Mikuláš Danci, výpis všetkých osôb s týmto menom vo verejných registroch

Celé meno Typ osoby Firma Sídlo Trvanie
Mikuláš Danci MADIP INVESTMENT s. r. o. - 45375020 94501 Komárno, Elektrárenská cesta 3145/12
Mikuláš Danci (Zrušený) AMNA GROUP a.s. - 44953712 96205 Komárno, Ul. Gen. Klapku 3900/8
Ing. Mikuláš Danci OK mat s. r. o. - 47002859 94501 Komárno, Elektrárenská cesta 3145/12
Mikuláš Danci MADIP INVESTMENT s. r. o. - 45375020 94501 Komárno, Elektrárenská cesta 3145/12
Mikuláš Danci BAUSYSTEM, s.r.o. - 43850278 94501 Komárno, Gen.Klapku 3900/8
Mikuláš Danci EU - COMM s. r. o. - 45376468 Elektrárenská cesta 3145/2 Komárno 945 01 od 5.2.2013  do 4.2.2013
Mikuláš Danci EU - COMM s. r. o. - 45376468 Elektrárenská cesta 3145/2 Komárno 945 01 od 15.2.2012  do 4.2.2013
Mikuláš Danci (Zrušený) KOM - SPRAV, s.r.o. - 44405456 94501 Komárno, Gen.Klapku 3900/8
Ing. Mikuláš Danci MIGUP, s.r.o. - 50049101 94501 Komárno, Elektrárenská cesta 3145/12
Mikuláš Danci ELEKTRO GROUP BD, s.r.o. - 36366749 94501 Komárno, Gen.Klapku 3900/18
Mikuláš Danci (Zrušený) BAUSPOL, s.r.o. - 36559784 94501 Komárno, Družstevná 834/3
Mikuláš Danci (Zrušený) AMNA GROUP a.s. - 44953712 96205 Komárno, Ul. Gen. Klapku 3900/8
Mikuláš Danci (Zrušený) CORSICA a.s. - 43844791 94501 Komárno, Gen.Klapku 3900/8
Mikuláš Danci AMNA GROUP a.s. - 44953712 Gen. Klapku 3900/8 Komárno 945 01 od 4.11.2009  do 25.6.2010
Mikuláš Danci AMNA GROUP a.s. - 44953712 Gen. Klapku 3900/8 Komárno 945 01 od 26.6.2010  do 25.6.2010
Mikuláš Danci CORSICA a.s. - 43844791 gen. Klapku 8/3900 Komárno 945 01 od 29.11.2007  do 22.7.2015
Mikuláš Danci CORSICA a.s. - 43844791 gen. Klapku 8/3900 Komárno 945 01 od 23.7.2015  do 22.7.2015
Mikuláš Danci DISTRA s.r.o. - 35872438 Družstevná 3/78 Komárno 945 01 od 14.3.2006  do 31.5.2006
Mikuláš Danci BAUSYSTEM, s.r.o. - 43850278 gen. Klapku 8/3900 Komárno 945 01 od 29.11.2007  do 17.3.2010
Mikuláš Danci BAUSYSTEM, s.r.o. - 43850278 gen. Klapku 8/3900 Komárno 945 01 od 18.3.2010  do 17.3.2010
Mikuláš Danci BAUSYSTEM, s.r.o. - 43850278 gen. Klapku 8/3900 Komárno 945 01 od 29.11.2007  do 17.3.2010
Mikuláš Danci Real ML, s.r.o. - 35915056 Družstevná 834/3 Komárno 945 01 od 31.12.2004  do 30.7.2008
Mikuláš Danci Real ML, s.r.o. - 35915056 Ul. Gen. Klapku 8/3900 Komárno 945 01 od 31.7.2008  do 2.2.2010
Mikuláš Danci Real ML, s.r.o. - 35915056 Družstevná 834/3 Komárno 945 01 od 31.12.2004  do 30.7.2008
Mikuláš Danci Real ML, s.r.o. - 35915056 Ul. Gen. Klapku 8/3900 Komárno 945 01 od 3.2.2010  do 2.2.2010
Mikuláš Danci Real ML, s.r.o. - 35915056 Ul. Gen. Klapku 8/3900 Komárno 945 01 od 31.7.2008  do 2.2.2010
Mikuláš Danci KOM - SPRAV, s.r.o. - 44405456 Gen. Klapku 3900/8 Komárno 945 01 od 24.9.2008  do 2.7.2015
Mikuláš Danci KOM - SPRAV, s.r.o. - 44405456 Gen. Klapku 3900/8 Komárno 945 01 od 24.9.2008  do 2.7.2015
Mikuláš Danci ELEKTRO GROUP BD, s.r.o. - 36366749 gen. Klapku 8/3900 Komárno 945 01 od 7.6.2006  do 26.2.2010
Mikuláš Danci ELEKTRO GROUP BD, s.r.o. - 36366749 gen. Klapku 8/3900 Komárno 945 01 od 27.2.2010  do 26.2.2010
Mikuláš Danci ELEKTRO GROUP BD, s.r.o. - 36366749 gen. Klapku 8/3900 Komárno 945 01 od 7.6.2006  do 26.2.2010
Mikuláš Danci BAUSPOL, s.r.o. - 36559784 Ul. gen. Klapku 3900/8 Komárno 945 01 od 14.12.2006  do 23.7.2010
Mikuláš Danci BAUSPOL, s.r.o. - 36559784 Družstevná 834/3 Komárno 945 01 od 7.5.2004  do 13.12.2006
Mikuláš Danci BAUSPOL, s.r.o. - 36559784 Družstevná 834/3 Komárno 945 01 od 7.5.2004  do 13.12.2006
Mikuláš Danci BAUSPOL, s.r.o. - 36559784 Ul. gen. Klapku 3900/8 Komárno 945 01 od 14.12.2006  do 23.7.2010
Mikuláš Danci BAUSPOL, s.r.o. - 36559784 Ul. gen. Klapku 3900/8 Komárno 945 01 od 24.7.2010  do 23.7.2010

Zoznam osôb s podobným menom

tracking image