Jozef Sýkora, výpis všetkých osôb s týmto menom vo verejných registroch

Celé meno Typ osoby Firma Sídlo Trvanie
Jozef Sýkora (Zrušený) KOŠICKÝ PIVOVAR, a.s. - 31720536 04011 Košice-Sídlisko KVP, Zombova 11
Ing. Jozef Sýkora (Zrušený) JOGASTAV, s.r.o. - 36198510 04481 Kysak 346
Jozef Sýkora (Zrušený) SYDE-EXPORT a.s. - 36198102 04011 Košice-Sídlisko KVP, Zombova 11
Jozef Sýkora (Zrušený) Slovak Hologram Impression spol.s r.o. - 35712171 81100 Bratislava I, Višňová 9
Jozef Sýkora (Zrušený) FENIX BAU, s.r.o. - 36353167 91304 Kostolná-Záriečie, Kostolná Záriečie 222
Jozef Sýkora FENIX BAU, s.r.o. - 36353167
Jozef Sýkora FENIX BAU, s.r.o. - 36353167
Jozef Sýkora FENIX BAU, s.r.o. - 36353167
Jozef Sýkora (Zrušený) PERKINS SK a.s. - 36183253 04011 Košice-Sídlisko KVP, Zombova 11
Jozef Sýkora DEXTO REAL s.r.o. - 36354155
Jozef Sýkora (Zrušený) ERES, a.s. - 36295400 91101 Trenčín, Rybárska 7381/2
Jozef Sýkora ERES, a.s. - 36295400
Jozef Sýkora (Zrušený) Rusticana BB, s.r.o. - 43890334 97701 Banská Bystrica, Jegorovova 14072/29A
Jozef Sýkora Rusticana BB, s.r.o. - 43890334
Jozef Sýkora STEEL COLOR TECHNOLOGY, s.r.o. - 36567582 94901 Nitra, Tr. A. Hlinku 605/21
Jozef Sykora CASSPOS, a.s. - 31721648 04011 Košice-Západ, Narcisova 9
Jozef Sýkora (Zrušený) CASSPOS, a.s. - 31721648 04011 Košice-Sídlisko KVP, Zombova 11
Ing. Jozef Sýkora (Zrušený) IGEP - Inžiniering, geológia, prieskum, s.r.o. - 36752754 04481 Kysak 346
Jozef Sýkora (Zrušený) KOŠICKÝ PIVOVAR, a.s. - 31720536 04011 Košice-Sídlisko KVP, Zombova 11
Ing. Jozef Sýkora Lutila, s.r.o. - 46142673 04481 Kysak 346
Ing. Jozef Sýkora OVD Print spol. s r.o. - 35764741 Kuklovská 5 Bratislava 841 04 od 15.2.2008  do 19.9.2013
Jozef Sýkora OVD Print spol. s r.o. - 35764741 Višňová 9 Bratislava 831 01 od 23.4.1999  do 14.2.2008
Ing. Jozef Sýkora OVD Print spol. s r.o. - 35764741 Višňová 9 Bratislava 831 01 od 23.4.1999  do 14.2.2008
Jozef Sýkora OVD Print spol. s r.o. - 35764741 Višňová 9 Bratislava 831 01 od 23.4.1999  do 14.2.2008
Jozef Sýkora OVD Print spol. s r.o. - 35764741 Višňová 9 Bratislava 831 01 od 15.2.2008  do 14.2.2008
Jozef Sýkora (Zrušený) Rusticana ZV, s.r.o. - 43889841 97701 Banská Bystrica, Jegorovova 14072/29A
Jozef Sýkora Rusticana ZV, s.r.o. - 43889841
Jozef Sýkora (Zrušený) SYDE, spol. s r.o. - 36182192 04022 Košice-Dargovských hrdinov, Zombova 11
Jozef Sýkora (Zrušený) Cass Reality a.s. - 31702287 04011 Košice-Sídlisko KVP, Zombova 11
Jozef Sýkora Rusticana BB, s.r.o. - 43890334 Jegorovova 14072/29A Banská Bystrica 974 01 od 18.1.2008  do 28.3.2012
Jozef Sýkora Rusticana BB, s.r.o. - 43890334 Jegorovova 14072/29A Banská Bystrica 974 01 od 18.1.2008  do 28.3.2012
