Ivan Kováč, výpis všetkých osôb s týmto menom vo verejných registroch

Celé meno Typ osoby Firma Sídlo Trvanie
Ing. Ivan Kováč (Zrušený) LIPTOVSKÉ STROJÁRNE plus, a.s. - 36370827 03101 Liptovský Mikuláš, Kemi 629/7
Ivan Kováč (Zrušený) KOBE, s.r.o. - 35733641 97655 Ľubietová, Č .422
Ing. Ivan Kováč (Zrušený) FALCO SK, s.r.o. - 36046540 96901 Banská Štiavnica, Bratská 1480/3
Ing. Ivan Kováč (Zrušený) SITUM-SK, s.r.o. - 36503568 92101 Piešťany, Brezová 2873/9
Ivan Kováč Neder Job s.r.o. - 35921561 94501 Komárno, Zimná ul. 407/41
Ing. Ivan Kováč (Zrušený) SAFMA, spol. s r.o. - 34097431 92701 Šaľa, Nová 2
Ivan Kováč (Zrušený) ONE SERVICE, s.r.o. - 36005258 97401 Banská Bystrica, Tulská 35
Ing. Ivan Kováč (Zrušený) BEVENEX s r.o. - 31615465 97401 Banská Bystrica, Medená 11
Ivan Kováč HOK, s.r.o. - 31597483 97655 Ľubietová 422
Ing. Ivan Kováč (Zrušený) LIPTOVSKÉ STROJÁRNE plus, a.s. - 36370827 03101 Liptovský Mikuláš, Kemi 629/7
Ivan Kováč KOBE, s.r.o. - 35733641 422 Ľubietová 976 55 od 27.3.1998  do 6.3.2000
Ivan Kováč KOBE, s.r.o. - 35733641 422 Ľubietová 976 55 od 1.12.1997  do 26.3.1998
Ivan Kováč KOBE, s.r.o. - 35733641 422 Ľubietová 976 55 od 1.12.1997  do 6.3.2000
Ivan Kováč Checkee, s.r.o. zlučovanie s IČO: 36 255 670 - 44379803 Na Križovatkách 35/D Bratislava 821 04 od 24.9.2008  do 29.5.2009
Ivan Kováč Checkee, s.r.o. zlučovanie s IČO: 36 255 670 - 44379803 Na Križovatkách 35/D Bratislava 821 04 od 24.9.2008  do 29.5.2009
Ivan Kováč Checkee, s.r.o. zlučovanie s IČO: 36 255 670 - 44379803 Na Križovatkách 35/D Bratislava 821 04 od 30.5.2009  do 29.5.2009
Ivan Kováč ELLITY s. r. o. - 45375437 Domovina 256/13 Zemianske Kostoľany 972 43 od 14.7.2015  do 13.4.2016
Ivan Kováč DUARS, s.r.o. - 36265918 84101 Bratislava IV, Nejedlého 17
Ing. Ivan Kováč BEVENEX s r.o. - 31615465 Medená 5712/11 Banská Bystrica od 23.12.2006  do 22.9.2010
Ing. Ivan Kováč BEVENEX s r.o. - 31615465 Limbova 27 Banská Bystrica od 16.1.2001  do 23.2.2003
Ing. Ivan Kováč BEVENEX s r.o. - 31615465 Medená 5712/11 Banská Bystrica od 24.2.2003  do 22.9.2010
Ing. Ivan Kováč BEVENEX s r.o. - 31615465 Medená 5712/11 Banská Bystrica od 23.9.2010  do 22.9.2010
Ivan Kováč HOK, s.r.o. - 31597483 Tulská 35 Banská Bystrica od 27.11.1996  do 20.12.1998
Ivan Kováč HOK, s.r.o. - 31597483 Tulská 35 Banská Bystrica od 22.12.1993  do 26.11.1996
Ivan Kováč O. K. B. spol. s r.o. "v likvidácii" - 31570305 Tulská 35 Banská Bystrica od 11.3.1993  do 30.10.2003
Ivan Kováč O. K. B. spol. s r.o. "v likvidácii" - 31570305 Tulská 35 Banská Bystrica od 11.9.1992  do 10.3.1993
Ivan Kováč O. K. B. spol. s r.o. "v likvidácii" - 31570305 Tulská 35 Banská Bystrica od 11.9.1992  do 30.10.2003
Ing. Ivan Kováč TAHOS, spol. s r.o. - 36017655 blok KEMI 629/7 Liptovský Mikuláš od 10.2.1997  do 22.2.2005
Ing. Ivan Kováč PRIMA ZDROJ Banská Bystrica, a.s. - 31642098 SNP 15/97 Nová Dubnica od 8.5.1997  do 18.9.1997
