Peter Kubala, výpis všetkých osôb s týmto menom vo verejných registroch

Celé meno Typ osoby Firma Sídlo Trvanie
Peter Kubala (Zrušený) KB HOLZ, spol. s r.o. - 36414077 01001 Žilina, Dadanova 3387/13
Ing. Peter Kubala GEXON s. r. o. - 50443160 85101 Bratislava-Petržalka, Tupolevova 1008/10
Peter Kubala JPM Transport s.r.o. - 36610402 01015 Žilina, Dadanová 3387/13
Peter Kubala (Zrušený) SUNRISE studio s. r. o. - 35930136 85101 Bratislava V, Tupolevova 10
Peter Kubala JPM Logistic, s.r.o. - 36441384 01015 Žilina, Dadanova 3387/13
Peter Kubala (Zrušený) NOISEPOISONFESTIVAL s.r.o. - 46516867 03481 Lisková 111
Peter Kubala Kstudio, s.r.o. - 45665796
Peter Kubala (Zrušený) KB HOLZ, spol. s r.o. - 36414077 01001 Žilina, Dadanova 3387/13
Peter Kubala (Zrušený) PEMISTAV, s.r.o. - 44790236 01304 Stráža 145
Ing. Peter Kubala Gora Slovakia, spol. s r.o. - 36786926 91701 Trnava, V. Clementisa 6643/35
Ing. Peter Kubala (Zrušený) BUKÓZA HOLDING, a.s. - 36450847 85101 Bratislava-Petržalka, Tupolevova 1008/10
Ing. Peter Kubala GEXON s. r. o. - 50443160 85101 Bratislava-Petržalka, Tupolevova 1008/10
Ing. Peter Kubala GEXON s. r. o. - 50443160
Peter Kubala KUBALASTAV, s.r.o. - 36772089 83103 Bratislava-Nové Mesto, Robotnícka 20/9
Peter Kubala KUBALASTAV, s.r.o. - 36772089
Mgr. Peter Kubala VIDEONICS, s.r.o. - 36242080
Ing. Peter Kubala PT AGRO a.s. - 35706619 Tupolevova 10 Bratislava od 9.3.1999  do 12.7.1999
Peter Kubala BYTTHERMSTAV, s.r.o. - 36380261
Peter Kubala BYTTHERMSTAV, s.r.o. - 36380261
Ing. Peter Kubala SUNRISE studio s. r. o. - 35930136 Tupolevova 10 Bratislava 851 01 od 13.4.2005  do 14.11.2005
Ing. Peter Kubala SUNRISE studio s. r. o. - 35930136 Tupolevova 10 Bratislava 851 01 od 13.4.2005  do 14.11.2005
Ing. Peter Kubala SUNRISE studio s. r. o. - 35930136 Tupolevova 10 Bratislava 851 01 od 15.11.2005  do 14.11.2005
Ing. Peter Kubala MVPP, a.s. - 43807305 Tupolevova 10 Bratislava 851 01 od 4.6.2013  do 3.6.2013
Ing. Peter Kubala MVPP, a.s. - 43807305 Tupolevova 10 Bratislava 851 01 od 3.2.2010  do 3.6.2013
Peter Kubala Trnavapap, spol. s r.o. - 36262404 V. Clementisa 6643/35 Trnava 917 01 od 7.9.2005  do 12.6.2007
Peter Kubala Trnavapap, spol. s r.o. - 36262404 V. Clementisa 6643/35 Trnava 917 01 od 7.9.2005  do 12.6.2007
Peter Kubala Trnavapap, spol. s r.o. - 36262404 V. Clementisa 6643/35 Trnava 917 01 od 13.6.2007  do 12.6.2007
Ing. Peter Kubala DCA REAL, s.r.o. - 47756454
Peter Kubala JPM Transport s.r.o. - 36610402 01015 Žilina, Dadanová 3387/13
Peter Kubala JPM Transport s.r.o. - 36610402
Peter Kubala (Zrušený) SUNRISE studio s. r. o. - 35930136 85101 Bratislava V, Tupolevova 10
Ing. Peter Kubala SUNRISE studio s. r. o. - 35930136
Ing. Peter Kubala ISTRAG spol. s r.o. - 44099703 85101 Bratislava, Tupolevova 10
Peter Kubala KB HOLZ, spol. s r.o. - 36414077 Dadanová 3387/13 Žilina od 28.10.2003  do 10.8.2006
Peter Kubala KB HOLZ, spol. s r.o. - 36414077 Dadanová 3387/13 Žilina od 28.10.2003  do 10.8.2006
Peter Kubala KB HOLZ, spol. s r.o. - 36414077 Dadanová 3387/13 Žilina od 11.8.2006  do 10.8.2006
Peter Kubala PEMISTAV, s.r.o. - 44790236 Stráža 145 Stráža 013 04 od 25.6.2009  do 14.5.2014