Jozef Sýkora Rusticana BB, s.r.o. - 43890334 Jegorovova 14072/29A Banská Bystrica 974 01 od 29.3.2012  do 28.3.2012
Jozef Sýkora Rusticana ZV, s.r.o. - 43889841 Jegorovova 14072/29A Banská Bystrica 974 01 od 7.1.2008  do 26.3.2012
Jozef Sýkora Rusticana ZV, s.r.o. - 43889841 Jegorovova 14072/29A Banská Bystrica 974 01 od 7.1.2008  do 26.3.2012
Jozef Sýkora Rusticana ZV, s.r.o. - 43889841 Jegorovova 14072/29A Banská Bystrica 974 01 od 27.3.2012  do 26.3.2012
Ing. Jozef Sýkora Fakultná nemocnica Trenčín, štátna príspevková organizácia - 00610470
Jozef Sýkora Gastro Rusticana, s.r.o. - 46117806 Jegorovova 14072/29A Banská Bystrica 974 01 od 21.4.2011  do 29.3.2012
Jozef Sýkora Gastro Rusticana, s.r.o. - 46117806 Jegorovova 14072/29A Banská Bystrica 974 01 od 30.3.2012  do 29.3.2012
Jozef Sýkora Gastro Rusticana, s.r.o. - 46117806 Jegorovova 14072/29A Banská Bystrica 974 01 od 21.4.2011  do 29.3.2012
Jozef Sýkora Rusticana, s.r.o. - 36619850 Rázusova 65 Brezno 977 01 od 14.6.2006  do 4.12.2008
Jozef Sýkora Rusticana, s.r.o. - 36619850 Rázusova 65 Brezno 977 01 od 7.6.2006  do 4.12.2008
Jozef Sýkora Rusticana, s.r.o. - 36619850 Rázusova 65 Brezno 977 01 od 5.12.2008  do 4.12.2008
Jozef Sýkora ZVT s.r.o. zlučovanie s IČO 36182192 - 31633188 Zombová 11 Košice od 9.4.2001  do 17.3.2014
Jozef Sýkora ZVT s.r.o. zlučovanie s IČO 36182192 - 31633188 Zombová 11 Košice od 18.7.1995  do 8.4.2001
Jozef Sýkora ZVT s.r.o. zlučovanie s IČO 36182192 - 31633188 Zombová 11 Košice od 18.7.1995  do 8.4.2001
Jozef Sýkora ZVT s.r.o. zlučovanie s IČO 36182192 - 31633188 Zombová 11 Košice od 9.4.2001  do 22.5.2014
Ing. Jozef Sýkora (Zrušený) JOGASTAV, s.r.o. - 36198510 04481 Kysak 346
Jozef Sýkora PERKINS SK a.s. - 36183253 Zombova 11 Košice od 18.3.1998  do 11.1.2012
Ing. Jozef Sýkora OVD Print spol. s r.o. - 35764741 81104 Bratislava-Staré Mesto, Kysucká 1
Jozef Sýkora (Zrušený) OVD Print spol. s r.o. - 35764741 83101 Bratislava III, Višňová 9
Ing. Jozef Sýkora MARGO, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii - 31692338 č.d. 281 Kysak od 27.5.1997  do 25.8.1998
Ing. Jozef Sýkora MARGO, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii - 31692338 č.d. 281 Kysak od 27.5.1997  do 25.8.1998
Jozef Sykora CASSPOS, a.s. - 31721648 Narcisova 9 Košice 040 11 od 15.3.2013 
Jozef Sykora CASSPOS, a.s. - 31721648 Narcisova 9 Košice 040 11 od 18.8.2010  do 14.3.2013
Jozef Sykora CASSPOS, a.s. - 31721648 Narcisova 9 Košice 040 11 od 15.3.2013  do 14.3.2013
Jozef Sýkora CASSPOS, a.s. - 31721648 Zombova 11 Košice od 16.2.1996  do 31.1.2001
Jozef Sýkora CASSPOS, a.s. - 31721648 Zombova 11 Košice od 1.2.2001  do 17.8.2010
