Ján Matúška, výpis všetkých osôb s týmto menom vo verejných registroch

Celé meno Typ osoby Firma Sídlo Trvanie
Ing. Ján Matúška REVIZ-DETVA s.r.o. - 47035242 96212 Detva, Ľ. Zeljenku 1668/8
Ján Matúška (Zrušený) BYTES, s.r.o. - 31596908 96211 Detva, J.Kráľa 29
Ján Matúška (Zrušený) GRIFONGAS, s.r.o. - 36045276 96211 Detva, Hollého 1228/4
Ján Matuška MPMF, družstvo - 47105356 83101 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 40
Ing. Ján Matuška Qenti s.r.o. - 45384771 92101 Piešťany, Hlboká 3023/31
Ing. Ján Matuška (Zrušený) Qenti s.r.o. - 45384771 92101 Piešťany, Hlboká 3023/31
Ing. Ján Matuška (Zrušený) DUO - COMMERCE, spol s r.o. v likvidácii - 31361901 85101 Bratislava-Petržalka, Ševčenkova 8
Ing. Ján Matúška (Zrušený) DKM Agro s. r. o. - 36851612 02601 Dolný Kubín, Na Kopanici 1442
Ján Matúška KOEL s.r.o. - 47920874 98403 Lučenec, Ulica sadová 85/2
Ján Matúška (Zrušený) AMA servis s.r.o. - 36643696 97401 Banská Bystrica, Viestova 17
Jan Matuška (Zrušený) PPD Services s.r.o., organizačná zložka - 45899240 L.A., Jessen Dr., Canada 5212
Jan Matuška Advenio s. r. o. - 36363618 14700 Praha 4, Podolí, Ve svahu 560/3
Ján Matúška E - TRADE a.s. - 35795000 Mlynská 49 Senec 903 01 od 2.10.2008 
Ján Matúška E - TRADE a.s. - 35795000 Bošániho 7 Bratislava 841 01 od 19.5.2004  do 1.10.2008
Ing. Ján Matúška DEMA s.r.o. - 36034282 96212 Detva, Sládkovičova 829/17
Ján Matúška EKONS Bratislava, spol. s r.o. - 35748125 Bošániho 7 Bratislava 841 01 od 3.9.1998  do 17.9.2007
Ján Matúška EKONS Bratislava, spol. s r.o. - 35748125 Bošániho 7 Bratislava 841 01 od 27.5.1998  do 2.9.1998
Ján Matúška EKONS Bratislava, spol. s r.o. - 35748125 Bošániho 7 Bratislava 841 01 od 27.5.1998  do 17.9.2007
Ing. Ján Matúška REVIZ-DETVA s.r.o. - 47035242 96212 Detva, Ľ. Zeljenku 1668/8
Ján Matúška REVIZ-DETVA s.r.o. - 47035242
Ing. Ján Matuška (Zrušený) FTR IN, s.r.o. - 34107657 92101 Piešťany, Hlboká 31
Ing. Ján Matuška FTR IN, s.r.o. - 34107657
Ing. Ján Matuška (Zrušený) POROMONT, s.r.o., "v likvidácii" - 35674202 97101 Prievidza, A.Škarvana 2/50
Ján Matúška Dr. Real s.r.o. - 35867850 Mlynská 49 Senec 903 01 od 8.7.2008  do 20.8.2014
Ján Matúška Dr. Real s.r.o. - 35867850 Bošániho 7 Bratislava 841 01 od 14.9.2004  do 7.7.2008
Ján Matúška Dr. Real s.r.o. - 35867850 Bošániho 7 Bratislava 841 01 od 14.9.2004  do 7.7.2008
Ján Matúška Dr. Real s.r.o. - 35867850 Mlynská 49 Senec 903 01 od 8.7.2008  do 20.8.2014
Ján Matúška Dr. Real s.r.o. - 35867850 Mlynská 49 Senec 903 01 od 21.8.2014  do 20.8.2014
Jan Matuška PPD Services, s.r.o. - 31362168 Ve Svahu 3/560 Praha 4 Česká republika od 25.7.2000  do 1.10.2009
Ing. Ján Matuška NIBACO a.s. - 35682680 Karpatské nám 9 Bratislava 831 06 od 23.1.1996  do 18.8.1997
