Martin Dolník, výpis všetkých osôb s týmto menom vo verejných registroch

Celé meno Typ osoby Firma Sídlo Trvanie
JUDr. Martin Dolník (Zrušený) MINIMARBLE, s.r.o. - 36849189 01302 Kotrčiná Lúčka 117
JUDr. Martin Dolník SK DREVO, s.r.o. - 36640743 01302 Kotrčiná Lúčka 117
JUDr. Martin Dolník (Zrušený) SORENT, s. r. o. - 44004451 01302 Kotrčiná Lúčka 117
JUDr. Martin Dolník (Zrušený) MONDEO, s. r. o. - 36405167 01302 Kotrčiná Lúčka 117
JUDr. Martin Dolník (Zrušený) MINIMARBLE, s.r.o. - 36849189 01302 Kotrčiná Lúčka 117
JUDr. Martin Dolník KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s. - 36746762 01302 Kotrčiná Lúčka 117
JUDr. Martin Dolník (Zrušený) agunis, s. r. o. - 44596367 01302 Kotrčiná Lúčka 117
JUDr. Martin Dolník (Zrušený) EMU elektro s.r.o. - 36867322 01302 Kotrčiná Lúčka 117
JUDr. Martin Dolník (Zrušený) PANTA RHEI - SKK, s.r.o. - 36733261 01302 Kotrčiná Lúčka 117
JUDr. Martin Dolník PANTA RHEI - SKK, s.r.o. - 36733261 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 1.2.2007  do 9.2.2007
JUDr. Martin Dolník PANTA RHEI - SKK, s.r.o. - 36733261 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 10.2.2007  do 9.2.2007
JUDr. Martin Dolník Greenhill consulting, s.r.o. - 36682799 Kotrčná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 4.10.2006  do 28.12.2006
JUDr. Martin Dolník Greenhill consulting, s.r.o. - 36682799 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 4.10.2006  do 28.12.2006
JUDr. Martin Dolník Greenhill consulting, s.r.o. - 36682799 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 29.12.2006  do 28.12.2006
JUDr. Martin Dolník (Zrušený) Greenhill consulting, s.r.o. - 36682799 01302 Kotrčiná Lúčka 117
JUDr. Martin Dolník Greenhill consulting, s.r.o. - 36682799
Ing. Martin Dolník KODOL, s.r.o. - 36677248 Rajčianska 38 Bratislava 821 07 od 1.10.2006  do 22.12.2008
Ing. Martin Dolník KODOL, s.r.o. - 36677248 Rajčianska 38 Bratislava 821 07 od 1.10.2006  do 22.12.2008
Ing. Martin Dolník KODOL, s.r.o. - 36677248 Rajčianska 38 Bratislava 821 07 od 23.12.2008  do 22.12.2008
JUDr. Martin Dolník MINIMARBLE, s.r.o. - 36849189 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 22.11.2007  do 4.3.2009
JUDr. Martin Dolník MINIMARBLE, s.r.o. - 36849189 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 19.10.2007  do 21.11.2007
JUDr. Martin Dolník MINIMARBLE, s.r.o. - 36849189 Kotrčina Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 19.10.2007  do 4.3.2009
JUDr. Martin Dolník MINIMARBLE, s.r.o. - 36849189 Kotrčina Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 5.3.2009  do 4.3.2009
JUDr. Martin Dolník EMU elektro s.r.o. - 36867322 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 16.3.2010  do 22.3.2012
JUDr. Martin Dolník EMU elektro s.r.o. - 36867322 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 16.3.2010  do 22.3.2012
JUDr. Martin Dolník EMU elektro s.r.o. - 36867322 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 23.3.2012  do 22.3.2012
JUDr. Martin Dolník Gilárd United s.r.o. - 36853771 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 22.11.2007  do 19.5.2008
JUDr. Martin Dolník PROPERTY COMPANY, s.r.o. - 36639567 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 16.7.2005  do 26.8.2005
JUDr. Martin Dolník PROPERTY COMPANY, s.r.o. - 36639567 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 16.7.2005  do 26.8.2005
