Zhang Feihu, výpis všetkých osôb s týmto menom vo verejných registroch

Celé meno Typ osoby Firma Sídlo Trvanie
Zhang Feihu RED STAR, s.r.o. - 36212962 Yin Chuan, Ning Xia Čína od 22.6.2005  do 23.6.2009
Zhang Feihu RED STAR, s.r.o. - 36212962 Yin Chuan, Ning Xia Čína od 1.8.2003  do 21.6.2005
Zhang Feihu RED STAR, s.r.o. - 36212962 Yin Chuan, Ning Xia Čína od 18.3.2002  do 31.7.2003
Zhang Feihu RED STAR, s.r.o. - 36212962 Yin Chuan, Ning Xia Čína od 18.3.2002  do 31.7.2003
Zhang Feihu RED STAR, s.r.o. - 36212962 Yin Chuan, Ning Xia Čína od 1.8.2003  do 21.6.2005
Zhang Feihu RED STAR, s.r.o. - 36212962 Yin Chuan, Ning Xia Čína od 22.6.2005  do 23.6.2009
Zhang Feihu THING, s.r.o. - 35739177 Zong Mu Lane 4-5 Ynchuan City od 28.1.1998  do 9.7.1998
Zhang Feihu TRADE 2000, s.r.o. - 35780959 Yinchuan, Ningxia Čínska ľudová republika od 15.3.2002  do 4.6.2002
Zhang Feihu TRADE 2000, s.r.o. - 35780959 Yinchuan, Ningxia Čínska ľudová republika od 3.2.2000  do 14.3.2002
Zhang Feihu TRADE 2000, s.r.o. - 35780959 Yinchuan, Ningxia Čínska ľudová republika od 15.3.2002  do 4.6.2002
Zhang Feihu TRADE 2000, s.r.o. - 35780959 Yinchuan, Ningxia Čínska ľudová republika od 3.2.2000  do 14.3.2002

Zoznam osôb s podobným menom

tracking image