Peter Kubala PEMISTAV, s.r.o. - 44790236 Stráža 145 Stráža 013 04 od 15.5.2014  do 14.5.2014
Peter Kubala PEMISTAV, s.r.o. - 44790236 Stráža 145 Stráža 013 04 od 25.6.2009  do 14.5.2014
Peter Kubala VAMSTAV spol. s r.o. - 31577865 01015 Žilina, Dadanova 3387/13
Peter Kubala JPM Logistic, s.r.o. - 36441384 01015 Žilina, Dadanova 3387/13
Peter Kubala JPM Logistic, s.r.o. - 36441384
Ing. Peter Kubala (Zrušený) SOFT CAKE BAKERY, a.s. - 36236764 85101 Bratislava-Petržalka, Tupolevova 1008/10
Peter Kubala NOISEPOISONFESTIVAL s.r.o. - 46516867 111 Lisková 034 81 od 26.1.2012  do 17.2.2016
Peter Kubala NOISEPOISONFESTIVAL s.r.o. - 46516867 111 Lisková 034 81 od 26.1.2012  do 17.2.2016
Peter Kubala WinTech, s.r.o. - 46579036 02303 Zborov nad Bystricou 446
Peter Kubala (Zrušený) NOISEPOISONFESTIVAL s.r.o. - 46516867 03481 Lisková 111
Ing. Peter Kubala DCA REALITY s.r.o. - 46608869
Peter Kubala BESK, s.r.o. - 36430811
Peter Kubala BESK, s.r.o. - 36430811
Ing. Peter Kubala (Zrušený) BUKÓZA ENERGO, a. s. - 43806643 85101 Bratislava-Petržalka, Tupolevova 1008/10
Ing. Peter Kubala Passenger Advisory s. r. o. - 47320702 85101 Bratislava-Petržalka, Tupolevova 10
Peter Kubala MIPE Invest, s.r.o. - 36837075
Peter Kubala MIPE Invest, s.r.o. - 36837075
Peter Kubala VOMS, s.r.o. - 36372072 01015 Žilina, Dadanova 3387/13
Peter Kubala (Zrušený) VOMS, s.r.o. - 36372072 01015 Žilina, Dadanova 3387/13
Ing. Peter Kubala FOX group s.r.o. - 35887290 85101 Bratislava-Petržalka, Tupolevova 10
Ing. Peter Kubala FOX group s.r.o. - 35887290
Ing. Peter Kubala Tikal Advisory s. r. o. - 47617047 85101 Bratislava-Petržalka, Tupolevova 1008/10
Ing. Peter Kubala Tikal Advisory s. r. o. - 47617047
Ing. Peter Kubala Tikal Consulting s. r. o. - 35979836 85101 Bratislava-Petržalka, Tupolevova 1008/10
Ing. Peter Kubala Tikal Consulting s. r. o. - 35979836
Ing. Peter Kubala Priemyselná banka, akciová spoločnosť Košice v skratke: PB, a.s. Košice - 00619108 Tupolevova 10 Bratislava od 31.3.2003  do 28.12.2003
Ing. Peter Kubala KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group - 35709600 Tupolevova 10 Bratislava od 15.3.1999  do 5.4.1999
Ing. Peter Kubala Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. - 35914921 Tupolevova 1008/10 Bratislava 851 01 od 4.11.2006  do 22.1.2007
Ing. Peter Kubala Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. - 35914921 Tupolevova 1008/10 Bratislava 851 01 od 23.1.2007  do 22.1.2007
Ing. Peter Kubala Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. - 35914921 Tupolevova 10 Bratislava 851 01 od 23.1.2007  do 25.11.2010
Ing. Peter Kubala Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. - 35914921 Tupolevova 10 Bratislava 851 01 od 26.11.2010  do 25.11.2010
Ing. Peter Kubala FOX group s.r.o. - 35887290 Tupolevova 10 Bratislava 851 01 od 25.5.2004  do 14.6.2011
Ing. Peter Kubala FOX group s.r.o. - 35887290 Tupolevova 10 Bratislava 851 01 od 15.6.2011  do 14.6.2011
Ing. Peter Kubala FOX group s.r.o. - 35887290 Tupolevova 10 Bratislava 851 01 od 25.5.2004  do 14.6.2011
Ing. Peter Kubala Tikal Consulting s. r. o. - 35979836 Tupolevova 10 Bratislava 851 01 od 16.2.2006 
