Igor Jakubík, výpis všetkých osôb s týmto menom vo verejných registroch

Celé meno Typ osoby Firma Sídlo Trvanie
Ing. Igor Jakubík DOPRAVOPROJEKT, a.s. - 31322000 83101 Bratislava, Strážna 12806/9
Ing. Igor Jakubík (Zrušený) DOPRAVOPROJEKT, a.s. - 31322000 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves, Pavla Horova 6846/37
Ing. Igor Jakubík (Zrušený) ITT Slovakia, spoločnosť s ručením obmedzeným - 31620922 97637 Hrochoť, Č. 25
Ing. Igor Jakubík ITT Slovakia, spoločnosť s ručením obmedzeným - 31620922
Ing. Igor Jakubík DOPRAVOPROJEKT, a.s. - 31322000 83101 Bratislava, Strážna 12806/9
Ing. Igor Jakubík (Zrušený) DOPRAVOPROJEKT, a.s. - 31322000 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves, Pavla Horova 6846/37
Ing. Igor Jakubík DOPRAVOPROJEKT, a.s. - 31322000 Strážna 12806/9 Bratislava 831 01 od 20.4.2013 
Ing. Igor Jakubík DOPRAVOPROJEKT, a.s. - 31322000 Pavla Horova 6846/37 Bratislava 841 08 od 20.12.2011  do 19.4.2013
Ing. Igor Jakubík DOPRAVOPROJEKT, a.s. - 31322000 Pavla Horova 6846/37 Bratislava 841 08 od 20.4.2013  do 19.4.2013
Ing. Igor Jakubík (Zrušený) ViaCon SK, s.r.o. - 36720321 84108 Bratislava, P. Horova 31
Ing. Igor Jakubík ViaCon SK, s.r.o. - 36720321 P. Horova 31 Bratislava 841 08 od 30.1.2015  do 21.5.2015
Ing. Igor Jakubík ViaCon SK, s.r.o. - 36720321 P. Horova 31 Bratislava 841 08 od 22.5.2015  do 21.5.2015
Ing. Igor Jakubík, CSc. GEOCONSULT, spol. s r.o. - 31422969 Ladislava Dérera 10 Bratislava 831 01 od 17.5.1999  do 30.4.2004
Ing. Igor Jakubík, CSc. GEOCONSULT, spol. s r.o. - 31422969 Pavla Horova 31 Bratislava 841 08 od 6.9.2007  do 27.6.2014
Ing. Igor Jakubík, CSc. GEOCONSULT, spol. s r.o. - 31422969 Pavla Horova 31 Bratislava 841 08 od 28.6.2014  do 27.6.2014
Ing. Igor Jakubík, CSc. GEOCONSULT, spol. s r.o. - 31422969 Štefana Králika 51 Bratislava 841 08 od 1.5.2004  do 5.9.2007
Ing. Igor Jakubík ITT Slovakia, spoločnosť s ručením obmedzeným - 31620922 25 Hrochoť od 13.11.1995  do 30.3.1999
Ing. Igor Jakubík ITT Slovakia, spoločnosť s ručením obmedzeným - 31620922 25 Hrochoť od 13.11.1995  do 30.3.1999
Ing. Igor Jakubík OBERON - IJ, s.r.o. - 36033065 Hrochoť 25 Banská Bystrica od 16.12.1998  do 12.11.2003
Ing. Igor Jakubík OBERON - IJ, s.r.o. - 36033065 Hrochoť 25 Banská Bystrica od 16.12.1998  do 6.4.2003
Ing. Igor Jakubík OBERON - IJ, s.r.o. - 36033065 Hrochoť 25 Banská Bystrica od 7.4.2003  do 12.11.2003
Ing. Igor Jakubík ARGUS, s.r.o. - 31562124 25 Hrochoť od 11.2.1993  do 10.1.2005
Igor Jakubík VIDAS, s.r.o. - 31601324 Hrochoť 25 Banská Bystrica od 23.2.1994  do 21.1.1998
Ing. Igor Jakubík ENVIRONMAN s.r.o. - 36618730 25 Hrochoť od 13.6.2003  do 19.2.2004
Ing. Igor Jakubík (Zrušený) GEOCONSULT, spol. s r.o. - 31422969 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves, Pavla Horova 31
Ing. Igor Jakubík, CSc. GEOCONSULT, spol. s r.o. - 31422969
Igor Jakubík (Zrušený) ARGUS, s.r.o. - 31562124 97637 Hrochoť 25
Ing. Igor Jakubík Global Trade s.r.o. - 35696613
Ing. Igor Jakubík Global Trade s.r.o. - 35696613
Igor Jakubík WIETTEC s.r.o. - 47568321 97637 Hrochoť, Na Hlinky 25/5
Ing. Igor Jakubík Partners Building spol. s r. o. - 46196544 Pavla Horova 6846/37 Bratislava 841 08 od 1.6.2011  do 28.2.2012
Ing. Igor Jakubík Partners Building spol. s r. o. - 46196544 Pavla Horova 6846/37 Bratislava 841 08 od 4.6.2014  do 30.7.2015
Ing. Igor Jakubík Partners Building spol. s r. o. - 46196544 Pavla Horova 6846/37 Bratislava 841 08 od 1.6.2011  do 28.2.2012
Ing. Igor Jakubík Partners Building spol. s r. o. - 46196544 Pavla Horova 6846/37 Bratislava 841 08 od 29.2.2012  do 28.2.2012
Ing. Igor Jakubík Partners Building spol. s r. o. - 46196544 Pavla Horova 6846/37 Bratislava 841 08 od 4.6.2014  do 30.7.2015
Ing. Igor Jakubík, CSc. Global Trade s.r.o. - 35696613 ul. L. Dérera 10 Bratislava 831 01 od 17.8.1998  do 17.6.2001
Ing. Igor Jakubík, CSc. Global Trade s.r.o. - 35696613 ul. L. Dérera 10 Bratislava 831 01 od 19.8.1996  do 16.8.1998
Ing. Igor Jakubík, CSc. Global Trade s.r.o. - 35696613 ul. L. Dérera 10 Bratislava 831 01 od 19.8.1996  do 19.4.1999
Ing. Igor Jakubík ENVIRONMAN s.r.o. - 36618730 97637 Hrochoť, Na Hlinky 25/5
Ing. Igor Jakubík STAVDORY, a.s. - 35809906 L. Dérera 10 Bratislava 831 01 od 18.4.2001  do 31.7.2012
Ing. Igor Jakubík UNI trading spol. s r.o. - 36040941 25 Hrochoť od 21.2.2002  do 9.2.2004
Ing. Igor Jakubík UNI trading spol. s r.o. - 36040941 25 Hrochoť od 21.2.2002  do 22.1.2004
Ing. Igor Jakubík UNI trading spol. s r.o. - 36040941 25 Hrochoť od 23.1.2004  do 9.2.2004
Ing. Igor Jakubík ELEKTROKARBON a. s. - 31412432 Stredňanská 2731/28 Topoľčany od 28.4.1992  do 11.10.1993

Zoznam osôb s podobným menom

tracking image