JUDr. Martin Dolník PROPERTY COMPANY, s.r.o. - 36639567 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 27.8.2005  do 26.8.2005
JUDr. Martin Dolník WSL Partner s.r.o. zlučovanie s IČO 47104953 - 36699021 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 7.6.2008  do 29.12.2008
JUDr. Martin Dolník SK DREVO, s.r.o. - 36640743 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 31.8.2005  do 14.9.2005
JUDr. Martin Dolník SK DREVO, s.r.o. - 36640743 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 15.9.2005  do 14.9.2005
JUDr. Martin Dolník SK DREVO, s.r.o. - 36640743 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 31.8.2005  do 14.9.2005
JUDr. Martin Dolník EU projekty, s.r.o. - 36689599 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 21.10.2006  do 28.11.2006
JUDr. Martin Dolník EU projekty, s.r.o. - 36689599 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 21.10.2006  do 28.11.2006
JUDr. Martin Dolník EU projekty, s.r.o. - 36689599 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 29.11.2006  do 28.11.2006
JUDr. Martin Dolník VPS Development, s. r. o. - 43801889 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 24.11.2007  do 24.8.2012
JUDr. Martin Dolník SORENT, s. r. o. - 44004451 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 15.11.2008  do 2.8.2012
JUDr. Martin Dolník SORENT, s. r. o. - 44004451 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 27.10.2010  do 2.8.2012
JUDr. Martin Dolník Mookait s. r. o. v likvidácii - 36857874 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 15.4.2008  do 13.2.2009
JUDr. Martin Dolník Mookait s. r. o. v likvidácii - 36857874 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 15.4.2008  do 3.3.2011
Mgr. Martin Dolník MD Technologies, s.r.o. - 36053457 117 Kotrčiná Lúčka od 28.3.2002  do 6.9.2016
Mgr. Martin Dolník MD Technologies, s.r.o. - 36053457 117 Kotrčiná Lúčka od 7.9.2016  do 6.9.2016
Mgr. Martin Dolník MD Technologies, s.r.o. - 36053457 117 Kotrčiná Lúčka od 28.3.2002  do 6.9.2016
JUDr. Martin Dolník TRUA, s.r.o. - 31622216 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 18.4.2008  do 4.2.2011
JUDr. Martin Dolník BRAXTON FACTORING, s.r.o. - 35744405 Kotrčina Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 30.6.2007  do 11.11.2008
JUDr. Martin Dolník BRAXTON FACTORING, s.r.o. - 35744405 Kotrčina Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 12.11.2008  do 11.11.2008
JUDr. Martin Dolník Honett club s. r. o. - 43816118 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 14.11.2007  do 10.12.2007
JUDr. Martin Dolník Honett club s. r. o. - 43816118 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 14.11.2007  do 10.12.2007
JUDr. Martin Dolník Honett club s. r. o. - 43816118 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 11.12.2007  do 10.12.2007
JUDr. Martin Dolník AKELA, s.r.o. - 36021105 Kotrčiná Lúka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 14.12.2007  do 9.12.2008
JUDr. Martin Dolník agunis, s. r. o. - 44596367 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 14.2.2009  do 6.3.2009
JUDr. Martin Dolník agunis, s. r. o. - 44596367 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 14.2.2009  do 6.3.2009
JUDr. Martin Dolník agunis, s. r. o. - 44596367 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 7.3.2009  do 6.3.2009
Ing. Martin Dolník (Zrušený) KODOL, s.r.o. - 36677248 82107 Bratislava-Vrakuňa, Rajčianska 38
JUDr. Martin Dolník Top Print, s.r.o. - 36406295 117 Kotrčiná Lúčka od 16.4.2004  do 4.2.2009