Ing. Ivan Kováč FALCO SK, s.r.o. - 36046540 Bratská 3 Banská Štiavnica 969 01 od 10.11.2012  do 22.7.2013
Ing. Ivan Kováč FALCO SK, s.r.o. - 36046540 Bratská 3 Banská Štiavnica od 22.6.2001  do 15.10.2008
Ing. Ivan Kováč FALCO SK, s.r.o. - 36046540 I. Krasku 9 Banská Štiavnica od 15.2.2001  do 21.6.2001
Ing. Ivan Kováč FALCO SK, s.r.o. - 36046540 Bratská 3 Banská Štiavnica od 15.2.2001  do 15.7.2003
Ing. Ivan Kováč FALCO SK, s.r.o. - 36046540 Bratská 3 Banská Štiavnica od 16.7.2003  do 15.10.2008
Ing. Ivan Kováč FALCO SK, s.r.o. - 36046540 Bratská 3 Banská Štiavnica od 16.10.2008  do 15.10.2008
Ivan Kováč (Zrušený) KOBE, s.r.o. - 35733641 97655 Ľubietová, Č .422
Ivan Kováč B.O.S.S. s.r.o. - 31564721 Štúrova 1349 Liptovský Mikuláš od 11.2.2003  do 7.7.2006
Ivan Kováč B.O.S.S. s.r.o. - 31564721 Štúrova 1349 Liptovský Mikuláš od 11.2.2003  do 7.7.2006
Ivan Kováč B.O.S.S. s.r.o. - 31564721 Štúrova 1349 Liptovský Mikuláš od 8.7.2006  do 7.7.2006
Ing. Ivan Kováč B.O.S.S. s.r.o. - 31564721 Štúrova 1349 Liptovský Mikuláš od 8.7.2006  do 3.2.2011
Ivan Kováč YKOV s.r.o. - 46400176 A. S. Puškina 2637/51 Lučenec 984 01 od 26.8.2016  do 25.8.2016
Ivan Kováč YKOV s.r.o. - 46400176 A. S. Puškina 2637/51 Lučenec 984 01 od 25.10.2011  do 25.8.2016
Ivan Kováč REDOSTA - stavebná spoločnosť, s.r.o. - 31570232 Tulská 35 Banská Bystrica od 10.9.1992  do 21.9.1993
Ing. Ivan Kováč MISNET s.r.o. - 36546691 92101 Piešťany, Brezová 9
Ing. Ivan Kováč MISNET s.r.o. - 36546691
Ing. Ivan Kováč MISNET s.r.o. - 36546691
Ivan Kováč (Zrušený) Checkee, s.r.o. zlučovanie s IČO: 36 255 670 - 44379803 82104 Bratislava-Ružinov, Na križovatkách 35/D
Ing. Ivan Kováč L.S. spol. s r.o. - 31638252 Kemi 629/7 Liptovský Hrádok od 4.11.1996  do 14.1.1999
Ing. Ivan Kováč L.S. spol. s r.o. - 31638252 Kemi 629/7 Liptovský Hrádok od 14.3.1996  do 3.11.1996
Ing. Ivan Kováč L.S. spol. s r.o. - 31638252 Kemi 629/7 Liptovský Hrádok od 23.10.1995  do 13.3.1996
Ing. Ivan Kováč LIPTOVSKÉ STROJÁRNE plus, a.s. - 36370827 Podbreziny, Kemi 629/7 Liptovský Mikuláš od 29.4.1997  do 21.7.1997
Ivan Kováč (Zrušený) ELLITY s. r. o. - 45375437 97243 Zemianske Kostoľany, Domovina 256/13
Ing. Ivan Kováč EL - SAT, s.r.o. - 31607144 Kemi 697/7 Liptovský Mikuláš od 20.5.1994  do 24.6.1997
Ing. Ivan Kováč EL - SAT, s.r.o. - 31607144 Kemi 697/7 Liptovský Mikuláš od 20.5.1994  do 24.6.1997
Ing. Ivan Kováč SITUM-SK, s.r.o. - 36503568 Brezová 2873/9 Piešťany od 1.9.2005  do 5.9.2006
Ing. Ivan Kováč SITUM-SK, s.r.o. - 36503568 Brezová 2873/9 Piešťany od 1.9.2005  do 5.9.2006
Ing. Ivan Kováč SITUM-SK, s.r.o. - 36503568 Brezová 2873/9 Piešťany od 6.9.2006  do 5.9.2006
Ing. Ivan Kováč (Zrušený) SEVOTECH spol. s r.o. - 36013561 01851 Nová Dubnica, SNP 15/67
Ivan Kováč BeKo - záhrady s. r. o. - 45477965 98401 Lučenec, Ulica A. S. Puškina 2637/51
