Haihong Wang, výpis všetkých osôb s týmto menom vo verejných registroch

Celé meno Typ osoby Firma Sídlo Trvanie
Haihong Wang NAN FANG s.r.o. - 35711205 82108 Bratislava-Ružinov, Jégého 220/17
Haihong Wang NAN FANG s.r.o. - 35711205 82108 Bratislava-Ružinov, Jégého 220/17
Haihong Wang NAN FANG s.r.o. - 35711205 od 10.2.2006  do 20.7.2009
Haihong Wang NAN FANG s.r.o. - 35711205 od 21.7.2009  do 18.9.2015
Haihong Wang NAN FANG s.r.o. - 35711205 od 21.7.2009  do 18.9.2015
Haihong Wang NAN FANG s.r.o. - 35711205 od 10.2.2006  do 20.7.2009
Haihong Wang M3 ENERGY s. r. o. - 35746165 Qing Tian Zhejiang od 20.8.2004  do 19.8.2004
Haihong Wang M3 ENERGY s. r. o. - 35746165 Qing Tian Zhejiang od 20.8.2004  do 19.8.2004

Zoznam osôb s podobným menom

tracking image