Ján Matuška JUPITER, s.r.o. "v likvidácii" - 36031321 Moskovská 40 Banská Bystrica od 28.9.1999  do 21.3.2000
Ján Matuška JUPITER, s.r.o. "v likvidácii" - 36031321 Moskovská 40 Banská Bystrica od 26.5.1998  do 27.9.1999
Ján Matúška BYTES, s.r.o. - 31596908 J. Kráľa 29 Detva od 5.10.1998  do 16.1.2008
Ján Matúška BYTES, s.r.o. - 31596908 J. Kráľa 29 Detva od 29.6.1998  do 4.10.1998
Ján Matúška BYTES, s.r.o. - 31596908 J. Kráľa 29 Detva od 27.11.1995  do 28.6.1998
Ján Matúška BYTES, s.r.o. - 31596908 J. Kráľa 29 Detva od 15.12.1993  do 26.11.1995
Ján Matúška BYTES, s.r.o. - 31596908 J. Kráľa 29 Detva od 15.12.1993  do 26.11.1995
Ján Matúška BYTES, s.r.o. - 31596908 J. Kráľa 29 Detva od 27.11.1995  do 2.4.2003
Ján Matúška BYTES, s.r.o. - 31596908 J. Kráľa 29 Detva od 3.4.2003  do 16.1.2008
Ján Matúška BYTES, s.r.o. - 31596908 J. Kráľa 29 Detva od 17.1.2008  do 16.1.2008
Ján Matúška (Zrušený) BYTES, s.r.o. - 31596908 96211 Detva, J.Kráľa 29
Ján Matúška BYTES, s.r.o. - 31596908
Ján Matúška BYTES, s.r.o. - 31596908
Ján Matúška BYTES, s.r.o. - 31596908
Ján Matúška BYTES, s.r.o. - 31596908
Ing. Ján Matúška BYTES, s.r.o. - 31596908
Ján Matúška BYTES, s.r.o. - 31596908
Ján Matúška Poľnohospodárske družstvo Ľuboreč - 30226961 22 Ľuboreč od 24.6.1994  do 12.10.2009
Ján Matúška GRIFONGAS, s.r.o. - 36045276 Hollého 1228/4 Detva od 12.12.2000  do 18.2.2005
Ján Matúška GRIFONGAS, s.r.o. - 36045276 Hollého 1228/4 Detva od 12.12.2000  do 10.9.2003
Ján Matúška GRIFONGAS, s.r.o. - 36045276 Hollého 1228/4 Detva od 11.9.2003  do 18.2.2005
Ján Matúška GRIFONGAS, s.r.o. - 36045276 Hollého 1228/4 Detva od 19.2.2005  do 18.2.2005
Ján Matúška VAMARK s.r.o. - 36637203 Čsl. Armády 239/2 Vidiná 985 59 od 24.1.2006  do 5.3.2009
Ján Matúška VAMARK s.r.o. - 36637203 Čsl. Armády 239/2 Vidiná 985 59 od 27.4.2005  do 23.1.2006
Ján Matúška VAMARK s.r.o. - 36637203 Čsl. Armády 239/2 Vidiná 985 59 od 27.4.2005  do 5.3.2009
Ján Matúška AMA servis s.r.o. - 36643696 Viestova 17 Banská Bystrica 974 01 od 14.12.2005  do 27.2.2007
Ján Matúška AMA servis s.r.o. - 36643696 Viestova 17 Banská Bystrica 974 01 od 14.12.2005  do 27.2.2007
Ján Matúška AMA servis s.r.o. - 36643696 Viestova 17 Banská Bystrica 974 01 od 28.2.2007  do 27.2.2007
Ján Matuška HKM Lučenec, spol.s r.o. - 36027952 J. Kráľa 29 Detva od 31.1.2007  do 30.1.2007
Ján Matuška HKM Lučenec, spol.s r.o. - 36027952 J. Kráľa 29 Detva od 22.12.1997  do 30.1.2007
Ján Matúška B a M 2, s.r.o. - 36626635 96201 Zvolenská Slatina, Družstevná 97/3
Ing. Ján Matúška Agropodnik s.r.o. - 31600387 Odbojárov 1958 - 12/16 Dolný Kubín od 8.2.1994  do 21.3.2000
Ing. Ján Matúška STAVOMAT Dolný Kubín spol. s r.o. - 31578993 Odbojárov 1958/12 Dolný Kubín od 25.1.1993  do 1.2.2008