Ing. Ivan Kováč S A F E T Y spol. s r.o. - 31409423 92701 Šaľa, Nová 2
Ing. Ivan Kováč (Zrušený) FALCO SK, s.r.o. - 36046540 96901 Banská Štiavnica, Bratská 1480/3
Ing. Ivan Kováč (Zrušený) SITUM-SK, s.r.o. - 36503568 92101 Piešťany, Brezová 2873/9
Ing. Ivan Kováč (Zrušený) DATAGAIN s.r.o. - 31406394 92101 Piešťany, Brezová 9
Ing. Ivan Kováč HABIT, s.r.o. - 34150544 92101 Piešťany, Brezová 2873/9
Ivan Kováč Neder Job s.r.o. - 35921561 94501 Komárno, Zimná ul. 407/41
Ing. Ivan Kováč MIS Žilina, s.r.o. - 36410900 92101 Piešťany, Brezová 9
Ing. Ivan Kováč (Zrušený) SAFMA, spol. s r.o. - 34097431 92701 Šaľa, Nová 2
Ivan Kováč NONAL s. r. o. - 46579877 97243 Zemianske Kostoľany, Domovina 256/13
Ing. Ivan Kováč (Zrušený) PEKONA v.o.s. - 17316979 82107 Bratislava-Vrakuňa, Žitavská 4
Ivan Kováč (Zrušený) ONE SERVICE, s.r.o. - 36005258 97401 Banská Bystrica, Tulská 35
Ivan Kováč (Zrušený) MINI POTRAVINY LP s.r.o. - 47207493 95117 Cabaj-Čápor, Čápor 1350
Ing. Ivan Kováč PNEU MOTOTECHNA, s.r.o. - 36382353 03101 Liptovský Mikuláš, Štúrova 1349/37
Ing. Ivan Kováč DATAGAIN s.r.o. - 31406394 Brezová 9 Piešťany od 18.3.1998  do 8.6.2000
Ivan Kováč (Zrušený) YKOV s.r.o. - 46400176 98401 Lučenec, Ulica A. S. Puškina 2637/51
Ivan Kováč FREISTADT s.r.o. - 46814981 92062 Horné Otrokovce 251
Ing. Ivan Kováč ITS, spol. s r.o. - 31644180 92101 Piešťany, Brezová 2873/9
Ing. Ivan Kováč ITS, spol. s r.o. - 31644180
Ing. Ivan Kováč ITS, spol. s r.o. - 31644180
Ing. Ivan Kováč ITS, spol. s r.o. - 31644180
Ing. Ivan Kováč ITS, spol. s r.o. - 31644180
Ing. Ivan Kováč PEKONA v.o.s. - 17316979 Žitavská 4 Bratislava od 29.4.1991  do 5.2.2013
Ing. Ivan Kováč PNEU MOTOTECHNA, s.r.o. - 36382353 Kemi 629/7 Liptovský Mikuláš - Podbreziny od 2.10.1998  do 14.10.2002
Ing. Ivan Kováč JASNÁ BUNGALOVY, s. r. o. - 44032536 Štúrova 1349/37 Liptovský Mikuláš od 1.4.2008  do 30.12.2015
Ing. Ivan Kováč ITS, spol. s r.o. - 31644180 Brezová 9/2873 Piešťany 921 01 od 14.1.2006  do 29.9.2009
Ing. Ivan Kováč ITS, spol. s r.o. - 31644180 Brezová 9/2873 Piešťany 921 01 od 4.3.2005  do 13.1.2006
Ing. Ivan Kováč ITS, spol. s r.o. - 31644180 Brezová 9 Piešťany od 17.6.2003  do 3.3.2005
Ing. Ivan Kováč ITS, spol. s r.o. - 31644180 Brezová 9 Piešťany od 17.6.2003  do 3.3.2005
Ivan Kováč POWER DISTRIBUTION s.r.o. - 36251879 Brezová 9 Piešťany od 18.11.2002  do 16.7.2004
Ing. Ivan Kováč Váh-výrobné družstvo Šaľa v likvidácii - 00599018 Nitrianska 46 Šaľa od 4.12.1991  do 17.8.1992
Ing. Ivan Kováč SEVOTECH spol. s r.o. - 36013561 SNP 15/67 Nová Dubnica od 20.11.1996  do 19.9.2001
Ing. Ivan Kováč SEVOTECH spol. s r.o. - 36013561 SNP 15/67 Nová Dubnica od 20.9.2001  do 30.6.2004
Ing. Ivan Kováč SEVOTECH spol. s r.o. - 36013561 SNP 15/67 Nová Dubnica od 1.7.2004  do 30.6.2004
Ing. Ivan Kováč S A F E T Y spol. s r.o. - 31409423 ul.Nová č.2 Šaľa od 14.5.1993  do 29.8.2000