Jozef Sýkora CASSPOS, a.s. - 31721648 Zombova 11 Košice od 18.8.2010  do 17.8.2010
Ing. Jozef Sýkora IGEP - Inžiniering, geológia, prieskum, s.r.o. - 36752754 Kysak 346 Kysak 044 81 od 10.1.2008  do 1.7.2013
Ing. Jozef Sýkora IGEP - Inžiniering, geológia, prieskum, s.r.o. - 36752754 Kysak 346 Kysak 044 81 od 10.1.2008  do 1.7.2013
Jozef Sýkora KOŠICKÝ PIVOVAR, a.s. - 31720536 Zombova 11 Košice od 30.1.1996  do 27.11.1996
Jozef Sýkora SYDE, spol. s r.o. - 36182192 Zombova 11 Košice od 21.10.2009  do 9.8.2011
Jozef Sýkora SYDE, spol. s r.o. - 36182192 Zombova 11 Košice od 13.10.1998  do 20.10.2009
Jozef Sýkora SYDE, spol. s r.o. - 36182192 Zombova 11 Košice od 29.1.1998  do 12.10.1998
Jozef Sýkora SYDE, spol. s r.o. - 36182192 Zombova 11 Košice od 29.1.1998  do 9.8.2011
Jozef Sýkora SYDE, spol. s r.o. - 36182192 Zombova 11 Košice od 10.8.2011  do 9.8.2011
Jozef Sýkora Cass Reality a.s. - 31702287 Zombova 11 Košice od 23.8.1999  do 30.12.2001
Jozef Sýkora Banské stavby s.r.o. - 44702680 346 Kysak 044 81 od 30.6.2016  do 29.6.2016
Jozef Sýkora Banské stavby s.r.o. - 44702680 346 Kysak 044 81 od 22.8.2009  do 29.6.2016
Ing. Jozef Sýkora IKARIJA IMK, spol. s r.o. - 31726062 04481 Kysak, Kysak 346
Jozef Sýkora (Zrušený) Rusticana, s.r.o. - 36619850 97701 Brezno, Razusova 976/65
Jozef Sýkora (Zrušený) ZVT s.r.o. zlučovanie s IČO 36182192 - 31633188 04011 Košice-Lorinčík, Zombová 11
Jozef Sýkora (Zrušený) REGATEL spol. s r.o. - 34152962 91930 Jaslovské Bohunice, Č. 334
Jozef Sýkora (Zrušený) SYDE-EXPORT a.s. - 36198102 04011 Košice-Sídlisko KVP, Zombova 11
Jozef Sýkora SYDE-EXPORT a.s. - 36198102
Jozef Sýkora SYDE-EXPORT a.s. - 36198102
Jozef Sýkora SYDE-EXPORT a.s. - 36198102
Jozef Sýkora SYDE-EXPORT a.s. - 36198102
Jozef Sýkora SYDE-EXPORT a.s. - 36198102
Jozef Sýkora BMS Bojnanský, s.r.o. - 36546941
Ing. Jozef Sýkora (Zrušený) Meričian s.r.o. - 36599255 04011 Košice-Západ, Popradská 36
Jozef Sýkora LEON NITRA, s.r.o. - 36523097
Jozef Sýkora LEON NITRA, s.r.o. - 36523097
Jozef Sýkora LEON NITRA, s.r.o. - 36523097
Jozef Sýkora (Zrušený) ABOVIAREAL a.s. Košice - 36185949 04011 Košice-Sídlisko KVP, Zombova 11
Ing. Jozef Sýkora LIBERTAX, s. r. o. - 46014501
Ing. Jozef Sýkora REVPLYN, spol. s r.o. - 36503223 84103 Bratislava-Lamač, Studenohorská 18/2073
Jozef Sýkora REVPLYN, spol. s r.o. - 36503223 05801 Poprad, Uherova 2909/29
Jozef Sýkora (Zrušený) Slovak Hologram Impression spol.s r.o. - 35712171 81100 Bratislava I, Višňová 9
Ing. Jozef Sýkora "GASTAV, s.r.o." - 36176176 04481 Kysak 346
Ing. Jozef Sýkora (Zrušený) "GASTAV, s.r.o." - 36176176 04481 Kysak, Č.d .281
Ing. Jozef Sýkora (Zrušený) "GASTAV, s.r.o." - 36176176 04481 Kysak 346