JUDr. Martin Dolník SK DREVO, s.r.o. - 36640743 01302 Kotrčiná Lúčka 117
Ing. Martin Dolník MADOL, s.r.o. - 35971347 82107 Bratislava-Vrakuňa, Rajčianska 5091/38
Ing. Martin Dolník MADOL, s.r.o. - 35971347
JUDr. Martin Dolník (Zrušený) EU projekty, s.r.o. - 36689599 01302 Kotrčiná Lúčka 117
JUDr. Martin Dolník (Zrušený) MARBLE, s.r.o. - 36684121 01302 Kotrčiná Lúčka 117
JUDr. Martin Dolník (Zrušený) SORENT, s. r. o. - 44004451 01302 Kotrčiná Lúčka 117
JUDr. Martin Dolník (Zrušený) ENERGITHERM SLOVAKIA, s.r.o. - 43819648 01302 Kotrčiná Lúčka 117
JUDr. Martin Dolník (Zrušený) MONDEO, s. r. o. - 36405167 01302 Kotrčiná Lúčka 117
JUDr. Martin Dolník Compass Vacation Club, s.r.o. - 36740659 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 16.2.2007  do 7.11.2007
JUDr. Martin Dolník Compass Vacation Club, s.r.o. - 36740659 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 8.11.2007  do 7.11.2007
Mgr. Martin Dolník (Zrušený) MD Technologies, s.r.o. - 36053457 01302 Kotrčiná Lúčka 117
JUDr. Martin Dolník SPORTIF, a. s. v likvidácii - 35882271 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 20.5.2005  do 19.5.2005
JUDr. Martin Dolník SPORTIF, a. s. v likvidácii - 35882271 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 2.2.2004  do 19.5.2005
JUDr. Martin Dolník MARBLE, s.r.o. - 36684121 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 6.10.2006  do 22.12.2006
JUDr. Martin Dolník MARBLE, s.r.o. - 36684121 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 6.10.2006  do 22.12.2006
JUDr. Martin Dolník MARBLE, s.r.o. - 36684121 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 23.12.2006  do 22.12.2006
JUDr. Martin Dolník (Zrušený) Honett club s. r. o. - 43816118 01302 Kotrčiná Lúčka 117
JUDr. Martin Dolník SLAVIA CAPITAL Services, a.s. - 35881399 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 6.2.2004  do 21.4.2005
JUDr. Martin Dolník SLAVIA CAPITAL Services, a.s. - 35881399 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 22.4.2005  do 21.4.2005
JUDr. Martin Dolník ENERGITHERM SLOVAKIA, s.r.o. - 43819648 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 15.11.2007  do 8.2.2008
JUDr. Martin Dolník ENERGITHERM SLOVAKIA, s.r.o. - 43819648 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 15.11.2007  do 8.2.2008
JUDr. Martin Dolník ENERGITHERM SLOVAKIA, s.r.o. - 43819648 Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 9.2.2008  do 8.2.2008
JUDr. Martin Dolník EURO - MINERÁL, a.s. - 36026484 117 Kotrčiná Lúčka od 1.3.2006  do 27.6.2006
JUDr. Martin Dolník EURO - MINERÁL, a.s. - 36026484 117 Kotrčiná Lúčka od 28.6.2006  do 11.10.2013
JUDr. Martin Dolník EURO - MINERÁL, a.s. - 36026484 117 Kotrčiná Lúčka od 12.10.2013  do 11.10.2013
JUDr. Martin Dolník PROPERTY INVESTMENT SLOVAKIA, s.r.o. - 36639559 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 16.7.2005  do 14.11.2005
JUDr. Martin Dolník PROPERTY INVESTMENT SLOVAKIA, s.r.o. - 36639559 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 16.7.2005  do 14.11.2005
JUDr. Martin Dolník PROPERTY INVESTMENT SLOVAKIA, s.r.o. - 36639559 117 Kotrčiná Lúčka 013 02 od 15.11.2005  do 14.11.2005
JUDr. Martin Dolník MONDEO, s. r. o. - 36405167 117 Kotrčiná Lúčka od 14.11.2002  do 13.11.2003
JUDr. Martin Dolník MONDEO, s. r. o. - 36405167 117 Kotrčiná Lúčka od 14.11.2002  do 13.11.2003

Zoznam osôb s podobným menom

tracking image