Štefan Bratko, výpis všetkých osôb s týmto menom vo verejných registroch

Celé meno Typ osoby Firma Sídlo Trvanie
Ing. Štefan Bratko OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze - 00153273 91101 Trenčín, Partizánska 8
Ing. Štefan Bratko (Zrušený) OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze - 00153273 91101 Trenčín, Partizánska 8
Ing. Štefan Bratko (Zrušený) OZETA TRADING, a.s. - 34132961 91101 Trenčín, Partizánska 8
Ing. Štefan Bratko NOMA Trenčín, a.s. - 36303577 91101 Trenčín, Partizánska 8
Ing. Štefan Bratko EXPO CENTER a. s. - 31412581 91101 Trenčín, Partizánska 8
Ing. Štefan Bratko (Zrušený) AZO TRADING a.s. - 17642451 91101 Trenčín, Gen.Svobodu 3/28
Ing. Štefan Bratko OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze - 00153273 91101 Trenčín, Partizánska 8
Ing. Štefan Bratko (Zrušený) OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze - 00153273 91101 Trenčín, Partizánska 8
Ing. Štefan Bratko Slovena a.s. - 31635318 Partizánska 8 Trenčín od 23.9.1999  do 13.5.2004
Ing. Štefan Bratko Slovena a.s. - 31635318 Partizánska 8 Trenčín od 14.5.2004  do 13.5.2004
Ing. Štefan Bratko CTI-EUROPE s. r. o. - 44333901 91101 Trenčín, Partizánska 2921/8
Ing. Štefan Bratko (Zrušený) OZETA TRADING, a.s. - 34132961 91101 Trenčín, Partizánska 8
Ing. Štefan Bratko NOMA Trenčín, a.s. - 36303577 91101 Trenčín, Partizánska 8
Ing. Štefan Bratko ISTROBANKA, akciová spoločnosť ISTROBANKA, a.s. v skratke - 31331491 Generála Svobodu 2755/3 Trenčín od 5.9.1995  do 30.9.1996
Ing. Štefan Bratko ISTROBANKA, akciová spoločnosť ISTROBANKA, a.s. v skratke - 31331491 Generála Svobodu 2755/3 Trenčín od 1.10.1996  do 21.6.1998
Ing. Štefan Bratko OTP Banka Slovensko, a.s. - 31318916 Gen. Svobodu 3/28 Trenčín 911 01 od 27.2.1992  do 28.6.1993
Ing. Štefan Bratko CONSULTING TNH, a.s. " v likvidácii " - 34152661 Gen. Svobodu 2755/3 Trenčín 911 01 od 18.12.1996  do 21.9.2000
Ing. Štefan Bratko EXPO CENTER a. s. - 31412581 Partizánska 8 Trenčín 911 01 od 11.1.2014 
Ing. Štefan Bratko EXPO CENTER a. s. - 31412581 Partizánska 8 Trenčín 911 01 od 20.4.2004  do 18.12.2013
Ing. Štefan Bratko EXPO CENTER a. s. - 31412581 Partizánska 8 Trenčín 911 01 od 19.12.2013  do 18.12.2013
Ing. Štefan Bratko AZO TRADING a.s. - 17642451 gen. Svobodu 3/28 Trenčín od 10.7.1991  do 20.7.2000
Ing. Štefan Bratko AZO TRADING a.s. - 17642451 Partizánska 8 Trenčín od 21.7.2000  do 27.4.2003
Ing. Štefan Bratko AZO TRADING a.s. - 17642451 Partizánska 8 Trenčín od 28.4.2003  do 28.12.2006
Ing. Štefan Bratko AZO TRADING a.s. - 17642451 Partizánska 8 Trenčín od 29.12.2006  do 2.2.2007
Ing. Štefan Bratko OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze - 00153273 Partizánska 8 Trenčín od 23.4.2003 
Ing. Štefan Bratko OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze - 00153273 gen. Svobodu 3/28 Trenčín od 21.2.1992  do 30.1.1996
Ing. Štefan Bratko OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze - 00153273 Partizánska 8 Trenčín od 1.10.1997  do 22.4.2003
Ing. Štefan Bratko OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze - 00153273 gen. Svobodu 3/28 Trenčín od 31.1.1996  do 30.9.1997
Ing. Štefan Bratko TREFIN s.r.o. - 34131850 Partizánska 8 Trenčín od 27.3.2001  do 24.4.2003
Ing. Štefan Bratko TREFIN s.r.o. - 34131850 Partizánska 8 Trenčín od 18.12.1995  do 26.3.2001
Ing. Štefan Bratko TREFIN s.r.o. - 34131850 Partizánska 8 Trenčín od 25.4.2003  do 11.10.2006
Ing. Štefan Bratko TREFIN s.r.o. - 34131850 Partizánska 8 Trenčín od 18.12.1995  do 3.6.1999
Ing. Štefan Bratko MERINA a.s. "v likvidácii" - 31410022 ul. gen. Svobodu 3/28 Trenčín od 16.11.1993  do 10.10.1996
Ing. Štefan Bratko MERINA a.s. "v likvidácii" - 31410022 ul. gen. Svobodu 3/28 Trenčín od 11.10.1996  do 13.10.2002
Ing. Štefan Bratko MERINA a.s. "v likvidácii" - 31410022 Partizánska 8 Trenčín od 14.10.2002  do 27.7.2004
Ing. Štefan Bratko MERINA a.s. "v likvidácii" - 31410022 Partizánska 8 Trenčín od 28.7.2004  do 27.7.2004
Ing. Štefan Bratko TREINVEST, a.s. - 31105769 L. Svobodu 3/28 Trenčín od 25.5.1993  do 26.2.1997
Ing. Štefan Bratko KBD TRADING a.s. - 36311405 Partizánska 8 Trenčín od 28.2.2008 
Ing. Štefan Bratko KBD TRADING a.s. - 36311405 Partizánska 8 Trenčín od 10.2.2000  do 1.7.2003
Ing. Štefan Bratko KBD TRADING a.s. - 36311405 Partizánska 8 Trenčín od 2.7.2003  do 27.2.2008
Ing. Štefan Bratko FINATEX, a.s. - 34142151 Partizánska 8 Trenčín od 6.2.2003  do 19.8.2003
Ing. Štefan Bratko FINATEX, a.s. - 34142151 Partizánska 8 Trenčín od 24.11.2003  do 23.6.2009
Ing. Štefan Bratko Slovakotex, a.s. v konkurze - 00597767 Gen.Svobodu 3/28 Trenčín od 22.3.1996  do 30.11.1997
Ing. Štefan Bratko NOMA Trenčín, a.s. - 36303577 Partizánska 8 Trenčín od 1.3.2007 
Ing. Štefan Bratko NOMA Trenčín, a.s. - 36303577 Partizánska 8 Trenčín od 20.5.1998  do 28.2.2007
Ing. Štefan Bratko ACCORD, a. s. - 17056373 Partizánska 8 Trenčín od 31.3.1999  do 11.2.2003
Ing. Štefan Bratko ACCORD, a. s. - 17056373 Partizánska 8 Trenčín od 12.2.2003  do 9.8.2004
Ing. Štefan Bratko ACCORD, a. s. - 17056373 Partizánska 8 Trenčín od 10.8.2004  do 9.8.2004

Zoznam osôb s podobným menom

tracking image