Jozef Sýkora Kuriér S+S, s.r.o. - 47716355 95301 Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 56
Jozef Sýkora Kuriér S+S, s.r.o. - 47716355 95301 Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 56
Ing. Jozef Sýkora H & S medisys spol. s r. o. - 31327575 Višňova 9 Bratislava od 6.7.1992  do 2.4.2008
Ing. Jozef Sýkora H & S medisys spol. s r. o. - 31327575 Višňova 9 Bratislava od 6.7.1992  do 2.4.2008
Ing. Jozef Sýkora BODING, s.r.o. - 31719422 04481 Kysak 346
Jozef Sýkora LURAD, s. r. o. - 36834696
Jozef Sýkora (Zrušený) FENIX SLOVAKIA, s. r. o. - 44639988 91304 Kostolná-Záriečie 222
Ing. Jozef Sýkora (Zrušený) IGEP KE, s.r.o. - 46136436 04481 Kysak 346
Ing. Jozef Sýkora SERVIS SK s.r.o. - 36602540 346 Kysak 044 81 od 25.1.2006  do 14.7.2007
Ing. Jozef Sýkora SERVIS SK s.r.o. - 36602540 346 Kysak 044 81 od 25.1.2006  do 14.7.2007
Ing. Jozef Sýkora SERVIS SK s.r.o. - 36602540 346 Kysak 044 81 od 15.7.2007  do 14.7.2007
Jozef Sýkora SLOVRES a.s. - 36022101 Ludmanská 1 Košice 040 01 od 2.2.2007 
Jozef Sýkora SLOVRES a.s. - 36022101 Zombova 11 Košice od 22.11.2002  do 1.2.2007
Jozef Sýkora V.L.K., spol. s r.o. - 36197301 Zombova 11 Košice od 15.3.2000  do 28.7.2003
Jozef Sýkora V.L.K., spol. s r.o. - 36197301 Zombova 11 Košice od 15.3.2000  do 28.7.2003
Jozef Sýkora MARIETA PRO FITNESS s.r.o. - 36208744 Zombova 11 Košice od 21.8.2001  do 21.5.2003
Ing. Jozef Sýkora EKOZDROJE, s.r.o. - 36617199 346 Kysak 044 81 od 5.7.2006  do 12.3.2007
Ing. Jozef Sýkora EKOZDROJE, s.r.o. - 36617199 346 Kysak 044 81 od 5.7.2006  do 12.3.2007
Ing. Jozef Sýkora EKOZDROJE, s.r.o. - 36617199 346 Kysak 044 81 od 13.3.2007  do 12.3.2007
Jozef Sýkora SYDE-EXPORT a.s. - 36198102 Zombova 11 Košice od 22.5.2014  do 21.5.2014
Jozef Sýkora SYDE-EXPORT a.s. - 36198102 Zombova 11 Košice od 25.4.2000  do 21.5.2014
Jozef Sýkora ABOVIAREAL a.s. Košice - 36185949 Zombova 11 Košice od 17.8.1999  do 10.2.2004
Jozef Sýkora ABOVIAREAL a.s. Košice - 36185949 Zombova 11 Košice od 14.8.1998  do 16.8.1999
Ing. Jozef Sýkora GERONT SK s.r.o. - 36598003 346 Kysak 044 81 od 24.2.2006  do 14.8.2007
Jozef Sýkora MILT spol. s r.o. - 44702728 Kysak 346 Kysak 044 81 od 20.8.2009  do 24.8.2010
Jozef Sýkora MILT spol. s r.o. - 44702728 Kysak 346 Kysak 044 81 od 25.8.2010  do 24.8.2010
Ing. Jozef Sýkora IGEP KE, s.r.o. - 46136436 Kysak 346 Kysak 044 81 od 19.4.2011  do 1.7.2013
Ing. Jozef Sýkora IGEP KE, s.r.o. - 46136436 Kysak 346 Kysak 044 81 od 19.4.2011  do 1.7.2013
Ing. Jozef Sýkora ZTS Výskumno-vývojový ústav Martin, a.s. - 00490792 M.R.Štefánika 12 Vrútky od 9.5.1994  do 3.11.1998
Jozef Sýkora FENIX SLOVAKIA, s. r. o. - 44639988 22 Kostolná Záriečie 913 04 od 17.3.2009  do 10.1.2013
