Jaroslav Gajdoš, výpis všetkých osôb s týmto menom vo verejných registroch

Celé meno Typ osoby Firma Sídlo Trvanie
Jaroslav Gajdoš (Zrušený) OBSEC GAS, s.r.o. - 31597246 96237 Kováčová, Štúrova 9/172
Ing. Jaroslav Gajdoš (Zrušený) JMT Group s. r. o. - 45571198 03232 Východná 503
Jaroslav Gajdoš GB TRANS s. r. o. - 44692803 85104 Bratislava-Petržalka, A. Gwerkovej 8
Ing. Jaroslav Gajdoš Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava - 30233291 03244 Liptovská Kokava 141
Ing. Jaroslav Gajdoš (Zrušený) Bonar Geosynthetics, a.s. - 34126023 94911 Nitra, Kmeťova 14
Jaroslav Gajdoš (Zrušený) OBSEC GAS, s.r.o. - 31597246 96237 Kováčová, Štúrova 9/172
Jaroslav Gajdoš (Zrušený) ARABIKA s.r.o. - 46858261 03601 Martin, Thurzova 4059/9
Jaroslav Gajdoš SEVITECH a. s. - 31605052 90041 Rovinka, Rovinka 163
Jaroslav Gajdoš (Zrušený) SYSA plus, spol. s r.o. - 36489395 08001 Prešov, Antna Prídavku 24
Jaroslav Gajdoš (Zrušený) GAMEA INVEST s.r.o. - 35978040 08001 Prešov, Antna Prídavku 24
Jaroslav Gajdoš SEVITECH a. s. - 31605052 Rovinka 163 Rovinka 900 41 od 12.6.2009 
Jaroslav Gajdoš SYSA plus, spol. s r.o. - 36489395 A. Prídavku 24 Prešov 080 01 od 4.12.2003  do 22.10.2009
Jaroslav Gajdoš SYSA plus, spol. s r.o. - 36489395 A. Prídavku 24 Prešov 080 01 od 4.12.2003  do 22.10.2009
Jaroslav Gajdoš SYSA plus, spol. s r.o. - 36489395 A. Prídavku 24 Prešov 080 01 od 23.10.2009  do 22.10.2009
Jaroslav Gajdoš SYSA plus, spol. s r.o. - 36489395 A. Prídavku 24 Prešov 080 01 od 9.12.2009  do 31.5.2011
Jaroslav Gajdoš SYSA plus, spol. s r.o. - 36489395 A. Prídavku 24 Prešov 080 01 od 1.6.2011  do 31.5.2011
Jaroslav Gajdoš Bovex, s.r.o. - 31620841 Antona Prídavka 24 Prešov 080 01 od 26.8.2014  do 25.8.2014
Jaroslav Gajdoš Bovex, s.r.o. - 31620841 Antona Prídavka 24 Prešov 080 01 od 6.4.2011  do 25.8.2014
Jaroslav Gajdoš OBSEC GAS, s.r.o. - 31597246 Štúrova 9/172 Kováčová od 31.7.1998  do 23.4.2010
Jaroslav Gajdoš OBSEC GAS, s.r.o. - 31597246 Štúrova 9/172 Kováčová od 21.12.1993  do 30.7.1998
Jaroslav Gajdoš OBSEC GAS, s.r.o. - 31597246 Štúrova 9/172 Kováčová 962 37 od 24.4.2010  do 16.6.2015
Jaroslav Gajdoš OBSEC GAS, s.r.o. - 31597246 Štúrova 9/172 Kováčová od 26.2.2008  do 16.6.2015
Jaroslav Gajdoš BB Gastro, s.r.o. - 36032352
Jaroslav Gajdoš ARABIKA s.r.o. - 46858261 Thurzova 4059/9 Martin 036 01 od 2.10.2012  do 15.7.2014
Jaroslav Gajdoš ARABIKA s.r.o. - 46858261 Thurzova 4059/9 Martin 036 01 od 16.7.2014  do 15.7.2014
Jaroslav Gajdoš ARABIKA s.r.o. - 46858261 Thurzova 4059/9 Martin 036 01 od 2.10.2012  do 15.7.2014
Jaroslav Gajdoš JPS plus, spol. s r.o. - 36483591 08001 Prešov, Antona Prídavka 4850/24