Ivan Kováč Roľnícke družstvo v Cíferi - 00207641 Mostová 38 Hrnčiarovce nad Parnou od 7.4.1995  do 7.10.1996
Ivan Kováč Roľnícke družstvo v Cíferi - 00207641 Mostová 20 Hrnčiarovce nad Parnou od 8.10.1996  do 31.5.2004
Ivan Kováč Roľnícke družstvo v Cíferi - 00207641 Mostová 20 Hrnčiarovce nad Parnou od 1.6.2004  do 31.5.2004
Ing. Ivan Kováč HABIT, s.r.o. - 34150544 Brezová 9 Piešťany od 18.8.2003  do 1.2.2005
Ing. Ivan Kováč HABIT, s.r.o. - 34150544 Brezová 9 Piešťany od 24.11.2000  do 17.8.2003
Ing. Ivan Kováč HABIT, s.r.o. - 34150544 Brezová 9 Piešťany od 24.5.1999  do 23.11.2000
Ing. Ivan Kováč HABIT, s.r.o. - 34150544 Brezová 9 Piešťany od 20.11.1996  do 23.5.1999
Ing. Ivan Kováč SAFMA, spol. s r.o. - 34097431 ul. Nová 2 Šaľa od 2.3.1994  do 12.3.1995
Ing. Ivan Kováč SAFMA, spol. s r.o. - 34097431 ul. Nová 2 Šaľa od 2.3.1994  do 12.3.1995
Ing. Ivan Kováč FERLABO spol. s r.o. v likvidácii - 34099280 Štúrova 14 Nitra od 20.5.1998  do 11.1.2010
Ing. Ivan Kováč FERLABO spol. s r.o. v likvidácii - 34099280 Štúrova 14 Nitra od 13.4.1994  do 19.5.1998
Ing. Ivan Kováč FERLABO spol. s r.o. v likvidácii - 34099280 Štúrova 14 Nitra od 13.4.1994  do 19.5.1998
Ing. Ivan Kováč FERLABO spol. s r.o. v likvidácii - 34099280 Štúrova 14 Nitra od 20.5.1998  do 19.2.2004
Ing. Ivan Kováč TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. - 31638759 blok KEMI 629/7 Liptovský Mikuláš od 23.7.1996  do 18.6.2000
Ing. Ivan Kováč TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. - 31638759 blok KEMI 629/7 Liptovský Mikuláš od 19.6.2000  do 4.3.2004
Ing. Ivan Kováč TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. - 31638759 Štúrova 1349/37 Liptovský Mikuláš od 5.3.2004  do 9.3.2007
Ing. Ivan Kováč TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. - 31638759 Štúrova 1349/37 Liptovský Mikuláš 031 01 od 4.2.2010  do 3.2.2010
Ing. Ivan Kováč TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. - 31638759 Štúrova 1349/37 Liptovský Mikuláš 031 01 od 10.3.2007  do 3.2.2010
Ing. Ivan Kováč PharmaServis, s.r.o. - 36536512 Nábrežná 99 Nové Zámky od 24.5.2000  do 17.5.2004
Ing. Ivan Kováč PharmaServis, s.r.o. - 36536512 Detvianska 15 Nové Zámky od 18.5.2004  do 5.10.2009
Ing. Ivan Kováč PharmaServis, s.r.o. - 36536512 Nábrežná 99 Nové Zámky od 24.5.2000  do 17.5.2004
Ivan Kováč ONE SERVICE, s.r.o. - 36005258 Tulská 35 Banská Bystrica od 20.6.1996  do 27.4.2003
Ivan Kováč ONE SERVICE, s.r.o. - 36005258 Tulská 35 Banská Bystrica od 20.6.1996  do 27.4.2003
Ivan Kováč MINI POTRAVINY LP s.r.o. - 47207493 Cabaj-Čápor 1350 Cabaj-Čápor 951 17 od 22.8.2013  do 20.11.2014
Ivan Kováč MINI POTRAVINY LP s.r.o. - 47207493 Cabaj-Čápor 1350 Cabaj-Čápor 951 17 od 22.8.2013  do 20.11.2014
Ivan Kováč MINI POTRAVINY LP s.r.o. - 47207493 Cabaj-Čápor 1350 Cabaj-Čápor 951 17 od 21.11.2014  do 20.11.2014

Zoznam osôb s podobným menom

tracking image