Ing. Ján Matúška DOK - AGRO, s.r.o. - 36378071 Na Kopanic 1442/23 Dolný Kubín od 13.1.1998  do 7.11.2000
Ing. Ján Matúška DOK - AGRO, s.r.o. - 36378071 Na Kopanic 1442/23 Dolný Kubín od 8.11.2000  do 9.12.2009
Ing. Ján Matúška DOK - AGRO, s.r.o. - 36378071 02601 Dolný Kubín, Na Kopanici 1442/23
Ing. Ján Matúška DOK - AGRO, s.r.o. - 36378071
Ing. Ján Matúška DKM Agro s. r. o. - 36851612 Na Kopanici 1442/23 Dolný Kubín od 30.10.2007  do 26.8.2015
Ing. Ján Matúška DKM Agro s. r. o. - 36851612 Na Kopanici 1442/23 Dolný Kubín od 30.10.2007  do 26.8.2015
Ján Matúška DATANET s. r. o. - 36829234 90301 Senec, Mlynská 49
Ing. Ján Matuška (Zrušený) PORFIX - pórobetón, a.s. - 31562175 97101 Prievidza, A. Škarvana 364/2
Ján Matúška (Zrušený) GRIFONGAS, s.r.o. - 36045276 96211 Detva, Hollého 1228/4
Ján Matuška Bytový podnik mesta Detva v likvidácii - 00591246
Ján Matuška MPMF, družstvo - 47105356 83101 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 40
Ján Matúška JUPITER PLUS s.r.o. - 36046159
Ing. Ján Matuška Qenti s.r.o. - 45384771 92101 Piešťany, Hlboká 3023/31
Ing. Ján Matuška (Zrušený) Qenti s.r.o. - 45384771 92101 Piešťany, Hlboká 3023/31
Ing. Ján Matuška Qenti s.r.o. - 45384771
Ing. Ján Matuška (Zrušený) DUO - COMMERCE, spol s r.o. v likvidácii - 31361901 85101 Bratislava-Petržalka, Ševčenkova 8
Ing. Ján Matuška DUO - COMMERCE, spol s r.o. v likvidácii - 31361901
Ing. Ján Matúška (Zrušený) DKM Agro s. r. o. - 36851612 02601 Dolný Kubín, Na Kopanici 1442
Ján Matúška VAMARK s.r.o. - 36637203 98401 Lučenec, Ulica sadová 85/2
Ing. Ján Matuška (Zrušený) Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. - 00057380 92101 Piešťany, Hlboká 3023/31
Ján Matúška (Zrušený) VIA TRAVEL s.r.o. v likvidácii - 36307131 90301 Senec, Mlynská 49
Ján Matúška (Zrušený) VIA TRAVEL s.r.o. v likvidácii - 36307131 84110 Bratislava-Devín, Bošániho 7
Ján Matúška (Zrušený) VIA FRANCE, s.r.o. - 35680717 84101 Bratislava-Dúbravka, Bošániho 7
Ing. Ján Matuška (Zrušený) PREFA Bytča - Hrabové, a.s. - 31638988 81100 Bratislava-Staré Mesto, Karpatské nám. 9
Ján Matúška KOEL s.r.o. - 47920874 98403 Lučenec, Ulica sadová 85/2
Ján Matúška (Zrušený) AMA servis s.r.o. - 36643696 97401 Banská Bystrica, Viestova 17
Ing. Ján Matuška DUO - COMMERCE, spol s r.o. v likvidácii - 31361901 Ševčenkova 8 Bratislava od 23.11.1993  do 12.4.1994
Ing. Ján Matuška DUO - COMMERCE, spol s r.o. v likvidácii - 31361901 Ševčenkova 8 Bratislava od 23.11.1993  do 12.4.1994
Ing. Ján Matuška (Zrušený) INTEQ s.r.o. - 44132077 92101 Piešťany, Hlboká 3023/31
Ing. Ján Matuška BETTER a.s., v likvidácii - 31651879 Karpatské nám. 9 Bratislava od 30.4.1992  do 2.5.1994
Ján Matúška VIA TRAVEL s.r.o. v likvidácii - 36307131 Bošániho 7 Bratislava 841 01 od 26.11.2004  do 18.9.2007