Jozef Sýkora FENIX SLOVAKIA, s. r. o. - 44639988 22 Kostolná Záriečie 913 04 od 17.3.2009  do 11.8.2011
Jozef Sýkora FENIX SLOVAKIA, s. r. o. - 44639988 22 Kostolná Záriečie 913 04 od 12.8.2011  do 11.8.2011
Jozef Sýkora FENIX BAU, s.r.o. - 36353167 222 Kostolná Záriečie 913 04 od 11.4.2006  do 10.2.2009
Jozef Sýkora FENIX BAU, s.r.o. - 36353167 222 Kostolná Záriečie 913 04 od 11.2.2009  do 10.2.2009
Jozef Sýkora FENIX BAU, s.r.o. - 36353167 222 Kostolná Záriečie 913 04 od 11.4.2006  do 10.2.2009
Jozef Sýkora ERES, a.s. - 36295400 Mateja Bela 2441/39 Trenčín 911 08 od 17.3.2011  do 6.2.2014
Jozef Sýkora ERES, a.s. - 36295400 Mateja Bela 2441/39 Trenčín 911 08 od 7.2.2014  do 6.2.2014
Jozef Sýkora ERES, a.s. - 36295400 Rybárska 7381/2 Trenčín 911 01 od 7.2.2014  do 18.3.2015
Jozef Sýkora ERES, a.s. - 36295400 Rybárska 7381/2 Trenčín 911 01 od 19.3.2015  do 18.3.2015
Jozef Sýkora ERES, a.s. - 36295400 Rybárska 7381 Trenčín 911 01 od 10.8.2016  do 9.8.2016
Jozef Sýkora ERES, a.s. - 36295400 Rybárska 7381 Trenčín 911 01 od 19.3.2015  do 9.8.2016
Jozef Sýkora MATADOR Industries, a. s. - 31632301 Sad kapitána Nálepku 49/10-26 Nová Dubnica od 26.7.2001  do 1.7.2003
Jozef Sýkora MATADOR Industries, a. s. - 31632301 Sad kapitána Nálepku 49/10-26 Nová Dubnica 018 51 od 24.6.2006  do 21.6.2011
Jozef Sýkora MATADOR Industries, a. s. - 31632301 Sad kapitána Nálepku 49/10-26 Nová Dubnica 018 51 od 22.6.2011  do 21.6.2011
Jozef Sýkora MATADOR Industries, a. s. - 31632301 Sad kapitána Nálepku 49/10-26 Nová Dubnica od 2.7.2003  do 23.6.2006
Jozef Sýkora MATADOR Industries, a. s. - 31632301 Sad kapitána Nálepku 49/10-26 Nová Dubnica od 24.6.2006  do 23.6.2006
Jozef Sýkora MATADOR Industries, a. s. - 31632301 Sad kpt. Nálepku 49/10-26 Nová Dubnica 018 51 od 28.7.2016  do 27.7.2016
Jozef Sýkora MATADOR Industries, a. s. - 31632301 Sad kpt. Nálepku 49/10-26 Nová Dubnica 018 51 od 22.6.2011  do 27.7.2016
Jozef Sýkora BETOSPOL a.s. - 31412416 55/23 Leopoldov od 28.4.1992  do 25.5.1993
Jozef Sýkora m.a.x.x., s.r.o. - 36350982 L. Novomeského 2672/5 Trenčín 911 08 od 25.1.2006  do 30.1.2010
Jozef Sýkora m.a.x.x., s.r.o. - 36350982 L. Novomeského 2672/5 Trenčín 911 08 od 25.1.2006  do 30.1.2010
Jozef Sýkora SYMAD spol. s r. o. - 31102816 Hlohovská 55 Leopoldov od 29.11.1991  do 30.3.1995
Jozef Sýkora SYMAD spol. s r. o. - 31102816 Hlhovská 55 Leopoldov od 5.4.1993  do 18.5.1998
Jozef Sýkora REGATEL spol. s r.o. - 34152962 334 Jaslovské Bohunice od 29.12.2003  do 24.11.2006
Jozef Sýkora REGATEL spol. s r.o. - 34152962 334 Jaslovské Bohunice od 25.11.2006  do 24.11.2006
Ing. Jozef Sýkora Slovak Hologram Impression spol.s r.o. - 35712171 Višňová 9 Bratislava 831 01 od 5.3.1997  do 31.5.2001