Jaroslav Gajdoš JPS plus, spol. s r.o. - 36483591
Jaroslav Gajdoš JPS plus, spol. s r.o. - 36483591
Ing. Jaroslav Gajdoš JMT Group s. r. o. - 45571198 503 Východná 032 32 od 25.5.2010  do 1.6.2015
Ing. Jaroslav Gajdoš JMT Group s. r. o. - 45571198 503 Východná 032 32 od 2.6.2015  do 1.6.2015
Ing. Jaroslav Gajdoš JMT Group s. r. o. - 45571198 503 Východná 032 32 od 25.5.2010  do 1.6.2015
Jaroslav Gajdoš GAKO - KALIAREŇ, s.r.o. - 36423769 313 Sklené 038 47 od 20.10.2004  do 19.1.2016
Jaroslav Gajdoš GAKO - KALIAREŇ, s.r.o. - 36423769 313 Sklené 038 47 od 20.10.2004  do 19.8.2014
Jaroslav Gajdoš GAKO - KALIAREŇ, s.r.o. - 36423769 313 Sklené 038 47 od 20.8.2014  do 19.8.2014
Ing. Jaroslav Gajdoš (Zrušený) JMT Group s. r. o. - 45571198 03232 Východná 503
Ing. Jaroslav Gajdoš Poľnohospodárske družstvo V ý c h o d n á - 00195812 503 Východná od 16.4.1997  do 16.5.2002
Ing. Jaroslav Gajdoš Poľnohospodárske družstvo V ý c h o d n á - 00195812 503 Východná od 3.2.2015  do 2.2.2015
Ing. Jaroslav Gajdoš Poľnohospodárske družstvo V ý c h o d n á - 00195812 503 Východná od 17.5.2002  do 2.2.2015
Jaroslav Gajdoš (Zrušený) GAKO - KALIAREŇ, s.r.o. - 36423769 03847 Sklené 313
Jaroslav Gajdoš GAKO - KALIAREŇ, s.r.o. - 36423769
Jaroslav Gajdoš GAKO - KALIAREŇ, s.r.o. - 36423769
Jaroslav Gajdoš GAKO - KALIAREŇ, s.r.o. - 36423769
Jaroslav Gajdoš GAKO - KALIAREŇ, s.r.o. - 36423769
Jaroslav Gajdoš GB TRANS s. r. o. - 44692803 85104 Bratislava-Petržalka, A. Gwerkovej 8
Jaroslav Gajdoš GB TRANS s. r. o. - 44692803
Ing. Jaroslav Gajdoš (Zrušený) Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná - 00629588 03232 Východná 503
Ing. Jaroslav Gajdoš Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava - 30233291 03244 Liptovská Kokava 141
Jaroslav Gajdoš (Zrušený) SIX SENSE, s.r.o. - 36700533 08001 Prešov, Antna Prídavku 24
Ing. Jaroslav Gajdoš (Zrušený) Bonar Geosynthetics, a.s. - 34126023 94911 Nitra, Kmeťova 14
Jaroslav Gajdoš Poľnohospodárske družstvo Ružín - 31668623 31 Malá Lodina od 28.11.1996  do 18.8.2009
Jaroslav Gajdoš Poľnohospodárske družstvo Ružín - 31668623 31 Malá Lodina od 19.8.2009  do 18.8.2009
Jaroslav Gajdoš TEK Invest, a. s. - 47236493 Rovinka 163 Rovinka 900 41 od 23.5.2012  do 2.4.2014
Jaroslav Gajdoš TEK Invest, a. s. - 47236493 Rovinka 163 Rovinka 900 41 od 3.4.2014  do 2.4.2014
Jaroslav Gajdoš JPS plus, spol. s r.o. - 36483591 A. Prídavku 24 Prešov od 4.2.2003  do 19.1.2005
Jaroslav Gajdoš Agrodružstvo Ľubovec - 31730264 31 Malá Lodina od 4.7.1996  do 9.8.2013
Ing. Jaroslav Gajdoš Bonar Geosynthetics, a.s. - 34126023 Kmeťova 14 Nitra od 20.6.2002  do 2.7.2004

Zoznam osôb s podobným menom

tracking image