Ján Matúška VIA TRAVEL s.r.o. v likvidácii - 36307131 Mlynská 49 Senec 903 01 od 19.9.2007  do 16.7.2013
Ján Matúška VIA TRAVEL s.r.o. v likvidácii - 36307131 Bošániho 7 Bratislava 841 01 od 26.11.2004  do 18.9.2007
Ján Matúška VIA TRAVEL s.r.o. v likvidácii - 36307131 Mlynská 49 Senec 903 01 od 19.9.2007  do 16.7.2013
Ján Matúška VIA FRANCE, s.r.o. - 35680717 Bošániho 7 Bratislava 841 01 od 19.11.2005  do 5.9.2008
Ján Matúška VIA FRANCE, s.r.o. - 35680717 Mlynská 49 Senec 903 01 od 6.9.2008  do 9.6.2011
Ján Matúška VIA FRANCE, s.r.o. - 35680717 Mlynská 49 Senec 903 01 od 10.6.2011  do 9.6.2011
Ing. Ján Matuška JEN, s.r.o. - 31623557 Odbojárov 1958/12 Dolný Kubín od 3.2.1995  do 19.5.2003
Ing. Ján Matuška PREFING, spol. s r.o. v likvidácii - 34110968 Karpatské nám. 9 Bratislava od 6.10.1999  do 18.3.2001
Ing. Ján Matuška PREFING, spol. s r.o. v likvidácii - 34110968 Karpatské nám. 9 Bratislava od 29.9.1998  do 5.10.1999
Ing. Ján Matuška PREFING, spol. s r.o. v likvidácii - 34110968 Karpatské nám. 9 Bratislava od 24.8.1995  do 28.9.1998
Ing. Ján Matuška PREFING, spol. s r.o. v likvidácii - 34110968 Karpatské nám. 9 Bratislava od 14.11.1994  do 23.8.1995
Ing. Ján Matuška PREFA Bytča - Hrabové, a.s. - 31638988 Karpatské nám. 9 Bratislava od 3.11.1995  do 12.11.1996
Ing. Ján Matuška Slovpanel a.s. - 31634770 Karpatské nám. 9 Bratislava od 16.8.1995  do 22.5.1996
Ing. Ján Matuška PORFIX - pórobetón, a.s. - 31562175 A. Škarvana 364/2 Prievidza od 26.7.1996  do 30.9.1997
Ing. Ján Matuška Qenti s.r.o. - 45384771 Hlboká 3023/31 Piešťany 921 01 od 3.2.2010  do 14.9.2010
Ing. Ján Matuška Qenti s.r.o. - 45384771 Hlboká 3023/31 Piešťany 921 01 od 15.9.2010  do 14.9.2010
Ing. Ján Matuška STAVOMONTA BB s.r.o. - 36013307 A. Škarvana 364/2 Prievidza od 10.11.1998  do 30.9.2004
Ing. Ján Matuška STAVOMONTA BB s.r.o. - 36013307 A. Škarvana 364/2 Prievidza od 10.11.1998  do 30.9.2004
Ing. Ján Matuška STAVOMONTA BB s.r.o. - 36013307 A. Škarvana 364/2 Prievidza od 1.10.2004  do 30.9.2004
Ing. Ján Matuška Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. - 00057380 Hlboká 3023/31 Piešťany 921 01 od 23.9.2010  do 14.9.2011
Ing. Ján Matuška Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. - 00057380 Hlboká 3023/31 Piešťany 921 01 od 15.9.2011  do 14.9.2011
Ing. Ján Matuška H & G - Holding, spol. s r.o. - 31381901 Hlboká 31 Piešťany 821 01 od 18.1.1995  do 27.11.2000
Ing. Ján Matuška INTEQ s.r.o. - 44132077 Hlboká 3023/31 Piešťany 921 01 od 15.10.2010  do 14.10.2010
Ing. Ján Matuška INTEQ s.r.o. - 44132077 Hlboká 3023/31 Piešťany 921 01 od 8.8.2008  do 14.10.2010
Ján Matuška MPMF, družstvo - 47105356 Stromová 40 Bratislava 831 01 od 22.11.2013 

Zoznam osôb s podobným menom

tracking image