Jozef Sýkora Slovak Hologram Impression spol.s r.o. - 35712171 Višňová 9 Bratislava 831 01 od 5.3.1997  do 31.5.2001
Jozef Sýkora Slovak Hologram Impression spol.s r.o. - 35712171 Višňová 9 Bratislava od 5.3.1997  do 31.5.2001
Jozef Sýkora Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice - 00207896 144 Jaslovské Bohunice od 26.10.1993  do 2.6.1996
Jozef Sýkora Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice - 00207896 č. 144 Jaslovské Bohunice od 3.6.1996  do 5.10.2006
Jozef Sýkora Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice - 00207896 Hlavná Jaslovce 144/40 Jaslovské Bohunice 919 30 od 6.10.2006  do 16.6.2011
Jozef Sýkora Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice - 00207896 Hlavná Jaslovce 144/40 Jaslovské Bohunice 919 30 od 17.6.2011  do 16.6.2011
Jozef Sýkora Poľnohospodárske družstvo Mlynica - 00199761 22 Mlynica od 21.4.1993  do 29.7.1997
Ing. Jozef Sýkora JOGASTAV, s.r.o. - 36198510 346 Kysak od 23.5.2000  do 16.6.2002
Ing. Jozef Sýkora JOGASTAV, s.r.o. - 36198510 346 Kysak od 23.5.2000  do 16.6.2002
Ing. Jozef Sýkora Meričian s.r.o. - 36599255 Popradská 36 Košice 040 01 od 17.11.2006  do 18.11.2009
Ing. Jozef Sýkora Meričian s.r.o. - 36599255 Popradská 36 Košice 040 01 od 17.11.2006  do 18.11.2009
Ing. Jozef Sýkora Meričian s.r.o. - 36599255 Popradská 36 Košice 040 01 od 19.11.2009  do 18.11.2009
Jozef Sýkora STAVARD, a.s. - 31721672 Zombova 11 Košice od 16.2.1996  do 31.3.2003
Ing. Jozef Sýkora "GASTAV, s.r.o." - 36176176 346 Kysak od 19.11.2001  do 27.6.2002
Ing. Jozef Sýkora "GASTAV, s.r.o." - 36176176 č.d.281 Kysak od 26.8.1998  do 18.8.1999
Ing. Jozef Sýkora "GASTAV, s.r.o." - 36176176 č.d.281 Kysak od 12.8.1997  do 25.8.1998
Ing. Jozef Sýkora "GASTAV, s.r.o." - 36176176 346 Kysak od 19.11.2001  do 27.6.2002
Ing. Jozef Sýkora "GASTAV, s.r.o." - 36176176 č.d.281 Kysak od 12.8.1997  do 18.8.1999
Jozef Sýkora BMS Bojnanský, s.r.o. - 36546941 Tr. A. Hlinku 21 Nitra od 16.4.2002  do 19.4.2004
Jozef Sýkora BMS Bojnanský, s.r.o. - 36546941 Tr. A. Hlinku 21 Nitra od 20.4.2004  do 19.4.2004
Ing. Jozef Sýkora TAMY, s.r.o. - 36569046 346 Kysak 044 81 od 15.4.2004  do 21.3.2006
Ing. Jozef Sýkora TAMY, s.r.o. - 36569046 346 Kysak 044 81 od 15.4.2004  do 21.3.2006
Ing. Jozef Sýkora TAMY, s.r.o. - 36569046 346 Kysak 044 81 od 22.3.2006  do 21.3.2006
Ing. Jozef Sýkora JANIPA, s.r.o. - 36206989 346 Kysak 044 81 od 21.5.2003  do 19.4.2005
Ing. Jozef Sýkora JANIPA, s.r.o. - 36206989 346 Kysak 044 81 od 21.5.2003  do 19.4.2005
Ing. Jozef Sýkora JANIPA, s.r.o. - 36206989 346 Kysak 044 81 od 20.4.2005  do 19.4.2005

Zoznam osôb s podobným menom

tracking image