Peter Spodniak, výpis všetkých osôb s týmto menom vo verejných registroch

Celé meno Typ osoby Firma Sídlo Trvanie
Peter Spodniak (Zrušený) GRANDIS, v.o.s. - v likvidácii - 31421369 93401 Levice, Textilná 13
Ing. Peter Spodniak (Zrušený) KAČORKA, s. r. o. - 31595049 96301 Krupina, Sencovka 1662/18
Peter Spodniak POWER BATTERY, s.r.o. - 47335009 97411 Banská Bystrica, Ďumbierska 1413/2
Peter Spodniak (Zrušený) POWER BATTERY, s.r.o. - 47335009 97411 Banská Bystrica, Ďumbierska 2
Peter Spodniak (Zrušený) DOMFI, s.r.o. - 44749376 98053 Lehota nad Rimavicou, Zapač 155
Peter Spodniak (Zrušený) GRANDIS, v.o.s. - v likvidácii - 31421369 93401 Levice, Textilná 13
Peter Spodniak GRANDIS, v.o.s. - v likvidácii - 31421369
Peter Spodniak GRANDIS, v.o.s. - v likvidácii - 31421369
Peter Spodniak GRANDIS, v.o.s. - v likvidácii - 31421369
Peter Spodniak GRANDIS, v.o.s. - v likvidácii - 31421369
Peter Spodniak GRANDIS, v.o.s. - v likvidácii - 31421369
Peter Spodniak GRANDIS, v.o.s. - v likvidácii - 31421369
Peter Spodniak GRANDIS, v.o.s. - v likvidácii - 31421369
Peter Spodniak GRANDIS, v.o.s. - v likvidácii - 31421369
Peter Spodniak 4TIP s.r.o. - 36622605 Ďumbierka ul 2 Banská Bystrica od 19.12.2003  do 16.5.2011
Peter Spodniak 4TIP s.r.o. - 36622605 Ďumbierka ul 2 Banská Bystrica od 19.12.2003  do 16.5.2011
Peter Spodniak 4TIP s.r.o. - 36622605 Ďumbierka ul 2 Banská Bystrica od 17.5.2011  do 16.5.2011
Peter Spodniak EUROINEX, s.r.o. - 36758981 Ďumbierska 1413/2 Banská Bystrica 974 11 od 2.2.2008  do 17.5.2011
Peter Spodniak EUROINEX, s.r.o. - 36758981 Ďumbierska 2 Banská Bystrica 974 11 od 28.3.2007  do 1.2.2008
Peter Spodniak DOMFI, s.r.o. - 44749376 Zapač 155 Lehota nad Rimavicou 980 53 od 1.3.2011  do 28.4.2011
Peter Spodniak DOMFI, s.r.o. - 44749376 Zapač 155 Lehota nad Rimavicou 980 53 od 1.3.2011  do 28.4.2011
Peter Spodniak DOMFI, s.r.o. - 44749376 Zapač 155 Lehota nad Rimavicou 980 53 od 29.4.2011  do 28.4.2011
Peter Spodniak P.S. Elmont, s.r.o. - 36012297 Nemčianska 11 Nemce od 29.10.1996  do 12.11.2013
Peter Spodniak P.S. Elmont, s.r.o. - 36012297 Nemčianska 11 Nemce od 29.10.1996  do 28.1.1997
Peter Spodniak P.S. ELMONT - stav, s.r.o. „v konkurze“ - 36034975 Ďumbierska 1413/2 Banská Bystrica 974 11 od 22.4.2009  do 16.5.2011
Peter Spodniak P.S. ELMONT - stav, s.r.o. „v konkurze“ - 36034975 Ďumbierska 1413/2 Banská Bystrica 974 11 od 4.3.1999  do 21.4.2009
Peter Spodniak P.S. ELMONT - stav, s.r.o. „v konkurze“ - 36034975 Nemčianska 11 Banská Bystrica od 4.3.1999  do 4.5.2003
Peter Spodniak P.S. ELMONT - stav, s.r.o. „v konkurze“ - 36034975 Ďumbierska 1413/2 Banská Bystrica 974 11 od 5.5.2003  do 28.5.2012
Peter Spodniak P.S. ELMONT - stav, s.r.o. „v konkurze“ - 36034975 Ďumbierska 1413/2 Banská Bystrica 974 11 od 29.5.2012  do 28.5.2012
Peter Spodniak Peter S p o d n i a k - PESTERS TRANS - 30435790 Horná 5 Hnúšťa od 24.2.1992  do 1.2.2004
Ing. Peter Spodniak VARTEX s.r.o. - 31634397 Sencovka 1662/18 Krupina od 11.6.2002  do 21.6.2005
Ing. Peter Spodniak VARTEX s.r.o. - 31634397 Sencovka 1662/18 Krupina od 30.3.1998  do 10.6.2002