Peter Kubala MP-GROUP spol., s.r.o. - 46364749 Za Vŕškom 694 Nižná 027 43 od 29.9.2011  do 4.12.2012
Peter Kubala MP-GROUP spol., s.r.o. - 46364749 Za Vŕškom 694 Nižná 027 43 od 29.9.2011  do 4.12.2012
Peter Kubala MP-GROUP spol., s.r.o. - 46364749 Za Vŕškom 694 Nižná 027 43 od 5.12.2012  do 4.12.2012
Peter Kubala VOMS, s.r.o. - 36372072 Dadanová 3387/13 Žilina 010 01 od 7.6.2006  do 18.6.2010
Peter Kubala VOMS, s.r.o. - 36372072 Dadanová 3387/13 Žilina 010 01 od 7.6.2006  do 18.6.2010
Peter Kubala VOMS, s.r.o. - 36372072 Dadanová 3387/13 Žilina 010 01 od 19.6.2010  do 18.6.2010
Peter Kubala M-H . SK, s.r.o. - 46335757 27 Terchová 013 06 od 9.9.2011  do 27.12.2013
Peter Kubala M-H . SK, s.r.o. - 46335757 27 Terchová 013 06 od 28.12.2013  do 27.12.2013
Peter Kubala M-H . SK, s.r.o. - 46335757 27 Terchová 013 06 od 9.9.2011  do 27.12.2013
Ing. Peter Kubala NORMA TRNAVA, spol. s r.o. - 36228133 V. Clementisa 35 Trnava 917 01 od 5.11.2004  do 28.12.2005
Ing. Peter Kubala NORMA TRNAVA, spol. s r.o. - 36228133 V. Clementisa 35 Trnava 917 01 od 22.4.2004  do 28.12.2005
Ing. Peter Kubala NORMA TRNAVA, spol. s r.o. - 36228133 V. Clementisa 35 Trnava 917 01 od 29.12.2005  do 28.12.2005
Ing. Peter Kubala Gora Slovakia, spol. s r.o. - 36786926 V. Clementisa 6643/35 Trnava 917 01 od 1.7.2010  do 30.11.2010
Peter Kubala Gora Slovakia, spol. s r.o. - 36786926 V. Clementisa 6643/35 Trnava 917 01 od 11.6.2007  do 30.6.2010
Peter Kubala Gora Slovakia, spol. s r.o. - 36786926 V. Clementisa 6643/35 Trnava 917 01 od 3.7.2007  do 30.6.2010
Ing. Peter Kubala SOFT CAKE BAKERY, a.s. - 36236764 Tupolevova 1008/10 Bratislava - Petržalka od 20.8.2002  do 14.9.2006
Ing. Peter Kubala DCA REALITY s.r.o. - 46608869 Tupolevova 10 Bratislava 851 01 od 31.3.2012  do 12.5.2014
Ing. Peter Kubala BUKÓZA Export-Import, a.s. - 36445266 Tupolevova 1008/10 Bratislava 851 01 od 13.9.2007  do 29.5.2008
Ing. Peter Kubala BUKÓZA Export-Import, a.s. - 36445266 Tupolevova 1008/10 Bratislava 851 01 od 30.5.2008  do 29.5.2008
Ing. Peter Kubala BUKÓZA PREGLEJKA a.s. v konkurze - 36446289 Tupolevova 1008/10 Bratislava 851 01 od 13.9.2007  do 27.5.2008
Ing. Peter Kubala BUKÓZA PREGLEJKA a.s. v konkurze - 36446289 Tupolevova 1008/10 Bratislava 851 01 od 28.5.2008  do 27.5.2008
Ing. Peter Kubala BUKÓZA HOLDING, a.s. - 36450847 Tupolevova 1008/10 Bratislava 851 01 od 12.9.2007  do 27.5.2008
Ing. Peter Kubala BUKÓZA HOLDING, a.s. - 36450847 Tupolevova 1008/10 Bratislava 851 01 od 28.5.2008  do 27.5.2008
Ing. Peter Kubala BUKOCEL, a.s. - 36445461 Tupolevova 1008/10 Bratislava 851 01 od 13.9.2007  do 29.5.2008
Ing. Peter Kubala BUKOCEL, a.s. - 36445461 Tupolevova 1008/10 Bratislava 851 01 od 30.5.2008  do 29.5.2008
Ing. Peter Kubala BUKÓZA ENERGO, a. s. - 43806643 Tupolevova 1008/10 Bratislava 851 01 od 10.11.2007  do 27.5.2008
Ing. Peter Kubala BUKÓZA ENERGO, a. s. - 43806643 Tupolevova 1008/10 Bratislava 851 01 od 28.5.2008  do 27.5.2008
Ing. Peter Kubala BUKÓZA PÍLA, a.s. - 36445452 Tupolevova 1008/10 Bratislava 851 01 od 19.9.2007  do 29.5.2008
Ing. Peter Kubala BUKÓZA PÍLA, a.s. - 36445452 Tupolevova 1008/10 Bratislava 851 01 od 30.5.2008  do 29.5.2008

Zoznam osôb s podobným menom

tracking image