Dušan Švantner, výpis všetkých osôb s týmto menom vo verejných registroch

Celé meno Typ osoby Firma Sídlo Trvanie
Ing. Dušan Švantner SLOVNAFT, a.s. - 31322832 Čsl.armády Brezno od 23.8.1995  do 9.10.1996
Ing. Dušan Švantner SLOVNAFT, a.s. - 31322832 Čsl.armády Brezno od 10.10.1996  do 29.11.1998
Ing. Dušan Švantner FRUCONA SABINOV - F N M s.r.o. v likvidácii - 35682167 Československej armády 28 Brezno 977 01 od 18.1.1996  do 28.9.2000
Ing. Dušan Švantner ISTROCHEM zlučovanie s IČO 34108998, a.s. - 31403450 Čsl. armády 28 Brezno 977 01 od 10.10.1995  do 3.11.1996
Ing. Dušan Švantner ISTROCHEM zlučovanie s IČO 34108998, a.s. - 31403450 Čsl. armády 28 Brezno 977 01 od 4.11.1996  do 29.5.1997
Ing. Dušan Švantner DIRE a.s. - 36031160 Švermova 42 Brezno od 18.9.2003 
Ing. Dušan Švantner DIRE a.s. - 36031160 ČSA 28 Brezno od 14.5.1998  do 27.5.1999
Ing. Dušan Švantner MOSTÁREŇ BREZNO, a.s. "v likvidácii" - 31563040 ČSA 28 Brezno od 30.4.1992  do 14.5.1993
Ing. Dušan Švantner Stredoslovenské strojárne VYHNE, a.s. v likvidácii - 31632394 ČSA 28 Brezno od 7.4.1997  do 20.5.1999
Ing. Dušan Švantner KOVOservis, s.r.o. - 36031003 ČSA 28 Brezno od 30.4.1998  do 22.12.1999
Ing. Dušan Švantner LESY MESTA BREZNO, s.r.o. - 36027537 ČSA 28 Brezno od 22.12.1997  do 1.11.1998
Ing. Dušan Švantner LESY MESTA BREZNO, s.r.o. - 36027537 Švermova 42 Brezno 977 01 od 13.7.2011  do 12.7.2011
Ing. Dušan Švantner LESY MESTA BREZNO, s.r.o. - 36027537 Švermova 42 Brezno 977 01 od 28.3.2007  do 12.7.2011
Ing. Dušan Švantner HOTEL ĎUMBIER, s.r.o. " v likvidácii" - 36027618 ČSA 28 Brezno od 22.12.1997  do 12.1.1999
Ing. Dušan Švantner Tatra Air a.s. "v konkurze" - 36618951 Švermova 42 Brezno 977 01 od 13.4.2006  do 15.1.2007
Ing. Dušan Švantner Tatra Air a.s. "v konkurze" - 36618951 Švermova 42 Brezno 977 01 od 16.1.2007  do 15.1.2007
Ing. Dušan Švantner LVH - Gašparovo, s.r.o. - 36046612 ČSA 28 Brezno od 21.2.2001  do 6.7.2005
Ing. Dušan Švantner NOVOP a.s. - 31562892 ČSA 28 Brezno od 26.9.1996  do 30.8.2010
Ing. Dušan Švantner Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. - 36836567 Švermova 2378/42 Brezno 977 01 od 21.9.2007  do 17.2.2010
Ing. Dušan Švantner Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. - 36836567 Švermova 2378/42 Brezno 977 01 od 18.2.2010  do 17.2.2010
Ing. Dušan Švantner PeHaeS, s.r.o. - 31627943 Švermova 2378/42 Brezno od 8.3.2005  do 22.9.2010
Ing. Dušan Švantner PT ŽILINA, a.s. - 31603998 Čsl. armády 28 Brezno od 4.7.1995  do 24.7.1996
Ing. Dušan Švantner DIRE 2, s.r.o. - 36408778 Švermova 2378/42 Brezno od 3.12.2002  do 28.9.2010
Ing. Dušan Švantner DIRE 2, s.r.o. - 36408778 Švermova 2378/42 Brezno od 3.12.2002  do 18.10.2006
Ing. Dušan Švantner DIRE 2, s.r.o. - 36408778 Švermova 2378/42 Brezno od 19.10.2006  do 18.10.2006
Ing. Dušan Švantner PHS Žilina, a.s. - 31572952 ČSA 28 Brezno od 15.8.1996  do 7.6.1999
Ing. Dušan Švantner (Zrušený) DIRE 2, s.r.o. - 36408778 97701 Brezno, Švermova 42
Ing. Dušan Švantner Slovenská plavba a prístavy a.s. - 35705671 Československej armády 28 Brezno 977 01 od 23.12.1996  do 25.2.1999
Ing. Dušan Švantner STEIN - FNM s.r.o. v likvidácii - 35681331 Československej armády 28 Brezno 977 01 od 8.1.1996  do 14.5.2000
Ing. Dušan Švantner Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - 00151700 ČSA 28 Brezno od 17.9.1997  do 21.12.1998
Ing. Dušan Švantner Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bardejov - 31320155 ČSA 28 Brezno od 15.1.1996  do 10.1.1999
Ing. Dušan Švantner Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bardejov - 31320155 Čsl. armády 28 Brezno od 15.6.1995  do 14.1.1996
Ing. Dušan Švantner Fond národného majetku Slovenskej republiky - 17333768 Československej armády 28 Brezno od 20.4.1995  do 11.3.1997
Ing. Dušan Švantner Fond národného majetku Slovenskej republiky - 17333768 Československej armády 28 Brezno od 12.3.1997  do 11.11.1998
Ing. Dušan Švantner ŽOS Vrútky a.s. - 31615619 ČSA 28 Brezno od 11.4.1995  do 21.5.1995
Ing. Dušan Švantner ŽOS Vrútky a.s. - 31615619 ČSA 28 Brezno od 22.5.1995  do 4.6.1995
Ing. Dušan Švantner OTF a.s. - 31562990 ČSA 28 Brezno od 9.10.1996  do 11.12.1996
Ing. Dušan Švantner FPK Invest, a.s. v konkurze - 31561306 ČSA 28 Brezno od 11.8.1994  do 19.9.1995
Ing. Dušan Švantner SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. - 34144790 Československej armády 28 Brezno od 5.8.1996  do 17.11.1996

Zoznam osôb s podobným menom

tracking image