Ing. Peter Spodniak VARTEX s.r.o. - 31634397 Sencovka 1662/18 Krupina od 8.8.1995  do 29.3.1998
Ing. Peter Spodniak VARTEX s.r.o. - 31634397 Sencovka 1662/18 Krupina od 8.8.1995  do 10.6.2002
Peter Spodniak ARCUS, s.r.o. - 36015849 Nemčianska 11 Nemce od 16.12.1996  do 19.10.1998
Ing. Peter Spodniak Mäsoprodukt, s.r.o. - 31601880 Sencovka 18 Krupina od 12.6.1998  do 14.1.2005
Ing. Peter Spodniak Mäsoprodukt, s.r.o. - 31601880 Sencovka 18 Krupina od 3.4.1996  do 11.6.1998
Ing. Peter Spodniak Mäsoprodukt, s.r.o. - 31601880 Sencovka 18 Krupina od 2.3.1994  do 2.4.1996
Ing. Peter Spodniak Mäsoprodukt, s.r.o. - 31601880 Sencovka 18 Krupina od 2.3.1994  do 21.10.2003
Ing. Peter Spodniak Mäsoprodukt, s.r.o. - 31601880 Sencovka 18 Krupina od 22.10.2003  do 14.1.2005
Ing. Peter Spodniak Mäsoprodukt, s.r.o. - 31601880 Sencovka 18 Krupina od 15.1.2005  do 14.1.2005
Peter Spodniak POWER BATTERY, s.r.o. - 47335009 Ďumbierska 2 Banská Bystrica 974 11 od 23.7.2013  do 21.5.2014
Peter Spodniak POWER BATTERY, s.r.o. - 47335009 Ďumbierska 2 Banská Bystrica 974 11 od 22.5.2014  do 21.5.2014
Peter Spodniak Martinská teplárenská, a.s. - 36403016 Ďumbierska 2 Banská Bystrica od 24.1.2007  do 13.9.2010
Peter Spodniak Martinská teplárenská, a.s. - 36403016 Ďumbierska 2 Banská Bystrica od 14.9.2010  do 13.9.2010
Ing. Peter Spodniak (Zrušený) KAČORKA, s. r. o. - 31595049 96301 Krupina, Sencovka 1662/18
Ing. Peter Spodniak VARTEX s.r.o. - 31634397 96301 Krupina, Sencovka 1662/18
Peter Spodniak (Zrušený) ARCUS, s.r.o. - 36015849 97401 Nemce, Nemčianska 11
Peter Spodniak ARCUS, s.r.o. - 36015849
Peter Spodniak ARCUS, s.r.o. - 36015849
Ing. Peter Spodniak (Zrušený) Mäsoprodukt, s.r.o. - 31601880 96301 Krupina, Sencovka 18
Peter Spodniak POWER BATTERY, s.r.o. - 47335009 97411 Banská Bystrica, Ďumbierska 1413/2
Peter Spodniak (Zrušený) POWER BATTERY, s.r.o. - 47335009 97411 Banská Bystrica, Ďumbierska 2
Peter Spodniak POWER BATTERY, s.r.o. - 47335009
Peter Spodniak POWER BATTERY, s.r.o. - 47335009
Peter Spodniak P.S.ENERGO - Factoring, s.r.o. - 45296847 Ďumierska 1413/2 Banská Bystrica 974 11 od 8.12.2009  do 16.5.2011
Peter Spodniak P.S.ENERGO - Factoring, s.r.o. - 45296847 Ďumbierska 1413/2 Banská Bystrica 974 11 od 8.12.2009  do 17.12.2013
Peter Spodniak P.S.ENERGO - Factoring, s.r.o. - 45296847 Ďumbierska 1413/2 Banská Bystrica 974 11 od 18.12.2013  do 17.12.2013
Peter Spodniak GRANDIS, v.o.s. - v likvidácii - 31421369 Textilná 13 Levice od 28.9.1992  do 13.2.2003
Peter Spodniak GRANDIS, v.o.s. - v likvidácii - 31421369 Textilná 13 Levice od 28.9.1992  do 17.1.1996
Ing. Peter Spodniak KAČORKA, s. r. o. - 31595049 Sencovka 1662/18 Krupina od 16.11.1993  do 10.9.1998
Ing. Peter Spodniak KAČORKA, s. r. o. - 31595049 Sencovka 1662/18 Krupina od 11.9.1998  do 4.1.2004
Ing. Peter Spodniak KAČORKA, s. r. o. - 31595049 Sencovka 1662/18 Krupina od 5.1.2004  do 15.12.2004
Ing. Peter Spodniak KAČORKA, s. r. o. - 31595049 Sencovka 1662/18 Krupina od 16.12.2004  do 15.12.2004

Zoznam osôb s podobným menom

tracking image