31603424 Majakovského 7 Martin od 23.3.1994  do 6.6.2008
Dušan Božík FAMILY Trade, spol. s r.o. - 31603424 Majakovského 7 Martin od 23.3.1994  do 6.6.2008
Dušan Božík (Zrušený) SIBO, s.r.o. - 35864681 85107 Bratislava-Petržalka, Vígľašská 17
Dušan Božik (Zrušený) CACO ART, s.r.o. - 34151915 01841 Dubnica nad Váhom, Pod hájom 10 - 7
Ing. Dušan Božík Doprastav, a.s. - 31333320
Dušan Božik (Zrušený) JUWEL, s.r.o. - 31610081 01841 Dubnica nad Váhom, C III 956/10
Dušan Božik (Zrušený) FAMILY Trade, spol. s r.o. - 31603424 03601 Martin, Majakovského 7
Dušan Božik FAMILY Trade, spol. s r.o. - 31603424
Dušan Božik FAMILY Trade, spol. s r.o. - 31603424
Dušan Božik FAMILY Trade, spol. s r.o. - 31603424
Dušan Božik FAMILY Trade, spol. s r.o. - 31603424
Dušan Božik FAMILY Trade, spol. s r.o. - 31603424
Dušan Božik (Zrušený) HOTEL DYNAMIC INVEST s. r. o. - 44688113 01841 Dubnica nad Váhom, Pod hájom 956/10
Dušan Božik FAMILY TRADE, s.r.o. - 36694983 03601 Martin, Majakovského 7/3
Dušan Božík SIBO, s.r.o. - 35864681 Vígľašská 17 Bratislava 851 07 od 25.8.2003  do 18.1.2008
Dušan Božík SIBO, s.r.o. - 35864681 Vígľašská 17 Bratislava 851 07 od 25.8.2003  do 18.1.2008
Dušan Božík SIBO, s.r.o. - 35864681 Vígľašská 17 Bratislava 851 07 od 19.1.2008  do 18.1.2008
Ing. Dušan Božík Doprastav, a.s. - 31333320 Račianska 12 Bratislava od 19.9.2003  do 31.5.2007
Ing. Dušan Božík Doprastav, a.s. - 31333320 Račianska 12 Bratislava od 1.6.2007  do 31.5.2007
Dušan Božik RS Centrum, spol. s r.o. Košice - 31720510 Pod Hájom 956/10 Dubnica nad Váhom 018 41 od 31.7.2007  do 31.10.2014
Dušan Božik RS Centrum, spol. s r.o. Košice - 31720510 Pod Hájom 956/10 Dubnica nad Váhom 018 41 od 31.7.2007  do 31.10.2014
Dušan Božik SIEDMA STAVEBNÁ, s.r.o. - 36299430 Pod Hájom 956/18-7 Dubnica nad Váhom od 2.2.1999  do 23.6.2010
Dušan Božik SIEDMA STAVEBNÁ, s.r.o. - 36299430 Pod Hájom 956/18-7 Dubnica nad Váhom od 3.11.1997  do 1.2.1999
Dušan Božik SIEDMA STAVEBNÁ, s.r.o. - 36299430 Pod Hájom 956/18-7 Dubnica nad Váhom od 24.6.2010  do 31.8.2012
Dušan Božik SIEDMA STAVEBNÁ, s.r.o. - 36299430 Pod Hájom 956/18-7 Dubnica nad Váhom od 3.11.1997  do 13.5.2001
Dušan Božik METROSPOL- LEASING, s.r.o. - 31567681 C III 956/10 Dubnica nad Váhom od 17.5.1994  do 25.3.1997
Dušan Božik METROSPOL- LEASING, s.r.o. - 31567681 C III 956/10 Dubnica nad Váhom od 17.5.1994  do 25.3.1997
Dušan Božik URPO spol. s r.o. - 31592325 C III 956/10 Dubnica nad Váhom od 8.3.1994  do 5.12.1995
Dušan Božik URPO spol. s r.o. - 31592325 C III 956/10 Dubnica nad Váhom od 8.3.1994  do 5.12.1995
Dušan Božík PELLIMAX, s.r.o. - 36299201 Pod Hájom 956/10 Dubnica nad Váhom od 6.3.2002  do 24.8.2006
Dušan Božík PELLIMAX, s.r.o. - 36299201 Pod Hájom 956/10 Dubnica nad Váhom od 25.8.2006  do 22.1.2013
Dušan Božik D.I.S. spol. s r.o. - 31597530 C III 956/10 Dubnica nad Váhom od 23.12.1993  do 11.8.1996
Dušan Božik D.I.S. spol. s r.o. - 31597530 C III 956/10 Dubnica nad Váhom od 23.12.1993  do 11.8.1996
Dušan Božik CACO ART, s.r.o. - 34151915 Pod Hájom 956/10 Dubnica nad Váhom od 22.12.1998  do 31.1.2007
Dušan Božik CACO ART, s.r.o. - 34151915 Pod Hájom 956/10 Dubnica nad Váhom od 12.12.1996  do 21.12.1998
Dušan Božik CACO ART, s.r.o. - 34151915 Pod Hájom 956/10 Dubnica nad Váhom od 1.2.2007  do 1.7.2009
Dušan Božik CACO ART, s.r.o. - 34151915 Pod Hájom 956/10 Dubnica nad Váhom od 12.12.1996  do 31.1.2007
Dušan Božik CACO ART, s.r.o. - 34151915 Pod Hájom 956/10 Dubnica nad Váhom od 1.2.2007  do 1.7.2009
Dušan Božik JUWEL, s.r.o. - 31610081 Centrum III. 956/10 Dubnica nad Váhom od 6.7.1994  do 10.5.2007
Dušan Božik JUWEL, s.r.o. - 31610081 Centrum III. 956/10 Dubnica nad Váhom od 6.7.1994  do 10.5.2007
Dušan Božik JUWEL, s.r.o. - 31610081 Centrum III. 956/10 Dubnica nad Váhom od 11.5.2007  do 10.5.2007
Dušan Božik HOTEL DYNAMIC INVEST s. r. o. - 44688113 Pod hájom 956/10 Dubnica nad Váhom 018 41 od 18.3.2009  do 24.3.2010
Dušan Božik HOTEL DYNAMIC INVEST s. r. o. - 44688113 Pod hájom 956/10 Dubnica nad Váhom 018 41 od 25.3.2010  do 24.3.2010
Dušan Božík TATRIMEX, s.r.o. - 34143289 Pod Hájom 956/10 Dubnica nad Váhom 018 41 od 9.12.1998  do 27.5.1999
Dušan Božík TATRIMEX, s.r.o. - 34143289 Pod Hájom 956/10 Dubnica nad Váhom 018 41 od 12.5.1998  do 8.12.1998
Dušan Božík TATRIMEX, s.r.o. - 34143289 Pod Hájom 956/10 Dubnica nad Váhom 018 41 od 8.7.1996  do 11.5.1998
Dušan Božík TATRIMEX, s.r.o. - 34143289 Pod Hájom 956/10 Dubnica nad Váhom 018 41 od 8.7.1996  do 27.5.1999
Dušan Božík LABA, spol. s r.o. - 34147446 C III. 956/10-7 Dubnica nad Váhom 018 41 od 1.10.1997  do 15.4.1999
Dušan Božík LABA, spol. s r.o. - 34147446 C III. 956/10-7 Dubnica nad Váhom 018 41 od 1.10.1997  do 15.4.1999

Zoznam osôb s podobným menom

tracking image